profiel

Rikie van Blijswijk


Rikie van Blijswijk
Bekijk mijn profiel

Annette van Valkengoed


Annette van Valkengoed
Bekijk mijn profiel

twitter

Voorstelling voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 2: Pauze! hetkind.org/?p=59459

Ongeveer 11 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Coschappen lopen in het onderwijs. Het kan nu op IKC Laterna Magica in Amsterdam.

31 mei 2016

Rikie van Blijswijk

Leren met elkaar en het delen van verworvenheden. Op Laterna Magica in Amsterdam is het een gebruikelijk werkwijze, intern en – steeds nadrukkelijker – ook met externe onderwijsprofessionals. Annette van Valkengoed zet nu een volgende stap met haar team doordat ze ‘coschappen’ aanbiedt voor leerkrachten uit andere scholen, voor tenminste een half jaar. Uniek in onderwijsland. Er is op IJburg na de zomer mogelijk al plek voor zeven leraren. Laterna Magica vraagt geen vergoeding, wel motivatie.

laterna magicaAnnette van Valkengoed is met Laterna Magica een boegbeeld voor scholen op weg naar persoonlijk en waardengedreven onderwijs met nieuwsgierigheid als bron.‘Ieder kind valt op, en niemand valt uit!,’ schreef ze al eens op als statement voor de  onderwijspraktijk op IJburg. Leren met elkaar en het delen van verworvenheden past haar en haar teamleden dan ook als een tweede huid. ‘We zijn begonnen om door ons ontwikkelde ‘tools’ te delen met degene die daarvoor belangstelling had. We ontdekten dat andere scholen behoefte hadden aan meer context voordat ze die materialen in hun eigen school konden inzetten. Toen zijn we schoolbezoeken gaan aanbieden, waarin gasten als het ware een dag werden ‘ondergedompeld’ in onze werkwijze.

Toch lijkt het effect van deze bezoeken beperkt, vertelt Van Valkengoed die al vanaf 2007 – bij de start – aan de school (vanuit het concept Natuurlijk Leren) is verbonden aan Laterna Magica 0-12 jaar en tevens werkt aan uitbreiding van de huidige individueel doorlopende leerlijnen naar 18 jaar. ‘Het blijkt lastig voor andere leraren om vanuit deze korte kennismaking leerlijnen en tools van Laterna Magica in hun eigen school in te zetten en op maat te maken voor de eigen context.’ Vandaar dat er is gezocht naar andere vormen om leraren van andere scholen op weg te helpen, ter inspiratie en ontwikkeling van hun eigen praktijk. Daarbij wil het team van Laterna Magica ook graag blijven leren met en van anderen.

Een virtuele tour

magicafotoEr wordt hard gewerkt aan een website voor eigen medewerkers, collega-scholen en leraren van buiten om virtueel door Laterna Magica heen te lopen. Op verschillende plekken tijdens deze digitale rondgang worden er tools aangeboden, passend in en bij die specifieke situatie. Deze tools zijn ook te downloaden. Zo is het plan.

Maar Annette en haar team voegen er nóg een unieke mogelijkheid aan toe: het lopen van coschappen op Laterna Magica. ‘Gemotiveerde leerkrachten die vanuit hun eigen bestuur de mogelijkheid krijgen, zijn van harte welkom,’ zegt Annette. Voor minimaal een half jaar, maar liefst een heel jaar. ‘Op die manier vindt leren op een fundamenteler niveau plaats en beleven leerkrachten ons concept van Natuurlijk Leren veel nadrukkelijker. We stellen het primaat van handelen centraal. In een (half) jaar kunnen de leerkrachten hun eigen visie op onderwijs verder vormen/aanscherpen en mogelijkheden ontdekken/onderzoeken om hier in de eigen praktijk mee aan het werk te gaan. ’

Van Valkengoed ziet mogelijkheden voor leraren die een dergelijke periode willen combineren met een studie, onderzoek of een beroep willen doen op de lerarenbeurs. ‘We hebben volgend schooljaar acht units en dus plek voor acht leraren.’

Laterna Magica vraagt geen vergoeding, wel motivatie. ‘We werken graag met mensen die de plek der moeite willen opzoeken,’ zegt Annette. ‘Mensen die hun coschap bij ons lopen worden voor een periode van een (half) jaar echt unit-teamlid. Ze krijgen toegang tot alle theorie/materialen; worden desgewenst vanuit onze interne opleiding begeleid én kunnen aan alle gewenste onderdelen van ons leerlandschap deelnemen.

Aanmeldingen voor dit coschap zijn welkom bij: administratie@obslaternamagica.nl

Dit artikel, deze aankondiging is tot stand gekomen in samenwerking met Rikie van Blijswijk van De Leerschool.

Meer over Laterna Magica

Laterna Magica is een integrale basisvoorziening voor brede vorming en gepersonaliseerd leren. Er zijn individueel doorgaande ontwikkelingslijnen van 0-12 jaar en in de toekomst van 0-18 jaar. Maatwerk is de standaard. Kinderen bepalen zelf mede hun leerroute. Ze experimenteren en onderzoeken met nieuwsgierigheid als bron. Bron waardoor je blijft leren. Opvang, onderwijs en ‘zorg’ zijn geïntegreerd, er wordt gewerkt vanuit één visie, één team en één leiding. Binnen een krachtige leeromgeving ontdekken kinderen wie ze zijn en hoe ze bij kunnen dragen aan het mooier maken van deze wereld. Elk kind heeft een eigen coach, ontwikkelingsplan, portfolio en werkt in een eigen unit. Kinderen worden gevolgd en gestimuleerd in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en doen wendbare kennis en vaardigheden op. Laterna Magica is 52 weken per jaar open van 7.30 tot 18.30 uur en bestaat uit meerdere zelforganiserende units. We verbeteren de toekomstkansen van kinderen door een goede combinatie van theorie en praktijk en door eerder te starten en later te selecteren op niveau en richting. In een leeromgeving die rijk is aan echte ervaringen en nieuwe media.

Lees ook dit verhaal van Johannes Visser in De Correspondent.

Meer over werken in een unitteam

Bij Laterna Magica werk je intensief samen in een klein unitteam van ongeveer 7-9 medewerkers. Er komen dagelijks 700 kinderen naar Laterna Magica, verdeeld over een unit 0 t/m 3 jaar, meerdere units 3 t/m 8 jaar en meerdere units 8 t/m 12 jaar. In één unit zitten ongeveer 100 kinderen. Een unit functioneert als ‘mini-school’ binnen het totaal en heeft een eigen team. Werken bij Laterna Magica betekent werken in een lerende organisatie(structuur). Ieder unitteam heeft bijvoorbeeld eigen ambities, verantwoordelijkheden en regelruimte. Door de open ruimtes zie je elkaar aan het werk en leer je met en van elkaar.

www.laternamagica.info

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie