profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Onderwijsavond Iliass el Hadioui: Gelijke kansen in ‘superdiverse’ klassen. Over de gevoelige vraag naar de volwassenheid van een schoolcultuur.

26 juni 2017

robvanderpoel

Geplaatst in:

Désanne van Brederode opende de serie Onderwijsavonden in Driebergen. Op donderdag 5 oktober is Iliass El Hadioui de tweede spreker in de inspirerende reeks, bedoeld voor leraren, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen. Socioloog El Hadioui is wetenschappelijk docent aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit. De titel van zijn lezing luidt: Gelijke kansen in ‘superdiverse’ klassen. Over de gevoelige vraag naar de volwassenheid van een schoolcultuur.

In zijn lezing gaat El Hadioui in op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hoe laveren stedelijke jongeren tussen de verborgen en uitgesproken sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup (zoals de straatcultuur) en hun schoolcultuur? De verschillen die ze ervaren leiden op scholen in een stedelijke omgeving tot demotivatie, voortijdige schooluitval en soms ook een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. El Hadioui laat zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hún ladder. Maar deze transformatie van een slachtofferhouding naar veerkrachtigheid ontstaat niet automatisch en overal.
El Hadioui neemt de onderwijsprofessionals mee in de concrete mechanismen die deze micro-transformaties in het klaslokaal mogelijk maken. Hij baseert zich hier op de resultaten uit het Transformatieve School-onderzoek naar de effectieve pedagogisch-didactische patronen die aan de basis liggen van dit transformatief handelen onder docenten in geobserveerde lessensituaties op stedelijke onderwijslocaties.

Ten slotte gaat hij in op de cultuur binnen docententeams als belangrijke vehikel voor dit effectief professioneel handelen van de individuele docent en de fundamentele rol voor schoolleiders voor deze cultuurverandering. Dit laatste aspect bespreekt hij in het kader van de conclusie uit het laatste inspectierapport over het gesignaleerde probleem van kansenongelijkheid, in het bijzonder op scholen die een diverse populatie leerlingen in huis hebben.

Meer over Iliass El Hadioui
El Haioiui (1983) doet promotieonderzoek naar de relatie tussen gepercipieerde sociale uitsluiting en identificatie met Rotterdam en Nederland onder Rotterdamse schoolgaande jongeren. Hij is auteur van het boek ‘Hoe de straat de school binnendringt’ en programmaleider van het project ‘De Transformatieve School’.

De zeven Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via deze link. De Onderwijsavond begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk. Iliass el Hadioui spreekt vanuit het democratisch perspectief op volwassenheid.

In de voorbije schooljaren heeft NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst. Sprekers boden ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie, dan wel stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe, verdiepende inzichten te voorzien.

Kaarten en passe-partout
U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking live-streaming – heeft NIVOZ daartoe besloten. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nlOm u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie