profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Onderwijsavond met Geert Kelchtermans: ‘Dé school, dé docent, dé directeur… ze bestaan niet’

11 mei 2016

robvanderpoel

Geplaatst in:

Nadat Gert Biesta op 7 september de aftrap in het lopende schooljaar verzorgde, is de komst van Geert Kelchtermans – verbonden aan de KU Leuven – naar Driebergen (op donderdag 29 september) opnieuw een garantie voor een onderhoudende inspirerende Onderwijsavond. Scholen zijn plaatsen waar onderwijsprofessionals deskundig en geëngageerd gestalte geven aan hun beroep. Vertrekkend van deze positieve stelling bespreekt Kelchtermans drie onderling verbonden thema’s: praktijk, professionaliteit en verantwoordelijkheid. Zijn titel: ”Dé school, dé docent, dé directeur… bestaan niet’. Zorg dat je erbij bent en bestel alvast kaarten. Theater Maitland op landgoed De Horst vormt andermaal het sfeervolle toneel en de verzamelplek.

geert1Een eerste thema betreft de idee dat onderwijs een praktijk is en dat die praktijk dus het vertrek- en eindpunt zou moeten zijn van ons spreken en denken over onderwijs. Dat plaats vinden is altijd ‘ergens’ en ‘ooit’ en die onvermijdelijke gecontextualiseerdheid in tijd en ruimte is een tweede thema. Dé school, dé docent, dé directeur… bestaan niet. Wel bestaan déze school, déze docent, déze directeur… hier en nu. Het derde thema is de inhoud van de professionaliteit van onderwijsprofessionals. Die professionaliteit, zo stelt hij, wordt naast technische expertise, ook gekenmerkt door kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid.

Afsluitend breekt hij een lans voor “goede praktijkvoorbeelden” (niet te verwarren met “voorbeelden van goede praktijk”) als middel tot professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling. En in het kielzog daarvan pleit hij voor meer theorie en kwalitatief-interpretatieve onderzoeksmethodologie in de opleiding van leraren en directeurs.

Hetkind-themalogo-onderwijsavond

Nog zeven onderwijsavonden

Op weg naar goed onderwijs? De nu nog zeven resterende onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen, ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

registermcogax71EAKaarten en passe-partout
De avonden vinden opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland op landgoed De Horst in Driebergen. De entreeprijs is 32,50 euro. U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partout voor de resterende zeven avonden (kosten 165 euro) kopen. Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. Wie een passe-partoutkaart heeft aangeschaft en tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

onderwijsavonden 2

Resterende ONDERWIJSAVONDEN 2016-2017

sihameWoensdag 9 november: Sihame El Kaouakibi
Belgische jongerenactiviste van Marokkaanse origine. Oprichter en directeur van het stadsproject Let’s go urban. Ze komt voor in de lijst van ’30 sterke vrouwen die de wereld veranderden’ volgens het Belgische blad Knack.

Woensdag 7 december:  Thema-avond: Waarom kan het wel? Voorbeelden uit de praktijk.

Donderdag 19 januari: Jessica Mesman
Associate Dean of Education, Faculty of Arts and Social Sciences, Department of Science and Technology Studies aan de Universiteit van Maastricht.

Woensdag 8 maart: Sietske Waslander
Hoogleraar TIAS School for Business and Society, lid van Onderwijsraad en van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Woensdag 19 april: Christa Anbeek
Hoogleraar Remonstrants Seminarium Amsterdam, en universitair hoofddocent existentiële en levensbeschouwelijke reflectievaardigheden, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.

Woensdag 7 juni: Harry Kunneman
Hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie