profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

‘Wat missen we als de pedagogische dimensie bij onderwijsonderzoek uit het zicht verdwijnt?’ hetkind.org/?p=64508

Ongeveer 10 uur geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Onderwijsavond Joep Dohmen: ‘Bildung in het onderwijs’

27 juni 2017

robvanderpoel

Geplaatst in:

In het nieuwe kalenderjaar zetten we de serie van zeven NIVOZ-onderwijsavonden voort met een voordracht van Joep Dohmen, lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO). De titel van zijn lezing is: Bildung in het onderwijs.

Op donderdag 11 januari 2018 spreekt Dohmen – emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht – als vierde in de rij. De zeven Onderwijsavonden staan in het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via onderstaand formulier. De Onderwijsavond begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk. Joep Dohmen spreekt vanuit het ethisch-filosofisch perspectief op volwassenheid.

Volwassen ben je als onder ogen ziet dat je nooit de wereld  zult verkrijgen die je verlangt, maar tegelijkertijd weigert om met minder genoegen te nemen.’

Susan Neiman, Waarom zou je volwassen worden? 2014

Joep Dohmen introduceert zijn lezing als volgt: “Het begrip volwassenheid functioneert in uitlopende contexten als beleid, biologie en ontwikkelingspsychologie. Doorgaans gaat het dan om het bereiken van een bepaalde leeftijd, een groeiproces of om de stadia van een leerproces waarin vaardigheden moeten worden ontwikkeld en  conflicten moeten worden verwerkt. Wanneer we willen opvoeden tot volwassenheid, gebruiken we dat begrip bovendien vanuit een moraal-filosofische context. In die zin is volwassenheid een normatief begrip, dat echter zelden expliciet wordt gemaakt en daarom voor conceptuele verwarring en veel handelingsverlegenheid zorgt.

Hier kan de actuele filosofie van de Bildung, opgevat als begeleide zelfvorming, uitkomst brengen. Volwassenheid kan dan worden opgevat als de ideale uitkomst van Bildung in onderwijs en opvoeding. Methodisch gezien gaat het daarin om een integratie van drie filosofische perspectieven: de zelfverwerkelijking van de deugdethiek, de morele autonome van de plichtethiek en de verantwoordelijkheid van de zorgethiek. Volwassenheid is dan die houding van prudentiële en emotionele rijpheid, waarvoor wij in opvoeding en onderwijs de basis scheppen.”

Meer over Joep Dohmen
Joep Dohmen (1949) is lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO) en emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

In de voorbije schooljaren heeft NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst. Sprekers boden ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie, dan wel stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe, verdiepende inzichten te voorzien.

Kaarten – ook voor groepen
De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Wie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen. Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Geen live-streaming of videoregistatie
Van de Onderwijsavonden zal niet langer een video-registratie worden afgenomen. Wel zullen er geluidsfragmenten beschikbaar komen en worden er verslagen en verhalen n.a.v. de Onderwijsavond geschreven. Die leest u terug op hetkind.org en op nivoz.nl
Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie