profiel

admin HetKind


admin

Meer weten over deze pagina of dit onderwerp? Stuur een e-mail naar: redactie@hetkind.org

twitter

Over zelfregulatie: ‘Ga niet af op de gesprekstechnieken die we in het onderwijs kennen, maar laat het kind aan het hetkind.org/?p=64512

Ongeveer 13 minuten geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Redactieraad

Content

De content op de website van www.hetkind.org wordt gecoördineerd, samengesteld en gemonitord door Joyce van den Bogaard, Annonay Andersson en Rob van der Poel. Zij worden van nabij gevoed door bijdragen van Rikie van Blijswijk en Geert Bors en op afstand door een groot aantal leraren, schoolleiders en onderwijsbetrokkenen die hun ervaringen, verhalen in blogs en artikelen delen. Het leidt tot inspiratie, maar ook (bij schrijvers en volgers) tot legitimatie van hun eigen handelen. Weten waarom je doet wat je doet.

Alle bijdragen zijn in lijn met of raken de zeven principes (vertrekpunten) voor goed onderwijs, zoals ze zijn geformuleerd. Ons doel is het gesprek op gang te brengen, praktijkmensen (onderwijzers en opvoeders) te ondersteunen vanuit een emancipatorisch en humanistisch mensbeeld en ecologisch wereldbeeld. Veelal draait het in alle bijdragen om begrippen als ‘bewustzijn, (moreel) handelen, persoonsvorming/opvoeding en transformatie’

Wilt uw een tekstuele bijdrage leveren of ons op inspirerende content (blogs, column, beeld/ film of artikel) wijzen, dan kunt u ons (Annonay/Joyce en Rob) contacten op redactie@hetkind.org – of op telefoon: 0343-556750 (centraal nummer NIVOZ)
Binnen 48 uur heeft u een antwoord.

Op hetkind staan inmiddels bijna 3500 artikelen, afkomstig van meer dan 500 schrijvers. Zij staan allemaal met een profiel op deze site. Een dertigtal is structureel toeleverancier en auteur.  Achter deze link vindt u een deel. Er vindt verder uitwisseling van content plaats met vakbladen, onderwijsredacteuren, edubloggers en andere partners (wetenschappelijk).

Uw eigen bijdrage

Laat de inhoud (artikel, filmtip, column, literatuursuggestie, boekbesprekingen) eventueel vergezellen van beeldmateriaal, zodat de eindredactie vervolgens tot publicatie kan overgaan.De eindredactie behoudt zich het recht voor om uw bijdragen in te korten of te redigeren, om ze geschikt te maken voor publicatie. Dat gebeurt altijd in overleg.

Contact met de redactie? Mail naar redactie@hetkind.org
Het beeld concept van hetkind is ontwikkeld i.s.m. Hollandcentraal in Hilversum.
De webbouw en realisatie is in handen van Onderwijs Maak Je Samen in Helmond.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie