profiel

José Smits


José Smits
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 5: Ik alleen in de klas hetkind.org/?p=59545

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Expert meeting ‘Inclusief onderwijs als mensenrecht’ – Amsterdam

30 januari 2017

José Smits

Geplaatst in:

In 2016 ratificeerde Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH). Welke gevolgen heeft dit verdrag voor het Nederlandse onderwijsrecht? Daarover gaan we in gesprek met vooraanstaande onderwijs- en mensenrechtenjuristen tijdens een expert meeting op 27 maart.

Vragen die aan bod komen zijn onder meer: Wat betekent het recht op inclusief onderwijs en het verbod op discriminatie voor de Nederlandse onderwijspraktijk? Zijn huidige onderwijswetten IVRPH-bestendig? Moet het toelatingsbeleid van instellingen wijzigen?  Welke consequenties zijn er voor geschillenbeslechting bij Geschillencommissie Passend onderwijs, de rechtbank of het College voor de Rechten van de Mens? Hoe kunnen advocaten verwijzen naar het recht op inclusief onderwijs?

Sprekers zijn onder meer:

  • Prof. Dr. A.P.M. (Fons) Coomans, bijzonder hoogleraar Universiteit Maastricht, bijzonder hoogleraar UNESCO Chair in Human Rights and Peace, International and European Law, Faculty of Law.
  • Prof. Dr.  C.J. (Caroline) Forder , bijzonder hoogleraar rechten van het kind aan de Vrije Universiteit Amsterdam en mr. drs. J.H. (Jeannette) Kruseman, advocaat, onderzoekster. Auteurs van het rapport ‘Mijn, jouw of onze school, het recht op inclusief onderwijs in Nederland getoetst aan het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.’
  • Mr. D.C. (Dick) Houtzager, lid van het College voor de Rechten van de Mens.
  • Prof. mr. P.J.J. (Paul) Zoontjens, hoogleraar Tilburg Law School, Department for Public Law, Jurisprudence and Legal History, medeauteur van het rapport ‘Leerrecht als structurele grondslag voor wetgeving’.
  • P.H. (Paul) van Meenen, Tweede Kamerlid D66, voorheen rector en bestuursvoorzitter in voortgezet onderwijs, initiatiefnemer van het voorstel leerrecht te verankeren in de Nederlandse wetgeving.

Advocaten kunnen voor het bijwonen van deze bijeenkomst opleidingspunten claimen. Een certificaat dat voldoet aan de eisen van de NOvA zal op verzoek aan hen worden uitgereikt.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door In1school, een project van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Binnenkort ontvang u meer informatie over het programma. Heeft u vragen of wilt u zich nu al inschrijven? Dat kan eenvoudig door een mail te sturen aan José Smits van In1school.

Wat?                   Expert meeting ‘Inclusief onderwijs als mensenrecht’
Wanneer?         27 Maart 2017, 13.00-17.00 uur
Waar?                Wibautstraat 212-214 in Amsterdam

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie