profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

Voorstelling voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 2: Pauze! hetkind.org/?p=59459

Ongeveer 9 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Onderwijsavond Jo Hermanns: ‘Een pedagogisch antwoord op passend onderwijs’

16 juli 2014

robvanderpoel

Geplaatst in:

Op donderdag 21 mei 2015 zal Jo Hermanns  – emeritus hoogleraar Opvoedkunde aan de UvA – een onderwijsavond verzorgen in Driebergen. Hij is de voorlaatste spreker in een serie van zeven. De titel van Hermanns’ voordracht is: Een pedagogisch antwoord op passend onderwijs.

Hetkind-themalogo-onderwijsavond–> U kunt zich HIER aanmelden

Zeven data, zeven sprekers van naam en faam. Het NIVOZ heeft in samenwerking met hetkind een aantrekkelijk programma samengesteld van zeven onderwijsavonden voor het schooljaar 2014-2015. Ze bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, voldoende stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien.

Jo Hermanns is emeritus hoogleraar Opvoedkunde aan de UvA, bijzonder lector ‘werken in justitieel kader’ aan de Hogeschool Utrecht (HU) en zelfstandig en onafhankelijk adviseur op het terrein van jeugdbeleid en jeugdzorg.

U vindt hier een inleiding van Jo Hermanns zelf:

johoooEen pedagogisch antwoord op passend onderwijs

Nederland heeft een te omvangrijk systeem van professionele hulp als het met het opgroeien en opvoeden – thuis, in school, op straat – niet zo goed gaat. Het gevolg van deze goedbedoelde schil van voorzieningen rond kinderen, gezinnen en scholen is dat veel kinderen worden verwezen naar tweedelijns instituties.

Het lijkt erop dat een groot deel van de problemen die horen bij het opvoeden en opgroeien relatief vaak gezien worden als onoplosbaar voor ‘gewone’ opvoeders zoals ouders, leerkrachten, pedagogische medewerkers in de kinderopvang en mensen in het publieke domein. En dus ook niet meer als hun verantwoordelijkheid worden gezien. Er is een tendens om problemen bij het opvoeden steeds vaker te definiëren als psychopathologie van het kind, als voor de overheid onacceptabel grensoverschrijdend gedrag van het kind of als onacceptabel gedrag van ouders. Met de consequentie dat niet meer gewone opvoeders, maar gespecialiseerde professionals deze problemen onder hun hoede moesten nemen.

De definitie verschoof van opgroei- en opvoedprobleem naar een psychopathologische definitie. Met psychopathologie wordt bedoeld: een ziekte, stoornis, tekort, beschadiging, achterstand van kinderen, jongeren en/of ouders. Door het verschuiven van die definitie verschoof ook de logische oplossing: investeren in professionele behandeling en niet investeren in opvoeden. In de voorzieningenstructuur kwam dit tot uitdrukking in het inrichten van diagnose-indicatieprocedures die de toegang tot de tweedelijnszorg en speciaal onderwijs niet alleen bewaken, maar ook zorgden voor een herdefiniëring van het probleem, zodat ze binnen het werkdomein van de gespecialiseerde instituties vielen.

Er is echter een kentering waarneembaar. We willen problemen weer oplossen, daar waar ze zich voordoen, en direct betrokkenen daarbij steunen. Zonder hen het probleem uit handen te nemen. Er is een stelselherziening jeugdzorg en er is passend onderwijs. Zelden is de hulp bij opgroeien, opvoeden en onderwijs geven zo ingrijpend gereorganiseerd.

Weten we echter nog wel hoe dat moet, kinderen opvoeden, ook als dat extra moeilijk is?

De Onderwijsavonden worden traditioneel gehouden in theater Maitland, op landgoed De Horst in Driebergen dat plaats biedt aan maximaal 300 mensen. We starten om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er een inloop. Achter deze link leest u over de hele serie, over de exacte data en de spreker. Beide onderwijsavonden met Peter Heerschop en Marcel van Herpen op 15 en 16 januari zijn uitverkocht.  Een losse entreekaart kost 30 euro.

–> U kunt zich HIER aanmelden


Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie