profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 5: Ik alleen in de klas hetkind.org/?p=59545

Ongeveer 9 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
CEPM symposium in Driebergen: ‘Persoonlijk Meesterschap in onderwijs en (jeugd)zorg’

10 februari 2015

robvanderpoel

Geplaatst in:

Op donderdag 12 februari kan een ieder gratis (maar niet vrijblijvend ) deelnemen aan het CEPM-symposium ‘Persoonlijk meesterschap in onderwijs en (jeugd)zorg’. Dat vindt plaats in het Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen. Het is een dag voor leraren, bestuurders, opleiders en studenten, maar ook voor ouders en (aanstaande) professionals op het grensvlak van zorg en onderwijs.

Onderwijs is mensenwerk. Net als de jeugdzorg. Een leraar voelt feilloos aan wat er speelt in de klas. Datzelfde geldt voor de zorgprofessional die intuïtief weet hoe er op bepaalde momenten gehandeld moet worden. Het belang van het kind en de jongere staan daarbij centraal. Daarnaast spelen ook de belangen van ouders, de onderwijs- en zorginstellingen en de samenleving een belangrijke rol. Persoonlijk Meesterschap gaat over de kunst om al deze verschillende belangen mee te laten wegen in het onderwijs of de jeugdzorg. De ontwikkeling en het welbevinden van de leerling of cliënt staat hierbij altijd voorop.

Goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit en gedrevenheid van de leraar. Net zoals goede jeugdzorg gebaat is bij betrokken en gepassioneerde zorgprofessionals. Het CEPM vindt dat mensen in het onderwijs en de jeugdzorg het verschil kunnen én moeten maken. Dat kan alleen als zij de ruimte krijgen om hun Persoonlijk Meesterschap te tonen. Het CEPM (Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap) ondersteunt hen daarbij.

PERSOONLIJK MEESTERSCHAP IN ONDERWIJS EN (JEUGD)ZORG”

Kwaliteit van onderwijs en jeugdzorg wordt (te) vaak alleen met cijfers gemeten. Kennis en het toetsen van kennis, daar gaat het dan om. De invloed van de persoonlijkheid van de meester, juf of zorgverlener op de kwaliteit van het proces ligt onder vuur. Steeds meer partijen denken mee over de inhoud van onderwijs en jeugdzorg. Leraren in het basisonderwijs en zorgprofessionals hebben het gevoel dat zij vooral het beleid van anderen uitvoeren. Dit gaat ten koste van het werkplezier, de authenticiteit en beroepstrots. Maar karakter, morele keuzes en persoonlijkheidskenmerken van de individuele professional kunnen het verschil maken. Dat verschil hebben we allemaal wel eens ervaren: in de klas of in een zorgsituatie.

CEPM wil ruimte bieden en voorwaarden scheppen zodat professionals in het onderwijs en de jeugdzorg het beste uit zichzelf kunnen halen.

Het symposium is bedoeld voor professionals in onderwijs en zorg, hun bestuurders en leidinggevenden, hun opleiders in hbo en universiteit, ouders, studenten, beleidsmakers, journalisten en overige geïnteresseerden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Het programma biedt veel ruimte om Persoonlijk Meesterschap te zien, te ervaren en te tonen. Interviews en interactieve presentaties zullen het begrip Persoonlijk Meesterschap scherpere contouren geven. Er zijn workshoprondes waarin good practices en dilemma’s rond het Persoonlijk Meesterschap worden gedeeld. Het geheel staat onder leiding van dagvoorzitter Victor DeConinck die garant staat voor een focus op dagopbrengsten en resultaten die beklijven. Het symposium is de opmaat voor regiobijeenkomsten over Persoonlijk Meesterschap in 2015.

  • Dagvoorzitter is Victor DeConinck.
  • Presentaties van prof. Klaas van Veen (RUG), Berend Kamphuis (o.m. bestuurder CVO Friesland), prof. Dolf van Veen (Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg) en Dieuwke Hovinga (lector Natuur en Ontwikkeling Kind, Hogeschool Leiden).
  • Workshops met leraren en schoolleiders van opleidingsscholen, lectoren en docenten van lerarenopleidingen en partners uit de wereld van onderwijs en (jeugd)zorg.
  • Muzikale omlijsting is van Muzketier met Tweet Serenades.
  • Organisatie: CEPM in samenwerking met het Leids Congres Bureau.

aanmelden voor het symposium
contact: cepm@leidscongresbureau.nl
Volg ons via Twitter: @pmeesterschap

Landelijk-CEPM-symposium

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie