profiel

admin HetKind


admin

Meer weten over deze pagina of dit onderwerp? Stuur een e-mail naar: redactie@hetkind.org

twitter

Over zelfregulatie: ‘Ga niet af op de gesprekstechnieken die we in het onderwijs kennen, maar laat het kind aan het hetkind.org/?p=64512

Ongeveer 13 minuten geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Visie

HETKIND draagt een visie die past bij de snel ontwikkelende samenleving én bij de wetenschappelijke kennis over leren en menselijke ontwikkeling.

De visie kent drie elementen:
1. Het zet de mens – en in dit geval het kind – centraal, op grond van de overtuiging dat ieder kind/mens is toegerust voor zijn eigen ontwikkeling.
2. Er is een bepaalde leraar nodig en 3. (school)leiderschap om de randvoorwaarden te creëren.

Met andere woorden:

Het kind is volledig toegerust voor zijn eigen ontwikkeling
en is hiervoor intrinsiek gemotiveerd, vanuit zijn behoefte aan relatie, competentie en autonomie.

Het potentieel tot wasdom laten komen vraagt om uitdaging en ondersteuning.
Leren gebeurt in interactie.  Daarvoor is een relatie nodig met de leraar die:

  • beschikbaar is
  • verbindt
  • vertrouwt
  • talent oproept
  • werkt vanuit zijn eigen persoon
  • en die uiteraard zijn vak verstaat.

Leiderschap in scholen moet de randvoorwaarden creëren voor
inspiratie, moreel kompas en het besef dat alles ertoe doet.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie