profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Onderwijsavond Arnold Jonk: Gelijke kansen en de verantwoordelijkheden van de school

21 mei 2016

robvanderpoel

Geplaatst in:

Op woensdagavond 10 mei 2017 wordt de Onderwijsavond verzorgd door Arnold Jonk (NB: deze avond was oorspronkelijk gepland op 8 maart, en zou worden verzorgd door Sietske Waslander. Echter kan zij wegens persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn).

Arnold Jonk is plaatsvervangend Inspecteur-generaal. Daarnaast heeft hij de portefeuilles primair onderwijs en speciaal onderwijs. Ook is hij verantwoordelijk voor kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, niet-bekostigd onderwijs, Nederlands onderwijs in het buitenland en de vertrouwensinspecteurs.

Hiervoor werkte hij onder meer als directeur Kennis bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. In deze functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het bevorderen van evidence based beleid, het strategisch informatiebeleid en het verbeteren van het contact tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Arnold Jonk werkt sinds 2012 bij de Onderwijsinspectie, en was hierin sterk betrokken bij de vernieuwingen die de onderwijsinspectie aan het doorvoeren is en de totstandkoming van de Staat van het Onderwijs. In de vernieuwing van het toezicht is sterk de nadruk op eigenaarschap in het veld gelegd. In de Staat van het Onderwijs is aandacht gevraagd voor gelijke kansen en de consequenties van schoolverschillen voor loopbanen voor leerlingen.

Ruim een jaar geleden publiceerde de onderwijsinspectie in De Staat van het Onderwijs inzichten in de ontwikkeling van kansengelijkheid die veel stof deden opwaaien. Mede als gevolg van deze publicatie is op veel plaatsen, door veel verschillende mensen in veel verschillende rollen, gesproken over de rol van het onderwijs in kansgelijkheid.

In deze lezing wil Arnold Jonk een aantal nieuwe inzichten, zoals beschreven in de laatste Staat van het Onderwijs delen. Maar ook terugkijken op een jaar discussiëren en werken aan kansgelijkheid. Wat leveren die gesprekken eigenlijk op, of wat leert dat over het onderwijs(veld)? Over gretigheid, externe attributie, het tekortschieten van taal en andere fenomenen.

Het is de zevende Onderwijsavond in een serie van acht. Theater Maitland is plaats van handeling.

Op weg naar goed onderwijs? De acht onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen, ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.


registermcogax71EAKaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle acht avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

Resterende ONDERWIJSAVONDEN 2016-2017

Woensdag 7 juni: Harry Kunneman
Hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie