profiel

Sarina Hoogendam


Sarina Hoogendam
Bekijk mijn profiel

twitter

Moderne didactiek: alternatieven voor frontaal lesgeven hetkind.org/?p=64313

Gisteren op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Roots of Empathy middagconferentie met Mary Gordon – Rotterdam

4 april 2018

Sarina Hoogendam

Geplaatst in:

Op duizenden scholen wereldwijd krijgen kinderen tussen de vijf en twaalf jaar lessen van een pasgeboren baby. Het resultaat? De emotionele geletterdheid groeit, er is meer begrip en empathie voor klasgenoten, en minder pesten en agressiviteit. Roots of Empathy, een programma dat in Canada is ontwikkeld door Mary Gordon, is inmiddels in 11 landen in de wereld actief, met bewezen positieve resultaten. Mary Gordon, internationaal erkend als sociaal ondernemer, auteur, onderwijs- en opvoedingsdeskundige heeft programma’s gemaakt die zijn gebaseerd op de kracht van empathie. In 1996 creëerde zij het Roots of Empathy programma in Ontario. Naast Canada wordt Roots of Empathy aangeboden in Nieuw-Zeeland, de VS, de Republiek Ierland, Noord-Ierland, Engeland, Wales, Schotland, Costa Rica, Duitsland en Zwitserland. Op 19 april komt Mary naar Nederland en jij kunt erbij zijn.

Het Roots of Empathy programma duurt één schooljaar en omvat 27 lessen. De kern van het programma wordt gevormd door een baby en zijn ouder uit de buurt van de school, die de klas elke maand, gedurende het gehele schooljaar tezamen met de Roots of Empathy-instructeur bezoeken (in totaal negen keer). Deze speciaal opgeleide instructeur begeleidt de leerlingen om de ontwikkeling van de baby te volgen en de gevoelens van de baby te benoemen. Aan de hand van de ontwikkelingen van de baby -de ‘leraar’- leren de leerlingen om zich te identificeren en te reflecteren op hun eigen gevoelens en die van anderen. Zij leren daardoor wat empathie is. Daarmee leren zij zichzelf beter kennen, maar ook hun klasgenoten te zien en te begrijpen, als die soms net even anders zijn dan zij zelf. De Roots of Empathy-instructeur geeft een les in de week voor en de week na elk familiebezoek, om de kinderen voor te bereiden en te leren aan de hand van een thema. Er zijn in totaal negen thema’s, één rond elk bezoek van de baby met zijn ouder.

Van scholen wordt steeds meer verwacht dat zij niet alleen lesgeven in rekenen, taal en lezen, maar dat zij zich ook nadrukkelijker richten op het sociaal-emotioneel leren van leerlingen. Sociaal emotioneel leren helpt kinderen om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen die hun eigen emoties begrijpen, kunnen zich ook beter inleven in anderen, waardoor er minder snel conflicten ontstaan. Het ontwikkelen van empathie is hierbij één van de belangrijkste kwaliteiten. Er zijn verschillende programma’s ontwikkeld om leraren te houvast te geven bij het vormgeven van lessen, die de sociale vaardigheid van kinderen bevorderden. Het vraagt veel van leraren om zich te bekwamen in het werken met deze methoden. Het Roots of Empathy-programma vergt geen voorbereidende cursussen of training van de leerkracht, noch hoeft deze in de weer te zijn met administratie, kaartjes of petjes. De leerkracht mag zelf observeren en getuige zijn van de wijze waarop de kinderen in de klas leren onder begeleiding van een Roots of Empathy-instructeur en een baby als leraar.

Zie voor een impressie van het Roots of Empathy-programma dit filmpje van de BBC

Bewezen effectief
Er zijn onafhankelijke vergelijkingsstudies uitgevoerd om gedragsveranderingen bij deelnemende leerlingen op de verschillende continenten te meten. Daaruit blijkt dat bij 80 procent van de Roots of Empathy-leerlingen wereldwijd hun acceptatie voor medeleerlingen is toegenomen en twee op de drie leerlingen meer sociale vaardigheden hebben als gevolg van het programma. Alle tot zover afgeronde studies wijzen op een structurele langdurige afname van pestgedrag onder leerlingen. De positieve impact duurt drie jaar na het programma nog voort, en vervolgonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd in Canada wijst erop dat kinderen die het programma zes jaar geleden volgden nog altijd baat hebben bij de positieve effecten.

Roots of Empathy in Nederland
In november jl heeft Mary Gordon een presentatie gegeven op de ‘voordejeugd’ dag in Amsterdam. Er waren veel enthousiaste reacties en hieruit zijn nu enkele samenwerkingen gestart om het programma op scholen te introduceren. Er is inmiddels een Nederlandse Stichting Roots of Empathy (met ANBI-status) opgericht. Hiermee willen we Roots of Empathy voor de kinderen in het Nederlands basisonderwijs beschikbaar maken. Het is nog niet helemaal zover, maar er is een begin. Hopelijk kunnen we in het schooljaar 2018/19 starten op een aantal scholen.

Weten hoe het werkt?
Kom dan op 19 april as naar de ROOTS OF EMPATHY MIDDAGCONFERENTIE en meld je hier aan: AANMELDING MIDDAGCONFERENTIE.

Keynote speakers: Mary Gordon uit Canada, founder Roots of Empathy, Simone Mark, centrum voor Pedagogisch Contact
Wanneer : 19 APRIL vanaf 16.00u tot 18.00 uur, aansluitend mogelijkheid tot gesprek
Waar: in Conferentiecentrum Mozartlaan 150, 3055 KM Rotterdam
Voor wie: schoolbestuurders, leerkrachten, IB’ers, schoolmaatschappelijk werk

Mary Gordon komt speciaal vanuit Canada naar Rotterdam om de basisscholen en onderwijsondersteunende organisaties uit te leggen wat Roots of Empathy is en hoe het werkt. Simone Mark, oprichter van Pedagogisch Contact, geeft een presentatie over het belang van contact tussen de leerling en de leerkracht. Aansluitend zal Maria Ohoioeloen, programmamanager Roots of Empathy Nederland, uitleg geven over de wijze waarop scholen met Roots of Empathy aan de slag kunnen gaan.

Kosten van deze middagconferentie komen voor rekening van de organisatie, in samenwerking met Horizon en Stichting BOOR.

Het is dus gratis voor u, maar niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt, dan rekenen we op uw komst. Meldt u zich snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen en vol is vol!

Wellicht tot de 19e april!

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie