profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

Gratis proeven aan Pedagogische Tact of Pedagogisch Leiderschap op 2 oktober hetkind.org/?p=59583

Ongeveer 3 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Extra Onderwijsavond met cabaretiér Vincent Bijlo op 20 januari: ‘Een speciale blik op inclusief onderwijs’

29 mei 2015

robvanderpoel

Geplaatst in:

Schrijver en cabaretiér Vincent Bijlo zal een tweede Onderwijsavond verzorgen in Driebergen, nu duidelijk is geworden dat op donderdag 21 januari theater Maitland op landgoed De Horst tot de nok toe gevuld zal zijn. Een dag eerder – op woensdagavond 20 januari – biedt Bijlo onderwijsmensen een nieuwe kans naar zijn exclusieve verhaal te komen kijken en luisteren. De titel van zijn voorstelling/lezing: ‘Een speciale blik op inclusief onderwijs.’ De kaartverkoop is nu begonnen, klik hier.

Vincent Bijlo – inmiddels 51 jaar –  genoot lang geleden onderwijs aan het Koninklijk instituut tot Onderwijs van Blinden. Hij studeerde vervolgens Nederlands, brak zijn studie in 1988 af, en werd cabaretier. Zijn theaterprogramma’s hebben hem de naam bezorgd een van de meest talentvolle hedendaagse cabaretiers te zijn. In het boek Pedagogisch Contact van Simone Mark schreef Bijlo een inleiding. Daarin toont hij zijn betrokkenheid en fascinatie voor onderwijs en opvoeding en de relaties die eraan ten grondslag liggen. Op woensdag 20 januari en donderdag 21 januari (uitverkocht) verzorgt hij twee keer een onderwijsavond in Driebergen. Theater Maitland biedt plaats aan 270 mensen.

Een losse entreekaart kost 30 euro. U kunt zich HIER aanmelden.  Wilt u met een schoollteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift en is er korting mogelijk. Haar email is info@nivoz.nl

Hetkind-themalogo-onderwijsavond

BijloVincent Bijlo

(uit het boek Pedagogisch Contact)

Het zou gewoon moeten zijn. Zo gewoon als een toegeworpen blik, een met woorden gegeven compliment, maar dat is het niet. Aanraken zou deel moeten uitmaken van het dagelijks contact. Dat doet het minder dan ooit, de wereld staat vol met onzichtbare, doorzichtige muren. Ik probeer ze altijd te slechten, zonder overigens handtastelijk te zijn.

De goede, oprechte aanraking is niet beladen, de goede aanraking verbindt. De goede aanraking maakt dat wij geen eilanden zijn in de zee van ruimte. Zo’n zee was mijn kleuterklas. Ik was 5, we mochten ‘weekendvertellen’. Ik had al, zonder dat iemand dat gehoord had, tegen juffrouw Inge gezegd dat ik iets heel bijzonders had meegemaakt, opa was dood. Ze vond dat ik dat de hele klas moest vertellen, ik had toegestemd, maar nu, nu juf iedereen stil had gekregen en ik naast haar tafel stond die bijna net zo hoog was als ik zelf, nu durfde ik niets te zeggen. Ze kwam naast me staan, ik voelde haar been tegen mijn schouder. Ze legde haar hand op mijn wang en roffelde heel zachtjes met haar vingers. ‘Toe maar,’ zei ze. Ik begon met vaste stem te vertellen. Het roffeltje van haar vingers had mijn angst volledig weggenomen.

Laatst dacht ik weer aan die hand, ik stond in de coulissen vlak voor de première van mijn nieuwe voorstelling. Aanraken geeft vertrouwen. Een duwtje, een kneepje in een arm, een handdruk. Het zegt soms meer dan honderden woorden. Dat zou ons moeten aanspreken. Het is een zeer efficiënte vorm van informatie overbrengen. Eén keer iemand die vervelend is geweldloos stevig beetpakken. Dat zegt meer dan een op hoge toon geschreeuwde uitbrander.

Aanraken geboden, zou ik zeggen, daar wordt iedereen gelukkiger van. Het maakt dat iedereen veel bewuster in de klas aanwezig is. Aanraken aardt. Te pas, dat wel, altijd te pas en vanzelfsprekend. Het hoeft niet, het mag. Aanraken is natuurlijk, net zo natuurlijk als kijken en luisteren.

Losse kaarten

Op weg naar goed onderwijs? De zes onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, voldoende stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden al eerder hun weg naar Driebergen voor inspiratie, legitimatie en verbinding ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

Overzicht overige data en sprekers in schooljaar 2015-2016

Donderdag 10 maart: Paulien Meijer
Hoogleraar aan de Radboud Docenten Academie

Woensdag 13 april: Ido Weijers
Ido Weijers bekleedt de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor de Kinderbescherming.

Woensdag 15 juni: Joop Berding en Wouter Pols
Docenten en onderzoekers bij het Instituut voor Sociale Opleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie