profiel

Arie C. de Bruin


Arie C. de Bruin
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 5: Ik alleen in de klas hetkind.org/?p=59545

Ongeveer een uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Korczakconferentie in Leiden met o.a. Luc Stevens: ‘Het recht van het kind op leven en dood’

7 oktober 2015

Arie C. de Bruin

Geplaatst in:

De Janusz Korczak Stichting organiseert op zaterdag 21 november a.s. een conferentie in het Kinderrechtenhuis te Leiden, bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in kinderen en hun rechten. Eén van de rechten van het kind, zoals Korczak die heeft beschreven, staat centraal op die dag. Dit thema wordt vanuit verschillende kanten benaderd: het gevaar van overbescherming, het wantrouwen in de eigen mogelijkheden van het kind, leven en spelen met risico’s, kinderen maken eigen keuzes, ook als zij ernstig ziek zijn…

korczakKorczak schreef ooit: ‘Uit angst voor de dood van het kind, ontnemen wij hem soms het leven’. In onze tijd blijkt deze uitspraak meer dan actueel, zowel in de opvoeding thuis, als op school of elders.

Programma
In het programma kunt u o.m. verwachten:

  • Prof. dr. Jan Willems, hoogleraar kinderrechten aan de VU te Amsterdam en de Universiteit Maastricht
  • Prof. dr. Luc Stevens, hoogleraar pedagogiek, directeur NIVOZ
  • diverse workshops

Meer informatie
Download deze pdf voor meer informatie

Kaarten
Entree: € 30,— (lid/donateurs); € 40,— (niet-leden); € 20,— (studenten).
Prijzen zijn inclusief koffie/thee, lunch en u ontvangt het Jaarboek 2015.
Locatie: Kinderrechtenhuis, Leiden

U kunt zich aanmelden via de mail info@korczak.nl. Vermeld daarbij “Aanmelding
Korczakconferentie”, uw naam, adres, mailadres en lid(donateur)/geen lid/student.

Wanneer het verschuldigde bedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL86 INGB
0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting te Amsterdam (o.v.v.
Korczakconferentie 2015), ontvangt u per mail het toegangsbewijs en een volledig
programma-overzicht.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie