profiel

Rikie van Blijswijk


Rikie van Blijswijk
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 4: De kinderen van juf Kiet hetkind.org/?p=59470

Ongeveer 3 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Lectorale Rede Autonomie in verbondenheid – Dr. Aziza Mayo, Hogeschool Leiden

29 oktober 2015

Rikie van Blijswijk

Geplaatst in:

Dr. Aziza Mayo spreekt op woensdagmiddag 18 november 2015 haar lectorale rede uit, met als onderwerp Autonomie In Verbondenheid.

Schermafbeelding 2015-10-29 om 09.39.51‘Voor mij is dit de kern van het waartoe van het Vrijeschoolonderwijs, vroeger en nu. Hiermee is het Vrijeschoolonderwijs duidelijk gepositioneerd in de brede maatschappelijke discussie die in deze tijd gevoerd wordt over wat goed onderwijs is. Maar dit waartoe roept ook vragen op over het hoe en wat van het huidige vrijeschoolonder wijs. Bijvoorbeeld of het de leerlingen van nu voldoende ruimte biedt om hun autonomie te vormen; hoe, binnen sterk groeiende onderwijsgemeenschappen waarin steeds vroeger en breder gedifferentieerd wordt naar onderwijsniveau, zorg gedragen kan worden dat leerlingen de waarde van verbondenheid met anderen en het andere kunnen blijven ervaren; op welke wijze scholen zichtbaar en inzichtelijk kunnen maken hoe, en in welke mate, hun onderwijs bijdraagt aan de vorming van de leerling naar dit beeld van volwassenheid in de wereld. De komende jaren gaan wij, vanuit het lectoraat Waarden en waarde van Vrijeschoolonderwijs samen met (oud-)leerlingen, studenten, leerkrachten, docenten en bestuurders dit soort vragen onderzoeken.

Om met elkaar op zoek te kunnen gaan naar antwoorden op deze en andere vragen is het nodig dat wij onze onderwijsbeelden expliciteren en met elkaar delen. Een onderwijsbeeld drukt uit wat wij waardevol onderwijs vinden. Het krijgt vorm wanneer we onze kennis, ervaringen en overtuigingen over het waarom, het wat, het hoe en het waartoe onder woorden brengen; wanneer we expliciteren en onderzoeken hoe we denken, wensen en waarom dit waarom, wat, hoe en waartoe tot elkaar in relatie staan. Om de dialoog over goed Vrijeschoolonderwijs zo breed mogelijk te kunnen voeren is het nodig dat de onderwijsbeelden die daartoe geschetst worden gebruik maken van taal die het specifieke van Vrijeschoolonderwijs verbeeldt en verbindt met het meer algemene denken over onderwijs. Dat is wat ik in deze rede beoog te doen door mijn onderwijsbeeld van Vrijeschoolonderwijs vorm te geven. Daarmee hoop ik op mijn manier een bijdrage te leveren aan de grote dialoog over waardevol onderwijs voor individu en samenleving.’

Aanmelden
U kunt zich tot 11 november aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link
Bijwonen is kosteloos na registratie. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u graag tijdig
aan. U ontvangt een bevestiging per e-mail.

Locatie
Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden

Meer informatie vind je hier (pdf).

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie