profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

Professionaliteit van de leraar onder druk (maar héél veel gaat gewoon goed!) hetkind.org/?p=64531

Ongeveer 9 uur geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Niemand past in één hokje. 4e landelijke Bildungsconferentie in Leusden over burgerschapsvorming

9 januari 2018

robvanderpoel

Geplaatst in:

Op zaterdag 3 februari is er de vierde landelijke Bildungsconferentie in Leusden, bij het ISVW. OP deze dag staat het burgerschapsonderwijs centraal. Hoe leid je als docent kritische burgers op? Ben je als leraar/docent primair verantwoordelijk voor het overdragen van het vak of neem je in het lesgeven ook jezelf mee, laat je ook iets van jezelf zien? Start je het spannende gesprek in de klas als je merkt dat er iets aan de hand is of ga je verder met de les? Kun je, durf je jouw grens aan te geven bij een spannend onderwerp? Ben je in staat om in gesprek te gaan en je kwetsbaar op te stellen?

Het programma speelt zich af bij het ISVW (Internationale School voor Wijsbegeerte) tussen 10 uur en 17 uur en er is een groot aantal sprekers en activiteiten. De entreekosten bedragen  € 25,-. Voor een lunch en koffie/thee wordt gezorgd. Voor studenten is de deelname gratis.  Bij overschrijding van het aantal aanmeldingen wordt bij de selectie met name rekening gehouden met de spreiding van de vertegenwoordiging van de groepen die betrokken zijn bij de opleidingen: lerarenopleiders, docenten, studenten, management en vertegenwoordigers van het beroepenveld en de onderwijswereld.

Meer info en mogelijkheid tot aanmelding achter deze link

Het congres is mede mogelijk gemaakt door de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht

Locatie: Landgoed ISVW  Dodeweg 8 Leusden, 3832 RD Nederland
Telefoon: 033 – 465 07 00
Website: isvw.nl

Programma

10.00 uur: Ontvangst door Mathi Vijgen en Dick de Wolff (lounge)
10.10 uur: Workshops, tafelgesprekken, zeepkistsessies en informatiestands

1) Zeepkistsessies en informatiestands (Van Eedenzaal). Ieder half uur een zeepkistsessie (van max. 10 minuten). Elke lerarenopleiding, school, bureau of persoon mag laten zien wat hij/zij doet in het kader van bildung en burgerschapsonderwijs. Door langs de stands te wandelen ontdekt u wat er wordt gedaan om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandig, kritisch burger (boeken, lessen, lesstof, media, games, enz. Op de zeepkist staan onder meer:

  1. – Cok Bakker: over levensbeschouwelijke vorming / normatieve professionalisering
  2. – Erno Eskens: burgerschapsonderwijs aan de hand van het agoramodel
  3. – Stand-up filosofie met Marthe Kerkwijk e.a.
  4. – Eric Verouden: Fysieke Intelligentie in het licht van bildung. Hoe en wat kunnen we leren van fysieke tradities in de kunsten (theater, circus) en martial arts (aikido) voor het onderwijzen?- Stands zijn er van de bildung Academie, ISVW, de Han, en er is een stand rond het boek Bildung Special

2) Workshops en tafelgesprekken

  • Tafelgeprek onder leiding van Mathi Vijgen, Karin Verouden en Bart van Haaster over de Notitie bildung en burgerschap van de landelijke regiegroep bildung (Reimanzaal)
  • Frauke de Kort van het College voor de Rechten van de Mens: ‘Het samenspel van Bildung, Burgerschap en Mensenrechten in de professionalisering van de leraar’. Interactieve workshop over Bildung en Burgerschap in het kader van het kinder- en mensenrecht op goed onderwijs. In dialoog gaan we op zoek naar een concreet handelingsperspectief om dit samenspel in lerarenopleidingen toe te passen of te versterken.
  • Hans Schnitzler over: Van digitale onthouding, naar digitale geletterdheid (verhaal met nagesprek) (Mennickezaal)
  • Tanja Jadnanansing  (Albeda College MBO Rotterdam): LEFF en humor in deze interactieve workshop gegarandeerd. Studenten van het Albeda College creëerden samen met Tanja een module voor persoonlijke leiderschap waar luisteren, empathie, flexibiliteit en feedback centraal staan. In deze workshop krijgt u een aantal ideeën aangereikt om zelf LEFF toe te passen. (workshop)

12.30 uur: Lunch

13.30 uur-15.30 uur: wie ben ik als leraar?
In de ochtend en op de markt is veel informatie gegeven van mooie, goede voorbeelden. Nu is het tijd om zelf aan de slag te gaan: wat wil ik meenemen, hoe kan ik het inzetten, wat heb ik daar voor nodig en wat kan ik leren van andere collega’s?

16.00 uur: Kick out door Tina Rahimy over diversiteit en binding.

Over de sprekers/gespreksleiders

Tanja Jadnanansing is docent aan het Albeda College MBO Rotterdam en oud Tweede Kamerlid voor de PvdA. Zij hield zich als Kamerlid bezig met hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.
Frauke de Kort is werkzaam bij het College voor de Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl en houdt zich bezig met het recht op onderwijs, waaronder mensenrechteneducatie, inclusief onderwijs en gelijke kansen. Zij heeft een aantal universitaire diploma’s, waaronder de European Master’s degree (E.MA) in human rights and democratization en een MSc leraar voortgezet hoger onderwijs maatschappijleer en maatschappijwetenschappen). Frauke heeft jarenlang voor de VN gewerkt op het gebied van kinderrechten, heeft onderzoek gedaan op het gebied van tekstboekanalyse, en richt zich momenteel op samenwerking met lerarenopleidingen om  de mensenrechteneducatie van aankomende leraren te versterken.
Koen Wessels is één van de initiatiefnemers van De Bildung Academie. Nu is hij vooral bezig met het doorontwikkelen van het onderwijs en doet hij onderzoek naar het bildungsideaal en onze didactiek. Koen is alumnus van de VU en UU, waar hij een bachelor Human Movement Studies en een researchmaster Onderwijswetenschappen heeft afgerond. Hij schreef het boek Dan maken we ons onderwijs zelf wel (ISVW uitgevers 2016)
Hans Schnitzler is filosoof, publicist en voormalig columnist van de Volkskrant. In maart 2015 is zijn boek Het digitale proletariaat verschenen en onlangs verscheen zijn Kleine filosofie van de digitale onthouding. Aanvankelijk opgeleid als docent geschiedenis, werkte hij tevens enkele jaren in het voortgezet en (hoger)beroepsonderwijs. Vanaf september 2015 is hij als ‘leermeester’ betrokken bij de Bildung Academie.
Mathi Vijgen is voorzitter van de programmaraad bildung FE/HU en voorzitter van de voorbereidingsgroep landelijke bildungsconferentie.
Dick de Wolff is directeur van de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht. Hij is voorloper bildung Lerarenagenda en initiatiefnemer van de landelijke bildungsconferentie.
Karin Verouden is journalist en docente binnen het bètacluster van de lerarenopleiding van Fontys Hogescholen in Tilburg.
Daan van Riet is projectleider Expertisecentrum Kritisch Denken en docent filosofie en loopbaanbegeleider aan het ROC Midden-Nederland.
Gertie Blaauwendraad promoveert begin maart op: Toch liever geen idioot?! Beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het burgerschapsonderwijs in het licht van de theorie van Normatieve Professionalisering.
Anouk Zuurmond is docent filosofie aan de Hogeschool Utrecht. Ze werkt aan een proefschrift met de titel Transnational Literary Projects and the European Identity.
Tina Rahimy is politiek-filosoof. Ze heeft gestudeerd op de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit. Haar promotieonderzoek richt zich op verschillende vormen van politieke betrokkenheid. Zij is al een aantal jaar betrokken bij onderzoek en onderwijs aan de hogescholen Inholland en Hogeschool Rotterdam. Zij is actief geweest in de stedelijke ontwikkelingen met betrekking tot kunst en cultuur bij Centrum Beeldende Kunst en De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

Let op: Als je student bent, dan graag een verzoek tot deelname per mail richten info@isvw.nl. Graag kopie studentenkaart bijsluiten).

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie