profiel

Tex Gunning


Tex-Gunning
Bekijk mijn profiel

twitter

YouTube, gipsmaskers, games en make-up hetkind.org/?p=59486

Ongeveer 9 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Congres ‘Kwaliteit van onderwijs’ op 25 juni in Nieuwegein: met online dialoog vooraf

6 februari 2015

Tex-Gunning

Geplaatst in:

Iedereen vindt de kwaliteit van onderwijs belangrijk. Miljoenen jongeren en honderdduizenden docenten hebben er dagelijks mee te maken. Maar weten we ook waarover we het hebben? Of geeft iedere betrokkene een eigen betekenis aan kwaliteit van onderwijs? Hoog tijd voor een fundamenteel debat. Op weg ook naar een congres ‘Kwaliteit van onderwijs’ op donderdag 25 juni in Nieuwegein. Daar zijn 500 docenten, studenten, wetenschappers, bestuurders en opiniemakers welkom om tot gedeelde visies op de kwaliteit van onderwijs te komen. Aan de hand van zes spraakmakende thema’s wisselen we opvattingen uit om een nieuwe koers te zoeken. Maar dat niet alleen, we maken ook een begin met het inslaan van die koers. Lees verder.

kwal om 20.21Houd 25 juni alvast vrij in uw agenda! De organisatie is in handen van KCE,
een partij zonder inhoudelijk belang.

Thema’s

  • Wat is goed onderwijs?
  • Wie bepalen wat goed onderwijs is?
  • Draagt toezicht bij aan kwaliteit?
  • Welke waarden staan centraal: nut of ontplooiing?
  • Zijn docenten de voornaamste beslissers, of het voornaamste probleem?
  • Zijn studenten en leerlingen medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs?

Het debat

Het congres vormt het hoogtepunt van een debat over kwaliteit van onderwijs. Een bundel essays met beschouwingen in de diepte over thema’s verschijnt van tevoren. Op deze website reflecteert onze schaduwraad van vernieuwende en dwarse denkers kritisch op de inhoud van de essays, en voeren ze hun eigen gesprek.

Essayisten

Tex Gunning
Wim Deetman
Aleid Truyens
Eric van ’t Zelfde
Ferdinand Mertens
Filip Dochy
Frans de Vijlder
Frans Leeuw
Gert Biesta
Hans de Bruijn
Liesbeth van Welie
Peter van Lieshout
P.G. Kroeger
Ria Bronneman
Roel in ’t Veld

De komende maanden verschijnt er op deze website meer informatie over het programma van het congres en de mogelijkheid tot aanmelding. Ook vindt de online dialoog hier plaats vanaf begin februari.

De opbouw van het congres is bijzonder. Voorafgaand aan het congres vindt argumentatie plaats in de vorm van de essaybundel en de digitale dialoog tussen essayisten, schaduwraad en deelnemers. De ochtend van het congres is gericht op verdieping en aanscherping in themabijeenkomsten. Gedurende het middagprogramma van het congres richten we ons op het gezamenlijk ontwerpen van toekomsten: school, curriculum, methoden. Daarnaast stellen we gezamenlijk een manifest op. Naast deze ontwerpsessies vindt er een ideeënmarkt plaats. Deze opbouw van het congres vraagt om gewaagde werkvormen waarin actieve deelname centraal staat.

Programma op 25 juni

9.00 Inloop
9.30 Fase 1: Inleiding
10.40 Fase 2: Verdieping op de thema’s
12.30 Lunch
13.30 Fase 3: Ontwerp
Ideeënboulevard
Ontwerpsessie Leren
Ontwerpsessie Curriculum, tools en methode
Ontwerpsessie Manifest
16.00 Fase 4: Ontknoping
17.00 Borrel

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie