Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

profiel

Maartje Janssens


Maartje Janssens
Bekijk mijn profiel

twitter

Een schone taak: ‘waarheden’ steeds opnieuw wegen en overdenken hetkind.org/2017/07/23/sch…

Ongeveer 4 uur geleden op hetkind's Twitter via Echofon

facebook
Onderwijsavond Désanne van Brederode: ‘Handle with care. Over de schoonheid van breekbaarheid en (on)maakbaarheid.’

26 juni 2017

Maartje Janssens

Geplaatst in:

Kort na de zomervakantie start de nieuwe reeks Onderwijsavonden van stichting NIVOZ. Désanne van Brederode – schrijfster, filosofe en opiniemaakster (in kranten, radio en tv) – bijt op woensdag 6 september al het spits af. Theater Maitland op landgoed De Horst is als in andere jaren het sfeervolle decor. De titel van de lezing luidt: Handle with care. Over de schoonheid van breekbaarheid en (on)maakbaarheid.

De zeven Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via deze link. Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.

Schrijfster en filosofe Désanne van Brederode (1970) spreekt en publiceert vaak over levensbeschouwelijke thema’s, op radio, tv en in kranten. In 2007 won ze de Gerard Walschap-Prijs.

NIVOZ heeft Van Brederode gevraagd omdat ze iemand is die schrijft vanuit het zoeken. Zij komt niet met een gemakkelijk antwoord en vraagt juist aandacht voor de twijfel, het ongemak, de momenten waarop we het (nog) niet zeker weten. Omdat daarin juist de kans schuilt om te ontdekken wie je bent, wat je werkelijk van belang vindt. In de breekbaarheid, de aanvaarding van de beperking van de maakbaarheid, schuilt de ingang op schoonheid, op wat we het nastreven waard vinden. En dat is belangrijk om in het vizier te houden, in het leven, maar ook als je je bezighoudt met onderwijs en opvoeding.

In de voorbereiding op de avond vonden we deze tekst van Désanne van Brederode, over de ‘valkuil van de kindvriendelijkheid’, waarin ze uiteenzet waarom het belangrijk is om soms juist ‘moeilijk te doen’ als het gaat om vorming. Terwijl we ook, zegt ze, moeten accepteren dat we niet zeker weten wat het resultaat van dat ‘moeilijk doen’ zal zijn.

In haar eigen woorden: ‘Zoals iedere puber (maar ook iedere volwassene!) de vleesgeworden verstopplaats is van een aandoenlijk ontvankelijk, leergierig kind, zo is ieder schattig kindje de feestelijke verpakking van een verrassing – die ook wel volwassene wordt genoemd. Niet meer, niet minder.’

Zo beschouwd blijkt dat de verhouding tussen wat of wie het kind is, en wie of wat de volwassene, veel minder voor de hand ligt dan we wel eens denken. Reflectie op die paradoxale betekenis van ‘volwassenheid’, en vooral het uithouden ervan, kan ons helpen te ontdekken wat we van belang vinden in het onderwijs. Deze ontdekkingstocht gaan wij graag met u aan in het komende seizoen.

Lees het hele artikel van Désanne

Dit is de inleidende tekst van Désanne van Brederode zelf op haar lezing: Handle with care

Volwassen zijn betekent niet per se: redelijk zijn. Veel volwassenen schamen zich zodanig voor hun ‘kinderachtige’ emoties, dat ze deze diep verbergen. Dat hun meningen en gedrag toch vaak door emoties worden gestuurd, ontkennen ze – het is altijd de ander die zich teveel laat meeslepen door zijn gevoel en dát dient ontmanteld te worden. Toch zijn het juist stemmingen, gevoelens en gemoedsbewegingen die ieder mens tot een uniek bezield individu maken. Ontvankelijk, kwetsbaar, warm – te ontroeren, te enthousiasmeren, te raken, te treffen, te ontwrichten, te troosten, lief te hebben. In staat om anderen te raken en onbevangen lief te hebben. Eeuwig zonde om emoties weg te rationaliseren, of ze er door sport of meditatie ‘onder te krijgen’: alsof je goud weggooit.
Al lijkt het lood, dus ballast: het is het goud waar dichters, musici en kunstenaars niet zonder kunnen. Een pleidooi voor soulfulness. Of: tegen eelt op de ziel.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hier kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl

Volwassenheid

Het motief van komend jaarprogramma is de pedagogische opdracht die in scholen en opleidingen, meer of minder bewust, wordt gerealiseerd. Deze opdracht wordt op verschillende manieren verwoord. Als persoonsvorming, bijvoorbeeld (zie het advies Onderwijs2032). Of als subjectivatie – naast socialisatie en kwalificatie (zie het werk van Gert Biesta). Hoe ook verwoord, voor een antwoord op de waartoe-vraag in onderwijs en opvoeding zijn er oriëntaties nodig.

Een heel gebruikelijk antwoord op de vraag naar de pedagogische opdracht is: volwassenheid. Biesta heeft de betekenis van dit begrip nader gedetermineerd als het onderscheid weten tussen gewenst of te wensen enerzijds – en wenselijk anderzijds. Wij willen dit fundamentele onderscheid in ons jaarprogramma nader richting en inhoud geven. Volwassenheid verwijst naar een bepaalde kwaliteit van inzicht in en praktijk van omgang met jezelf, de ander en je omgeving. Om die kwaliteit zal het gaan.

De waartoe-vraag – met als voorlopig houvast dus het begrip volwassenheid – is als jaarthema gekozen, omdat het voor leraren/docenten, schoolleiders en andere betrokkenen een ingang biedt voor hun reflectie op de vraag naar hun pedagogische opdracht en de aard van de begeleiding van hun leerlingen en studenten. We hebben het begrip uitgewerkt aan de hand van zeven hieraan te onderscheiden deelthema’s en domeinen die met elkaar de inhoud van het programma 2017-2018 vormen.Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie