profiel

René Peters


René Peters
Bekijk mijn profiel

twitter

Moderne didactiek: alternatieven voor frontaal lesgeven hetkind.org/?p=64313

Gisteren op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Grenzen stellen aan het gedrag van leerlingen is best moeilijk. Grenzen stellen aan ouders is moeilijker.

7 april 2018

René Peters

Mogen scholen ouders aanspreken op hun gedrag en het voorbeeld dat ze geven aan hun kinderen? Dat vroegen een paar onderwijsmensen zich af tijdens een informeel gesprek. Voor René Peters, wethouder in Oss, is het antwoord helder. Dat mag niet alleen, dat moet. Een school heeft een belangrijke taak in de opvoeding van kinderen. Maar dat lukt alleen als ouders een beetje meewerken. Daar mogen ze best op worden aangesproken.

kleuter-bellen-blazen‘Ik vind het belangrijk dat leerlingen leren zich aan afspraken te houden. Het helpt dan niet wanneer ouders er hele andere normen en waarden op na blijken te houden. Er zijn veel ergere voorbeelden. Maar sommige ouders brengen bijvoorbeeld hun kind steevast te laat naar school. Eigenlijk kan dat niet. Maar ik vind het lastig ouders daar streng op aan te spreken.’

Volwassen mensen aanspreken op gedrag is lastig. Zelfs als de kans uiterst klein is dat ze boos of agressief zullen reageren. Van een vader of moeder eisen dat ze hun kind niet steevast vijf minuten te laat naar school brengen, voelt voor sommige leerkrachten blijkbaar als een daad van agressie. Maar het tegenovergestelde is waar. En wat doet het met mensen als ze zien dat bepaald gedrag zonder consequenties blijft? Volwassenen zijn wat dat betreft net kinderen.

Wat doe je als leerkracht wanneer ouders meer eisen dan wat redelijkerwijs van je verwacht mag worden? Wat doe je als conciërge wanneer ouders op het schoolplein taal gebruiken die je niet wenselijk vindt? Wat doe je als schooldirecteur wanneer leerlingen (niet voor de eerste keer) een paar dagen voor de vakantie ziek worden gemeld? Grenzen stellen aan het gedrag van leerlingen is best moeilijk. Grenzen stellen aan ouders is moeilijker.

Maar weinig leerkrachten en schooldirecteuren zullen het hardop toegeven. Maar het gedrag van sommige ouders kost meer energie dan dat van hun kinderen. Ik vind nog steeds dat een school een belangrijke taak heeft in de opvoeding (vorming) van kinderen. En dat lukt alleen als ouders meewerken. Mogen scholen ouders aanspreken? Dat mag niet alleen, dat moet. Zelfs als je dat als leerkracht of schooldirecteur heel erg moeilijk vindt.

René Peters (CDA) is Tweede Kamerlid namens het CDA. Hij schrijft regelmatig over onderwijs op zijn eigen blog.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie