profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Speelforum in Utrecht: Debatten over de kracht van spelen

10 april 2016

robvanderpoel

Geplaatst in:

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving, waarin het zelfstandig kan spelen en gezond kan opgroeien. Het Platform Ruimte voor de Jeugd wil dat kinderen zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen, met ruimte voor spel, zelfstandige mobiliteit en een volwaardige plaats in de samenleving. Daartoe organiseert het een debatreeks over de kracht van spelen, in  samenwerking met de IPA (International Play Association) en de Universiteit van Humanistiek. Het eerste Speelforum – zoals het wordt genoemd – vindt plaats op 23 juni 2016 in Utrecht.

ipadrawnHet kind als kwetsbaar of veerkrachtig?

Over risico en resilience in het spel van kinderen

Om te groeien moeten kinderen hun grenzen verkennen en verleggen. Dus: risico’s nemen. Maar geven we ze daarvoor wel de kans? Speeltoestellen zijn vooral veilig, de speelomgeving biedt weinig uitdaging, volwassenen houden toezicht en grijpen (te) snel in. Wij zien kinderen kennelijk als kwetsbaar. Is dat terecht? En dienen we daarmee het belang van het kind?

Kinderen beschikken ook over een geweldige veerkracht. Hoe kunnen we die resilience versterken? Hoe kunnen we kinderen leren omgaan met risico’s? Hoe ver kunnen we gaan in het vrij laten spelen, zonder onze bemoeienis? Wat is het verschil tussen risico en gevaar?

Speelforum

Ruimte voor de Jeugd en IPA (International Play Association) organiseren vanaf nu twee keer per jaar een Speelforum. Een gelegenheid om in wisselende samenstelling, los van belangen van organisaties, met elkaar te debatteren. Het Speelforum helpt bij de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen.

Concerns
De debatten van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Kinderechtenverdrag door het Comité inzake de Rechten van het Kind (General Comment nr. 17):

1. Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel
2. Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
3. Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte
4. Onvoldoende toegang tot natuur
5. Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid
6. Prestatiedruk, met name in het onderwijs
7. Overgestructureerd en geprogrammeerd dagschema
8. Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden
9. Toenemende rol van elektronische media
10. Marketing en commercialisering van spel

Zo werkt het Speelforum
• Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Aan het einde van elke bijeenkomst wordt de ‘speelstok’ doorgegeven en het volgende debat aangekondigd: thema, locatie en samenwerkende partners.
• Betrokkenen uit het werkveld kunnen het initiatief nemen, thema’s aandragen en (mede) de organisatie op zich nemen, samen met de projectgroep vanuit het Platform Ruimte voor de Jeugd. Eventuele kosten worden gefinancierd uit een deelnemersbijdrage.
• Interesse om betrokken te zijn bij een volgend Speelforum, debat in het najaar van 2016? Laat dit weten, uiterlijk 1 mei, via info@ruimtevoordejeugd.nl

Programma 23 juni

  • Speelforum, korte toelichting – Froukje Hajer, voorzitter Platform Ruimte voor de Jeugd
  • Resilience, een introductie – Prof. dr. Joachim Duyndam, Universiteit voor Humanistiek
  • Het recht op risico – Martin van Rooijen, promovendus
  • Debat met forumleden uit praktijk en wetenschap o.l.v. Jaap Verkroost (Child Friendly Cities)

    Aansluitend borrel met gelegenheid tot napraten en netwerken

Datum en tijden: Donderdag 23 juni 15.00 – 18.00 uur
Locatie: Universiteit voor Humanistiek Utrecht
Kosten: Bij aanmelding vóór 1 juni betaalt u € 25 (studenten € 15).
Na deze datum € 40 (studenten € 25).
Aanmelden langs deze link.

ruimte 250180-rvdj-logo-JPG_2Het Speelforum is de ontmoetingsplek voor iedereen met hart voor het spelende kind. Een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse afdeling van de International Play Association.

PDF van de bijeenkomst op 23 juni in Utrecht

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie