profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

Voorstelling voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 2: Pauze! hetkind.org/?p=59459

Ongeveer 9 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Pitsstop ‘Leren in Eindhoven 2030’: kom bouwen, verbinden en doen

4 april 2014

robvanderpoel

Geplaatst in:

De eerste stappen zijn gezet om leren in Eindhoven verder te brengen richting 2030, vanuit de Visie en Roadmap voor de toekomst van educatie. Op woensdagavond 16 april is er een nieuwe pitsstop. Voor ondernemers, vertegenwoordigers van overheden, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, ouders, studenten en leerlingen die mee willen denken over hoe Eindhoven de slimste regio kan blijven. Het uitgangspunt? Samenwerken aan vragen vanuit de praktijk, met verschillende partners, over de grenzen van instellingen heen. Een bijdrage en een uitnodiging van Maud van Zandvoort, van Wij de School.

vierkantWe organiseren een aantal ‘Pitsstops’, bedoeld om te bouwen, te verbinden en te doen.  Op 12 maart 2014 vond een eerste bijeenkomst plaats over leren in Eindhoven 2013. De avond werd georganiseerd door Schoolnet Eindhoven in samenwerking met Wij de School en wethouder Schreurs.

In het afgelopen jaar is een Visie en Roadmap voor leren in Eindhoven ontwikkeld. Een groot aantal partners in Brainport Eindhoven werkte hierin samen met de Gemeente Eindhoven. De lerende staat daarbij centraal, en samenwerken met verschillende partners over de grenzen van instellingen heen is het uitgangspunt. De netwerkavond was bedoeld om de innovatie in het onderwijs in de regio verder gestalte te geven. Ruim 70 deelnemers met diverse achtergronden kregen een korte inleiding op het thema, maakten kennis met enkele best practices en gingen daarna met elkaar in gesprek in de vorm van een korte World Café .Deelnemers presenteerden na afloop van dit gedeelte van de avond kort de opbrengst van de dialoog.

We nodigen u nu van harte uit om aan te sluiten bij de ‘Pit Stop’ van woensdag 16 april. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via de button op www.wijdeschool.nl. en direct via deze link.

Voor wie?
Ondernemers, vertegenwoordigers van overheden, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, ouders, studenten en leerlingen die mee willen denken over hoe Eindhoven de slimste regio kan blijven. Kom brengen, kom halen!

16 april
Locatie:
Klokgebouw 126 (strijp-S), Eindhoven. Venturelab, (4e verdieping). zie link.

Programma
19.00 uur: Ontvangst en kennismaken
19.30 uur: Welkom en stand van zaken
19.45 uur: Aan de slag: een beroep op de ‘wisdom of the crowd’
20.30 uur: Presentatie van drie goede voorbeelden van leren in netwerken
20.45 uur: Aan de slag: creatieve opdrachten voor bouwers, verbinders en doeners
21.25 uur: Samen het netwerk van de Eindhovense Leercoöperatie vergroten
21.30 uur: Netwerkborrel

Eindhovense scholen
Wij de School denkt graag mee met Eindhovense scholen om vorm en inhoud te geven aan eigentijds en toekomstgericht onderwijs. Neem contact met ons op voor het maken van afspraak voor een kennismakingsgesprek. Erno Mijland van Wij de School richtte ook al een Facebook-groep en online smoelenboek in waarin de deelnemers en andere belangstellenden elkaar vanaf nu online kunnen ontmoeten.

 

Leren in Eindhoven 2030

Visie en roadmap voor de toekomst van educatie

PDF downloaden , klik hier.

In de visie voor 2030 worden drie dromen werkelijkheid:

1. ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen,
2. iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke settings nieuwe ervaringen op te doen
3. iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.

Een zestal elementen vormen de basis van de visie:

  • het speelveld – een open leeromgeving die ruimte biedt voor maatwerktrajecten en een breed pallet aan mogelijkheden biedt
  • de wereldregio – Eindhoven als krachtige plaats in de wereld waar leren en innovaties vanuit maatschappelijk belang plaatsvinden
  • de co-creative leerteams – samen leren met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen kracht
  • het leerpad voor het leven – doorlopende leerlijnen door het gehele leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren
  • de lerende en de coach – samen een passend individueel leerpad uitstippelen op basis van passie en daarmee authentieke talenten ontwikkelen
  • de maatschappelijke rolmodellen – leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en morele vraagstukken en ethische dilemma’s.

In een roadmap onderzoek is vervolgens bekeken wat er mogelijk en nodig is om het gewenste scenario daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor zijn een drietal onderwerpen op een tijdlijn verder uitgewerkt:

  • vorm & inhoud van onderwijs
  • technologische mogelijkheden
  • context & organisatie

Op basis van de visie en roadmap zijn vervolgens een aantal randvoorwaarden en concrete volgende stappen geformuleerd voor een innovatiesysteem waarin over de grenzen van de huidige organisaties heen wordt samengewerkt om de lerende centraal te stellen zoals het beoogd is in het gewenste scenario voor Leren in Eindhoven 2030.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie