profiel

Ferd van den Eerenbeemt


Ferd van den Eerenbeemt
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 3: Down to Earth! hetkind.org/?p=59463

Ongeveer 6 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
De Grote Professionaliseringsdag in Amsterdam: 3 in balans – leraar, directeur en bestuurder

26 februari 2015

Ferd van den Eerenbeemt

Geplaatst in:

De tijd van grote, meeslepende ideeën bedenken en die vervolgens droppen op de werkvloer is definitief voorbij: Top-down sturing is passé; het werkt niet!. De uitdaging van nu is om de visie op leren te verbinden met “ontwikkeling van onderop”. Leraren op de werkvloer hebben zich verbonden aan die visie en zijn mensen die iedere dag weer ervaren wat werkt en wat niet. Zij zijn dan ook de veranderagenten om het onderwijs steeds beter te maken. Maar hoe stuur je van onderop als je zelf in een leidinggevende rol zit als teamleider, directeur of bestuurder? Dat is op zijn zachts gezegd een paradoxale uitdaging! Kan dat wel? Ja, we weten dat het kan, maar het is niet eenvoudig! Op de Grote Professionaliseringsdag op vrijdag 10 april – een werkconferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam – wordt er een begin gemaakt. Leraren, directeuren en bestuurders zijn uitgenodigd.

groteprofessionaDe Leraar … neemt de leiding

Laten we beginnen bij de leraar. De opdracht voor de leraar is om leiding te nemen over het verbeteren van het onderwijs en het verbeteren van zijn eigen professie. Hij ziet als geen ander samen met zijn collega-leraren, wat er goed gaat en beter kan. Dat vraagt reflectie en initiatief. Maar wil hij dat wel? Is hij voldoende gemotiveerd om steeds weer te zoeken naar nieuwe wegen om leerlingen tot grotere hoogten te brengen? Is hij voldoende kritisch en toetst hij zijn handelen aan zijn collega’s? Kan hij het ook, in de zin dat hij de competenties heeft om te reflecteren en te zien wat hij moet leren? Of heeft hij gebrek aan ruimte om te doen wat hij wil en kan en ligt daar de crux?

De directeur … stelt vragen

De directeur – als metafoor voor de leidinggevende op een school – heeft als opdracht leraren de goede vragen te stellen zodat hen dit verder helpt in hun professionele ontwikkeling. De directeur daagt uit, stimuleert initiatieven, geeft de ruimte voor ontwikkeling en faciliteert.
Maar kan hij dat wel? Weet hij een context te creëren waarin er geleerd en verbeterd wordt, ondanks grote werkdruk? Hoe gaat hij om met niet-presteerders? Kan hij vertrouwen geven aan de professionals of wil of kan hij niet loslaten, bang dat hij bijv. zijn streefcijfers niet haalt?

De bestuurder … is blij

Op relatieve afstand overziet de bestuurder wat er gebeurt op de scholen en is blij! Blij met de bovengenoemde leraar en directeur omdat die er samen voor zorgen dat het onderwijs op niveau is en leerlingen zich goed ontwikkelen. Zijn opdracht is om precies te weten bij wie hij wat moet doen, of juist niet doen, om processen zo autonoom mogelijk te laten plaatsvinden. En uiteraard is hij eindverantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen.
De vraag is of hij een buffer vormt voor de externe druk en een goed ontwikkelklimaat kan creëren waarin scholen kunnen excelleren. Of delegeert hij die druk “slechts” naar beneden? Is hij wel in staat om de verschillen tussen mensen te zien en goed in te zetten?

3balans3 in balans

De kwaliteit van het onderwijs wordt in belangrijke mate bepaald door het samenspel tussen drie actoren, de leraar, de directeur en de bestuurder.

De kwaliteit van de bestuurder om op maat én te sturen én ruimte te geven en dit te doen met én lef én liefde, is cruciaal voor de directeuren in de scholen. Als een bestuurder hierin slaagt, dan wordt dat ‘gevoeld’ op de werkvloer.
Maar hetzelfde geldt voor een directeur. Zijn vaardigheid om zowel eisen te stellen aan een lerende houding als oog te hebben voor de menselijke maat, is cruciaal voor leraren. Hij zal extra slim moeten zijn in het zien waar goede energie ontstaat, en hoe hij die kan versterken of gewoon niets doen. Hij zal zijn eigen persoonlijkheid in een open sfeer neer moeten zetten.
En de leraar? Die verdient het om uitgedaagd, gestimuleerd en voor alles toegerust te worden om te werken aan beter onderwijs voor zijn leerlingen. Dat begint met permanente aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling, zodat hij zijn eigen talenten kan ontwikkelen en met collega’s kan inzetten voor leerlingen. En hoe beter dit gaat, hoe verder de leiding zich terug kan en moet trekken.

Nieuw leiderschap is én verantwoordelijkheid nemen én loslaten vanaf de leraar met de leerlingen tot de bestuurder met zijn directeuren.

Deze werkconferentie op 10 april in Amsterdam biedt een rijk programma rondom deze visie.

Waarom deze conferentie?

  • Er is een grote behoefte bij een groeiende groep leraren om permanent aan deskundigheidsbevordering te werken.
  • Vanuit het landelijke beleid wordt steeds meer nadruk gelegd op het belang en de kwaliteit van de leraar als de belangrijkste factor voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat schreeuwt om initiatieven om te werken aan een professionele schoolcultuur, waar professionele leraren tot hun recht komen.
  • Scholen zijn dan ook allemaal bezig een strategisch beleidsplan te maken voor de komende jaren waarin de professionalisering van de leraar één, zo niet hét, centrale thema is.

Wat is het precies?

  • inspiratie voor schoolleiders en bestuurders bij hun ambities op het gebied van professionalisering in de scholen.
  • inzicht in de belangrijkste succesfactoren en thema’s voor professionalisering
  • concrete formats om in de eigen context stappen te kunnen zetten naar een professionele organisatie met bekwame leraren.

Komt u met drie mensen?

Uiteraard kunt u alleen komen om geïnspireerd te worden en actief aan de slag te gaan met het thema. Maar wij raden u aan om de 3 in balans ook deze dag in praktijk te brengen en met een aantal collega’s te komen. Dit levert u ook nog een aantrekkelijk voordeel op. U ontvangt  een korting als u zich inschrijft met 3 personen uit uw organisatie (bestuurder, directeur en leraar). U betaalt dan € 245, – p.p.*. Als u alleen komt, betaalt u het standaard tarief (€ 295, – p.p.*) Wanneer u zich nu aanmeldt en later besluit om samen met een aantal collega’s vanuit de scholen en/of bovenschoolse organisatie de dag te bezoeken, wordt dat automatisch verrekend. *Alle tarieven zijn exclusief  BTW

Programma

Vanaf tien uur is er een programma, met sprekers, workshops en gesprekstafels. Lees verder.

Organisatie

De Grote Professionaliseringsdag is een initiatief van en voor onderwijsprofessionals. De organisatie van de dag is in handen van Inspirezzo en Wi-Active, met als hoofdsponsor Teachers Channel. Met deze werkconferentie willen zij aan het professionaliseringsproces een extra impuls geven. Lees verder.

—>
Veel blogs, columns, actualiteiten en onderzoek op de  website van De Grote Professionaliseringsdag

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie