profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Inspiratiedag voor VO-scholen in Driebergen rond persoons- en burgerschapsvorming: ‘Leren voor het Leven’

28 april 2016

robvanderpoel

Geplaatst in:

Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert het Centrum Humanistische Vorming de inspiratiedag ‘Leren voor het leven’ in Driebergen. Het is bedoeld voor leerlingen en leraren uit het voortgezet onderwijs om gezamenlijk persoons- en burgerschapsvorming in het schoolprogramma een plek te geven.  Middelbare scholieren komen met hun volwassen begeleiders naar landgoed De Horst en laten zich inspireren door sporendragers – scholen die een voortrekkersrol hebben –  van bildung en brede vorming.

Uitgelicht-PersoonsvormingHet onderwijs in Nederland wil persoons- en burgerschapsvorming weer op de agenda zetten en zelfs tot (kern)taak van het onderwijs maken. Dit is duidelijk zichtbaar geworden in het advies van het Platform Onderwijs2032. Na alle aandacht in de voorgaande jaren voor taal, rekenen en meetbare resultaten is er behoefte om stil te staan bij de persoon, de leerling, die gevormd wordt in het onderwijs. Er zijn scholen en onderwijsprofessionals die hierin voorlopers zijn. Andere scholen willen er graag invulling aan geven en zoeken inspiratie om dat verder uit te werken.

De overtuiging dat de exclusieve aandacht voor prestatie en kwalificatie tot frustratie en een onevenwichtige ontwikkeling van kinderen leidt, lijkt met name in het voortgezet onderwijs aan terrein te winnen. Het Centrum Humanistische Vorming wil bijdragen aan herstel van de balans. In 2016 richt het zijn blik op een scala van activiteiten, publicaties, werkvormen en methodes om persoonlijke vorming en burgerschapseducatie in het onderwijsprogramma van vo-scholen te integreren.

Het Centrum Humanistische Vorming organiseert de inspiratiedag Leren voor het leven om de ervaringsdeskundigen (sporendragers) samen te brengen met de geïnteresseerden (sporenteams). Begeleide zelfvorming (bildung) in het onderwijs agenderen is de missie van het centrum. Met de inspiratiedag wordt dit concreet voor de doelgroep: de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zij kunnen die dag met een sporenteam (samengesteld uit leerlingen en volwassenen) van max. 7 personen op zoek naar bij hen passende vormen. Terug op school kunnen zij met de nieuwe ideeën aan de slag.

Op landgoed De Horst zullen op 12 oktober zo’n twintig sporendragers van bildung en brede vorming werken met sporenteams en hun ervaringen delen. Leerlingen met hun begeleiders uit het voortgezet onderwijs kunnen die dag meemaken en ervaren hoe persoons-en burgerschapsvorming op school kan worden ingericht.

Aanmelden voor deelname kan via de website van Centrum HVO

Centrum Humanistische Vorming
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
Contactpersoon: Annemarie Geelhoed. E-mailadres: a.geelhoed@hvo.nl

Informatiepagina’s Leren voor het Leven aanklikbaar in pdf

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie