‘Ga in gesprek: welke school willen wij zijn?’, over de inspectie als ‘critical friend’ en het nieuwe toezichtkader

In 2013 nam schoolleider Gérard Zeegers ‘zijn’ inspecteur mee voor een ontmoeting met de Finse onderwijsexpert Pasi Sahlberg. Inderdaad, datzelfde Finland dat zijn Onderwijsinspectie heeft afgeschaft. Gérards ‘critical friendship’ met die inspecteur lijkt inmiddels een voorloper van wat het veranderende toezichtkader van de Inspectie beoogt. Daarover schreef Zeegers een boek, dat in mei verschijnt: ‘Een school die wordt uitgenodigd om te laten zien waar zij goed in is, vertelt óók wat niet zo goed gaat.’