profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

YouTube, gipsmaskers, games en make-up hetkind.org/?p=59486

Ongeveer 7 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
HartverwarmendWijs in Maastricht: ‘Passie voor passend leren, voor het leven’

12 februari 2015

robvanderpoel

Geplaatst in:

Passend onderwijs is onderwijs dat past voor ieder kind. HARTverwarmendWijs Limburg laat op donderdagavond 12 maart 2015 zien dat dat mogelijk is met het thema: Passie voor (passend) onderwijs – laat je inspireren. In het programma is plaats voor lezingen over de Synergieschool in Roermond (Hetty Belgers en Jet Dekkers) en over de Vrijeschool Pedagogiek (Marcel Seelen). De avond vindt plaats op het Bernard Lievegoed VO in Maastricht. Leerkrachten, directeuren, ib-ers, therapeuten, ouders, jongeren zijn welkom. Lees verder over tijden, sprekers en aanmelden.

sized_2013_TRF_-222Programma

19.00 uur: inloop met onderwijsinfomarkt gerelateerd aan thema:
Infostands van o.a. 5en5is11 Democratische School, Geweldloze Communicatie, ExpertiseCentrum voor thuiszitters, Soulful Enterprise, Ruimteshock e.a.

19.30 uur: start met een bijzondere inleiding door kinderen die
weten wat passend leren is! (metTV4Kids van Bram Defesche)

19.45 uur: start lezingen: “Passie voor passend leren”

* Primair onderwijs: Op de Synergieschool zijn alle kinderen speciaal! Hetty Belgers en Jet Dekkers doen een oproep om het vertrouwen in de groeikracht van kinderen te hervinden.
‘Je leert niet voor school maar…voor het leven.’ (Seneca)
* Voortgezet onderwijs: ‘Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur (William Butler Yeats). Parels voor pubers – over de VrijeSchool Pedagogiek, door Marcel Seelen.

20.30 uur pauze en bezoek infomarkt
21.00 uur dialoog
In groepen delen van ervaringen en meningen en in dialoog gaan over het thema van deze avond. Belangrijke vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?
22.00 uur einde

Over Synergieschool

Synergieschool, Centrum voor leven en leren

In 2012 heeft de gemeente Roermond, samen met stichting Swalm & Roer, besloten tot het oprichten van een zgn “synergieschool”.

In deze school komen regulier onderwijs, St Alfonsuschool en speciaal basisonderwijs, SBO de Balans, bij elkaar. Deze school krijgt gestalte in het gebouw van de St. Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg te Roermond. Dit gebouw zal hiertoe worden gerenoveerd en daarnaast gedeeltelijk nieuwbouw krijgen.

De school krijgt zo de kans om vanuit visie vorm te geven. Met andere woorden: Er ligt een kans een aantrekkelijke school te bouwen die voorziet in een differentiërend vermogen dat meer faciliteiten biedt voor alle kinderen. Een echte innovatie! De huidige generatie kinderen groeit op in een samenleving die ingrijpend is veranderd en nog steeds in snel tempo verandert. Kinderen van nu hebben andere leerbehoeften, wensen en eisen dan kinderen uit de jaren tachtig en negentig. Willen we kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst in de samenleving, dan vraagt dat om een ander soort onderwijs. Het onderwijs van de toekomst.

In deze school zijn: Alle kinderen speciaal, iedereen valt op en niemand valt uit.
Niet een leuk project of een eendagsvlieg, maar een eerste stap naar wat passend onderwijs werkelijk is richting gewoon samen naar school gaan.

Voortgang en planning:

De verwachting is dat de scholen na de zomervakantie van 2016, hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.
In de tussentijd wordt er met de teams hard gewerkt aan de ontwikkeling en concretisering van de visie
.
Daartoe is een projectgroep samengesteld die bestaat uit teamleden van beide scholen en medewerkers van andere scholen binnen Swalm en Roer. Ook is er een klankbordgroep van ouders/ verzorgers en is er regelmatig overleg met de medezeggenschapsraden.
headerALGEMENE INFO

Datum    :    donderdag 12 maart 2015
Locatie    :    Bernard Lievegoed  VO, Nijverheidsweg 25, 6227 AL Maastricht
Tijd    :    19:30-22:00 uur, inloop & infomarkt vanaf 19.00 uur
Contact   :    Louis Peeters en Marina Hollands-Windemuller
Entree    :    Waardebepaling achteraf, minimum 5 euro (op verzoek ontvang je een certificaat/nota van deelname)

www.hartverwarmendwijslimburg.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie