Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

profiel

Beheerder HetKind


admin

Meer weten over deze pagina of dit onderwerp? Stuur een e-mail naar: redactie@hetkind.org

Stemming van hetkind
twitter

Prestatiepijn in het onderwijs: ‘Vind je talent! Word nóg excellenter!’ hetkind.org/?p=57917

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Over hetkind

Op weg naar goed onderwijs?

Inspiratie, legitimatie en verbinding 

Hetkind is een platform waarop onderwijsbetrokkenen theorie en praktijkverhalen met elkaar verbinden en delen, op bijeenkomsten en online op www.hetkind.org. Een heldere visie op goed onderwijs voor alle kinderen en zeven leidende principes vormen de basis voor persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling.

Hetkind is onafhankelijk van enige politieke, religieuze of conceptuele onderwijsstroming. Er zijn dan ook geen hetkind-scholen en we beogen deze scholen ook niet te realiseren. Wel zijn er organisaties en scholen die zich expliciet scharen achter de uitgangspunten van hetkind. Hun invulling daarvan is echter helemaal vrij.

Wij voelen ons aangetrokken tot die organisaties en plaatsen in de samenleving waar het emancipatoire karakter van mensen op de voorgrond staat. De verantwoordelijkheid voor kinderen dragen we allemaal. En omgekeerd: ‘It takes a village to raise a child’. Leraren, leerlingen, bestuurders, schoolleiders, maar ook wetenschappers, ouders en onderwijsadviseurs, we hebben allemaal een rol. Goed onderwijs kan ontstaan vanuit verbondenheid en een gezamenlijke opdracht. Samen werken we aan de emancipatie, aan de professionalisering van een ieder, in het bijzonder van kinderen. En dus aan een samenleving waarin ieder zijn/haar talenten inzet en van betekenis wil zijn.

Hetkind bouwt aan netwerken door vijf activiteiten:

  • Zichtbaar maken van goede onderwijspraktijk.
  • Organiseren en ondersteunen van inspirerende onderwijsbijeenkomsten.
  • Uitgeven van boeken, artikelen en kranten.
  • Rol spelen in het publieke debat over onderwijs.
  • Nationaal en internationaal verbindingen leggen.

• Zichtbaar maken van goede onderwijspraktijk

De website is gevuld met ruim drieduizend artikelen; dagelijks komen er drie verhalen bij. Alle artikelen zijn geschreven door onderwijsmensen – leraren, schoolleiders, bestuurders en onderwijsbegeleiders – maar ook door een groep wetenschappers, onderzoekers en ouders. Zij schrijven vanuit verschillend perspectief, maar met een gemeenschappelijk belang en gedeelde verantwoordelijkheid. Met columns, praktijkverhalen of relevant onderzoek inspireren en legitimeren we elkaar. Het platform hetkind is voor steeds meer mensen het podium waar good practice te vinden is.

• Organiseren en ondersteunen van inspirerende onderwijsbijeenkomsten

Hetkind geeft online aandacht aan grote en kleine conferenties die passen bij de leidende principes voor goed onderwijs. Hetkind inspireert of mobiliseert onderwijsmensen om een bijdrage te leveren, dan wel een bezoek af te leggen en er over te publiceren.Hetkind ondersteunt symposia en conferenties van het NIVOZ. In het najaar van 2014 was er  een symposium ‘Stem van de leerling’ en een conferentie: ‘Leider zijn in het onderwijs’.

Een voorbeeld: In september 2012 kwam Toshiro Kanamori op uitnodiging van het NIVOZ naar Nederland. De Japanse leraar/onderwijskundige – bekend van de documentaire Children Full of Life en zijn levenslessen – kon door samenwerking met een groot aantal partners van hetkind een elfdaagse reis maken. Een kleine vijfduizend mensen hebben de man zien spreken, verspreid over zeventien bijeenkomsten door het hele land. Op een aantal plaatsen gaf hij tientallen kinderen les. Alle bezoekers ontvingen een gratis Kanamori-krant. Eén van zijn boeken – Inochi no kyokasho – werd voor deze gelegenheid vertaald en in eigen beheer uitgegeven. Inmiddels zijn er meer dan vijfduizend exemplaren verkocht.

Onderwijsavonden
De onderwijsavonden in Driebergen hebben een reputatie opgebouwd. Ze bouwen voort op gastcolleges die vooraanstaande sprekers vóór 2010 hielden in trajecten Pedagogische Tact van het NIVOZ. Vanaf de start van het platform zijn het ‘open avonden’ geworden en is de animo nog steeds groeiende. Omdat theater Maitland een beperkte capaciteit heeft (275 stoelen), zijn er plannen om deze onderwijsavonden óók op andere plekken te laten plaatsvinden. De sprekers in de laatste drie jaren waren: Beate Letschert-Grabbe, Geert Kelchtermans, Sieneke Goorhuis, Harry Kunneman, Ferre Laevers, Ludo Heylen, Micha de Winter, Martine Delfos, Fred Korthagen, Bas Levering, Ayla Gavins, Paul Verhaeghe, Paul Frissen, Joseph Kessels, Monique Volman, Kees van der Wolf, Charlotte Visch, Jos Kessels, Rob Martens, Jelle Jolles, Dolf van den Berg, Gert Biesta en Max van Manen, Jan Wiegers, Johan Deklerck, Luc Stevens en Marcel van Herpen.

Onderwijscafé
Leraren worden uitgenodigd om hun eigen onderwijscafé te organiseren, in hun eigen regio. In een informele setting vertellen ze daar over de leraar die ze (willen) zijn, waarom ze doen wat ze doen. Ze inspireren en legitimeren zichzelf en collega’s en ondersteunen elkaar op het pad van ontwikkeling. Er blijkt een grote behoefte te bestaan om het zo nu en dan over onderwijs te hebben. Los van de organisatorische werkelijkheid. Waar draait het nu echt om? Hoe doen jullie dat? De verhalen van en over de leerlingen zijn keer op keer de bron. Bron van kennis en bron van inspiratie, nieuwe energie. De onderwijscafe’s boren die bron aan. Via de website en nieuwsbrieven van hetkind wordt het eerstvolgende onderwijscafé – dat op wisselende locaties, in verschillende regio’s plaatsvindt – aangekondigd.

• Uitgeven van boeken, artikelen en magazine

In maart 2014 verscheen het eerste Jaarboek van hetkind. In deze fraai vormgegeven uitgave lezen mensen de betere verhalen terug die online zijn verschenen, aangevuld met nieuw materiaal. Het Jaarboek 2014 is los verkrijgbaar voor 24 euro. De aanschaf kan worden gekoppeld aan een donateurschap van hetkind dat jaarlijks 50 euro bedraagt. Donateurs ontvangen tevens de speciale uitgave ‘NIVOZ en de urgentie van onderwijs’. Het Jaarboek is de derde uitgave die onder de naam van hetkind verschijnt. Zowel in 2012 (Levenslessen van meester Kanamori) als in 2013 (Ik, de Leraar) is een boek in eigen beheer uitgegeven.

Najaar 2014 verscheen ook het eerste magazine van hetkind  in een oplage van 5.000. Een los exemplaar van het magazine is gratis te verkrijgen op Onderwijsavonden en op conferenties en symposia en is bedoeld om het gesprek over goed onderwijs met elkaar te voeren; op scholen, binnen onderwijsorganisaties en lerarenopleidingen, met ouders van kinderen en leerlingen. Het is een magazine dat twee keer per jaar zal verschijnen (volgende uitgave mei 2015).  Een vaste kring aan bloggers wordt aan de krant verbonden. Wilt u vijf of meer exemplaren, dan kunt u ze bestellen tegen een laag tarief bij Educatheek.

Jaarboek 2014 – Waardevolle verhalen voor goed onderwijs. (2014) Uitgeverij hetkind. ISBN: 9789081949323. Prijs: 24 euro.

Ik, de leraar – Uit liefde voor het vak, in het belang van ieder kind, in dienst van onze samenleving. (2013) Uitgeverij hetkind. Marcel van Herpen. ISBN: 9789081949316. Prijs: 18 euro.

Levenslessen van Meester Kanamori – Als een kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig. (2012) Uitgeverij hetkind. ISBN: 9789081949309. Prijs 15 euro.

• Rol spelen in het publieke debat

Een kleine selectie van artikelen, blogs en verhalen – al dan niet eerder geschreven voor hetkind – wordt aangeboden aan traditionele media, vakbladen of omgekeerd. Er is op die manier een uitwisseling geweest met onder meer Kinderwijz, Van12tot18, Pedagogiek in Praktijk (PIP), JSW (Jeugd in School en Wereld), Mensenkinderen, The Optimist (voorheen ODE) en met forum-auteurs van Didaktief Online, Sociale Vraagstukken. Er wordt meegedacht met onderwijsredacteuren van kranten en andere (online) magazines, ten aanzien van inhoud en onderwerpen.

• Nationaal en internationaal verbindingen leggen

De opdracht waar hetkind een bijdrage aan wenst te geven – emancipatie van het kind, van selectie naar kans, van gestandaardiseerd naar onderwijs op maat – is niet alleen een Nederlandse aangelegenheid. In grote delen van de wereld vindt deze ontwikkeling plaats. We ontwikkelen en onderhouden banden met mensen en initiatieven in het binnenland (o.a. Operation Education, Leraren met Lef en The Crowd) en het buitenland. Met het Europese netwerk van de Alliance for Childhood (www.allianceforchildhood.eu), nemen we deel aan zes bijeenkomsten per jaar in het Europese Parlementsgebouw in Brussel. Dat gebeurt onder de noemer Quality of Childhood. Daarnaast wordt veel inspiratie ontleend aan de banden met de Coalition of Essential Schools uit de Verenigde Staten (www. essentialschools.org).

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie