profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 5: Ik alleen in de klas hetkind.org/?p=59545

Ongeveer 13 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Onderwijsavond met Sihame El Kaouakibi: ‘Waarom iedereen zegt, maar niemand echt gelooft dat jongeren de toekomst zijn’

11 mei 2016

robvanderpoel

Geplaatst in:

Sihame El Kaouakibi is een Belgische jongerenactiviste van Marokkaanse origine. Haar naam en faam bouwde ze op als oprichtster en directeur van het stadsproject Let’s go urban. Ze komt voor in de lijst van ’30 sterke vrouwen die de wereld veranderden’ volgens het Belgische blad Knack. Eind december 2013 verscheen haar boek Believe: Waarom iedereen zegt maar niemand echt gelooft dat jongeren de toekomst zijn. El Kaouakibi verzorgt op woensdag 9 november in theater Maitland (Driebergen) de derde Onderwijsavond uit een serie van acht in het lopende schooljaar. Lees meer over haar en over het bestellen van kaarten.

sihameeeSihame El Kaouakibi (1986) is opgegroeid in Boom en studeerde in 2008 af als onderwijzeres aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen. Daarna is ze gestart met een combinatie van de dingen die ze graag doet en haar boeien. Ze behaalde haar masters in de Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt fulltime aan haar succesverhaal Let’s Go Urban, dat ze zelf heeft opgericht. Let’s Go Urban is ontstaan doordat Sihame zelf een antwoord wilde bieden op de verjonging van onze samenleving. Haar visie om te allen tijde, ook in moeilijke tijden, te investeren in de perspectieven van jongeren, tracht ze bij verschillende stake-holders te doen doordringen, door haar eigen resultaten. In haar boek #Believe zet Sihame haar missie nog kracht bij, om iedereen te overtuigen van haar ‘believe’ in de nieuwe generatie.

Sihame El Kaouakibi staat bekend als een vrouw die strijdvaardig is , hands-on is en ervoor zorgt dat de overheid, de ondernemingen, het onderwijs, de media, de burger en andere actoren op hun verantwoordelijkheden worden gewezen en overtuigt hen om te investeren in ons meest kostbaar kapitaal, de nieuwe generatie. Volgens haar moet er vooral geïnvesteerd worden in jongeren en de zwakkeren in onze maatschappij. Tegelijkertijd moet er strenger toegekeken worden op ‘het systeem’ en de hiaten daarvan. In een interview van februari 2016 profileert Sihame zich als bruggenbouwer: “Zoveel bedrijven op zoek naar goeie medewerkers en zoveel jongeren met talent en passie, die mekaar niet vinden: die kloof wil ik helpen dichten… Vandaag ontvangen we in Antwerpen op diverse locaties ruim duizend jongeren. Stadsjongeren, die een doorsnee van onze samenleving vertegenwoordigen in afkomst, cultuur, religie en socio-economische achtergrond. Naast onze technische coaches voor dans en muziek heeft elke groep een persoonlijke ‘young coach’. En wie individuele begeleiding zoekt kan terecht bij een trajectbegeleider. Zo stroomt elk jaar 20% van onze jongeren door naar een job in de creatieve sector. Maar we hebben ook al schilders, marketeers, bankbedienden, sales mensen, woordvoerders afgeleverd.

web sihame 03Marketing

Het weekblad Trends merkt op dat ook de marketing van Let’s Go Urban goed zit. Sihame: “Toch heb ik geen marketingachtergrond en we volgen ook geen vergezochte strategie. ‘”

Let’s Go Urban heeft geen flyers, gebruikt geen advertenties en volgt ook geen vergezochte strategie.. ‘Practice what you preach‘ is wat wij proberen te doen. Doen wat je zegt, waarmaken wat je belooft, dat moet volgens mij marketingregel nummer één zijn. Toch wordt daar vaak tegen gezondigd. We zijn wel actief op Facebook, Twitter en YouTube. Wat we daar posten werkt, omdat het écht is. Het is authentiek omdat we daarop tonen wat onze eigen jongeren kunnen. Anderen zien dat het geen onbereikbare droom is, dat het jongeren zijn zoals zij, die ze persoonlijk kennen. Dat inspireert en motiveert hen. En verder zijn onze eigen medewerkers onze ambassadeurs: de meeste van onze lesgevers en stafmedewerkers zijn doorgestroomd vanuit onze recreatieve werking.’

Niet alleen bereikt El Kaouakibi een reflectie van onze zeer diverse samenleving, ze slaagt er tevens in om haar missie aan het grote publiek over te brengen met haar lezingen en sterke aanwezigheid in verschillende sectoren. Sihame maakt een succesvolle vertaalslag naar overheden en andere partners in binnen- en buitenland. Ze werd op haar jonge leeftijd al gelauwerd als eerste ‘Antwerpenaar van het jaar’ (2011) en sleepte prijzen in de wacht als ‘Vlaamse Cultuurprijs 2012’, ‘Belgium’s Outstanding Young Person’, ‘Straffe Madam 2013′. Ze komt ook voor in de lijst van ’30 sterke vrouwen die de wereld veranderden’ volgens Knack. Ze zetelt in verschillende bestuursorganen, als lid van de Algemene vergadering en de Adviesraad van de Sociale Innovatiefabriek, als voorzitter van de Provinciale Adviescommissie Cultuur in Antwerpen en als voorzitter van De Schoolbrug. Sinds januari 2015 zetelt ze in de Raad van Bestuur van de VRT als jongste lid ooit, als onafhankelijke voor Open VLD.

sihamexxEen  inleidende tekst:

Dat Sihame El Kaouakibi het zelf maakt als ondernemer, belet niet dat ze vooral gedreven is om de samenleving vooruit te helpen. Ze stelt vast dat ondernemingen op zoek zijn naar werknemers en ze vaak niet vinden, terwijl duizenden jongeren geen werk hebben. Met haar jarenlange ervaring in een grootstedelijke context in al zijn diversiteit, met een doelgroep die niemand anders bereikt, en met de hefbomen van Let’s Go Urban en zijn spin-offs wil Sihame helpen die kloof in de arbeidsmarkt te dichten. Hoe heeft ze zelf de talenten van jongeren uit alle bevolkingslagen ontdekt? Hoe heeft ze met hen gecommuniceerd om ze te boeien voor haar projecten? Welke projecten maken het meest kans op slagen? En hoe motiveert ze dagelijks zowel de jongeren als hun trajectbegeleiders om de juiste skills te ontwikkelen en zo een kans te maken op de arbeidsmarkt?

De hedendaagse jeugd in de steden wordt als nieuwe generatie te vaak bekeken als een hardnekkig probleem. Ik pleit voor een totaal andere kijk, ik geef jongeren goesting met hun talenten aan de slag te gaan. Hun kracht is immers dé sleutel tot de toekomst. Vanuit het enorme potentieel dat ik zie bij (stads) jongeren, doe ik een oproep aan zowel de jongeren zelf, als aan het beleid én de hele samenleving om de oogkleppen af te werpen en jongeren juist aan te moedigen hun talenten te ontwikkelen.

Hetkind-themalogo-onderwijsavondAcht onderwijsavonden

Op weg naar goed onderwijs? De acht onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar Driebergen, ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties.

Kaarten en passe-partout
registermcogax71EAU kunt losse kaarten bestellen, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De acht avonden vinden opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro.  Wie een passe-partoutkaart heeft aangeschaft en tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 16 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Let op:
Alle boeken van NIVOZ en hetkind zijn op Onderwijsavonden in Driebergen met 10% korting te verkrijgen.

onderwijsavonden 2

Resterende ONDERWIJSAVONDEN 2016-2017

Woensdag 7 december:  Thema-avond: Waarom kan het wel? Voorbeelden uit de praktijk.

Donderdag 19 januari: Jessica Mesman
Associate Dean of Education, Faculty of Arts and Social Sciences, Department of Science and Technology Studies aan de Universiteit van Maastricht.

Woensdag 8 maart: Sietske Waslander
Hoogleraar TIAS School for Business and Society, lid van Onderwijsraad en van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Woensdag 19 april: Christa Anbeek
Hoogleraar Remonstrants Seminarium Amsterdam, en universitair hoofddocent existentiële en levensbeschouwelijke reflectievaardigheden, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.

Woensdag 7 juni: Harry Kunneman
Hoogleraar Sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie