Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

profiel

Beheerder HetKind


admin

Meer weten over deze pagina of dit onderwerp? Stuur een e-mail naar: redactie@hetkind.org

Stemming van hetkind
twitter
facebook
Welkom

Welkom als bezoeker op deze website.

We schetsen u zo duidelijk mogelijk wat u hier kunt vinden.

Hetkind is ván iedereen en vóór iedereen. Sinds 2010 zijn we bezig om een plaats te creëren – online en offline – waar onderwijsmensen en betrokkenen in gesprek zijn over hun praktijk. Veel goede voorbeelden, waar de pedagogische opdracht doorheen schijnt en waarin de ontwikkeling van leerlingen voorop staat. In het creëren van die plek zijn we geslaagd. Op hetkind.org ligt een schat aan lezenswaardige artikelen, gerubriceerd en toegankelijk geschreven. Op deze website en bij de bijeenkomsten worden veel mensen geïnspireerd en gelegitimeerd in hun handelen, in hun dagelijkse praktijk. Als leraar, als schoolleider of bestuurder, maar ook als ouder, opvoeder en/of hulpverlener. Kennis en handelen zijn bij elkaar gekomen.

Duizenden lezen dagelijks de verhalen, maken studie van theorieën en verdiepen zich in onderzoek. Maar ze doen ook zelf mee, door hun eigen dilemma’s, vragen en ervaringen op hetkind.org te beschrijven, te delen. –> Meedoen?

Wij, hetkind

Zeven principes voor goed onderwijs vormen het anker van het schip. Ze dienen als vertrekpunt, als leidraad om het gesprek te voeren, om je eigen vorm te vinden en het zich ontwikkelende kind ‘helemaal’ te zien.

It takes a whole village to raise a child (Afrikaans gezegde)

Meer dan 10.000 mensen hebben zich aangesloten op de onophoudelijke, dagelijkse (online) verhalenstroom via nieuwsbrievenfacebook en twitter. Een groeiend aantal bezoekt onderwijsavonden in Driebergen, onderwijscafés in het land en/of conferenties, symposia en congressen.

Wie zijn die mensen? Onderwijzers, opvoeders en betrokkenen die het appèl op en de urgentie van goed onderwijs ervaren. Iedere dag weer. Door de kinderen waarmee ze te maken hebben. We vormen een groep die via onze eigen persoonlijke ontwikkeling als mens het verschil maakt, om te beginnen in de eigen directe omgeving. In titels als ‘Ik, de leraar’, ‘Ik, de ouder’, ‘Ik, de schoolleider’ is deze eigen verantwoordelijkheid uitgedrukt.

Wat betekent hetkind voor jou?

Als leraar, leerling, schoolleider, opvoeder, onderwijsbestuurder of betrokkene…?

We vroegen een aantal hetkind-volgers naar de waarde – persoonlijk en professioneel – van het platform: naar de betekenis voor hun ontwikkeling, als onderwijzer en/of opvoeder. Het onderstaande introductieboekje (ook in veelvoud te bestellen via info@hetkind.org)  geeft een eerste indruk. Ook voor mensen en/of collega’s die nog niet eerder in aanraking zijn geweest met hetkind.org.

Ben je zelf enthousiast geworden, dan kun je dit exemplaar doorgeven. Met elkaar maken we zo het gesprek over goed onderwijs mogelijk en hebben we – als individu en collectief – impact.

Veel leesplezier,

Rob van der Poel, Annonay Andersson en Joyce van den Bogaard
Namens het kernteam van hetkind, honderden bloggers en vele duizenden volgers.

 

 

nivozHETKIND is een initiatief van NIVOZ, een onafhankelijk Nederlands onderzoeks – en ontwikkelingsinstituut ten dienste van goed onderwijs. Vanuit een gefundeerd en geëmancipeerd mensbeeld, zoals ook verwoord in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, en een daarop gebaseerde lange termijn visie op onderwijs verzamelt en verspreidt het NIVOZ (wetenschappelijke) inzichten uit binnen – en buitenland en geeft deze richting.

Het NIVOZ draagt bij aan de opinievorming en versterkt en legitimeert (toekomstige) schoolleiders en leraren in het creëren van een goede onderwijspraktijk. Dat gebeurt langs drie (elkaar versterkende) pijlers: het wetenschappelijk Forum, de Opleidingen (Tact en Leiderschap) en het platform hetkind.org.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie