profiel

Dick van der Wateren


Dick van der Wateren
Bekijk mijn profiel

Alexandra Bronsveld


Alexandra Bronsveld
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Masterclass in Leiden: Welke plaats hebben verwondering en onderbreking in het curriculum van de school?

19 september 2017

Dick van der Wateren

Geplaatst in:

Op donderdag 5 april zal er op de Hogeschool Leiden een NIVOZ-masterclass plaatsvinden. Het thema zal zijn: Welke plaats hebben verwondering en onderbreking in het curriculum van de school? Sprekers zijn: Dick van der Wateren, parttime VO-docent, edublogger en filosofisch practicus die een boek De verwondering schreef – en Alexandra Bronsveld, adviseur en trainer in het filosoferen met kinderen en leren voor het leven in de 21ste eeuw.  Daarnaast zal de film Most Likely to Succeed worden vertoond.

Inschrijven
Deze Masterclass zal plaatsvinden op de Hogeschool Leiden, tussen 16.00 – 20.30 uur. De kosten zijn 75 euro. U kunt zich inschrijven achter deze link.  Het is bedoeld voor lerarenopleiders, als wel voor docenten en leraren van PO, VO en beroepsonderwijs. PS. Studenten van de Hogeschool Leiden voor wie deze masterclass gratis is, dienen zich wel aan te melden via deze link.

De dagelijkse onderwijspraktijk stelt leraren en schoolleiders voortdurend voor grote vragen, zoals: ‘waartoe onderwijzen we?’ Onderwijs wijst leerlingen de weg naar volwassenheid, opdat ze zich op een wenselijke manier staande kunnen houden in een complexe samenleving. School wordt gezien als oefenplaats daartoe, waar ze kunnen ontmoeten, ontdekken, exploreren, fouten maken en kennis opdoen, zoals het in het echte leven ook voortdurend gaat. Van leraren wordt verwacht een paradoxaal proces van ‘onderbreken’ vorm te geven: aanbieden en laten uitzoeken, sturen en loslaten, aanmoedigen en stilzetten. Deze bedoeling van onderwijs vraagt om een reflectie op het curriculum van de school, waarin het gaat om de omgang van leraren met leerlingen, en van leraren (en schoolleiders) met elkaar, ofwel het schoolethos. In deze masterclass gaat het om de vraag welke rol verwondering speelt in het onderwijzen van  ‘volwassenheid’ en welke consequenties dit heeft voor het curriculum.

We starten de middag met een interactieve workshop door Dick van der Wateren en Alexandra Bronsveld waarin we werken vanuit het boek Verwondering en curriculum voorbeelden uit de praktijk (po en vo) bespreken.

Deze Masterclass valt onder de verkenning van het begrip volwassenheid, het NIVOZ-jaarthema dat we in de maand april benaderen vanuit het perspectief van het curriculum. Ook de Onderwijsavond van Arjen Wals (op 12 april) valt onder dat deelthema.

Programma

15.30 uur: inloop
16.00 uur: Het curriculum van de verwondering. Interactieve sessie door Dick v.d. Wateren en Alexandra Bronsveld,
18.00 uur: gezamenlijk gebruiken we de maaltijd
18.45 uur de film Most Likely to Succeed, een reportage op High Tech High, de beroemde Highschool in San Diego. Deze documentaire toont wat er gebeurt met en tussen leerlingen en hun leraren en hun bijzondere curriculum.
19.45 uur: vragen en uitwisseling
20.00 terug naar huis

Het boek – De Verwondering- van Dick van Wateren ontvangt u na afloop van deze masterclass

Plaats: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 10, 2300 AJ Leiden

Biografie
Dick van der Wateren geeft les op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en begeleid dagelijks talentvolle en begaafde leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, of die een probleem hebben waar we samen een oplossing voor vinden. Naast het onderwijs heeft hij een jarenlange ervaring als wetenschapper (geologisch onderzoek o.a. in Antarctica en Afrika) en wetenschapsvoorlichter.

Hij bracht vorig jaar het boek De Verwondering – leren creatief en kritisch te denken door vragen te stellen – uit. Daarin laat hij zien waar motivatie bij kinderen en pubers in zijn ogen begint. Naast auteur en VO-docent publiceert Dick regelmatig op zijn eigen website en op andere fora over onderwijs en opvoeding.Eerder schreef hij een blog over een jaar natuurkundeles aan een derde klas in Haarlem, zonder boeken, maar met de verwondering als uitgangspunt. Lees hier.

Alexandra Bronsveld begeleidt als sparringpartner en trainer scholen in het primair onderwijs bij professionaliseringstrajecten en innovatie. Haar expertisegebieden zijn filosoferen met kinderen en leren voor het leven in de 21ste eeuw. Dit laatste betekent voor haar een geïntegreerde aanpak waarin verwondering, kritisch en creatief denken, lesgeven vanuit passie en contact en project gestuurd onderwijs centraal staan. Daarnaast is zij coördinator van het Centrum Kinderfilosofie Nederland: platform voor filosofische onderwijs (www.kinderfilosofie.nl) en bouwt zij mee aan het kenniscentrum van de hogeschool voor toegepaste filosofie.

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

De film
Over de film Most Likely to Succeed uit 2015 is al veel geschreven, ook door leraar en Correspondent Johannes Visser. “Het onderwijsveld lijkt vaak in twee kampen verdeeld: zij die halsstarrig vasthouden aan de traditionele onderwijspraktijk en zij die met hun kop in de wolken blijven hangen. De film Most Likely To Succeed brengt een school in beeld die met een weloverwogen alternatief komt.”

De Amerikaanse documentairemaker Greg Whiteley portretteert een school dat met haar concept High Tech High in de Verenigde Staten booming is. Er zijn geen vakken en toetsen meer zijn zoals wij die kennen; er wordt vakoverstijgend gewerkt en iedere periode wordt afgesloten met een tentoonstelling voor de ouders. Hight Tech High scholen heb je voor alle leeftijden, dus zowel elementary schools, als middle schools als high schools. En de leerresultaten zijn spectaculair. Het verschil met veel onderwijsvernieuwers is dat het docententeam van High Tech High hun aanpak  – project based learning – niet als heilige graal ziet. Docenten zeggen niet: ‘de wereld verandert en dit is dé oplossing,’ maar ‘de wereld verandert en wellicht zou deze vorm van onderwijs beter aan kunnen sluiten op de toekomst.’

Contact over inhoud Masterclass: Rikie van Blijswijk (NIVOZ) –> r.vanblijswijk@hetkind.org

Alle NIVOZ-masterclasses in schooljaar 2017-2018

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie