profiel

Beheerder HetKind


admin

Meer weten over deze pagina of dit onderwerp? Stuur een e-mail naar: redactie@hetkind.org

twitter
facebook
Studiedag ‘Bildung in Brabant’ – Tilburg

9 april 2016

admin

Geplaatst in:

Fontys Lerarenopleiding Tilburg(FLOT) en Universitaire lerarenopleidingen Tilburg (ULT) organiseren Bildung in Brabant, een dag voor leraren, lerarenopleiders en studenten die zich bezig houden met persoonlijke vorming.

a1425147-8f46-4a1a-a7c2-56d8635bec0c_image4578487711744370390Voorbereiden op de wereld
De leerlingen van nu zullen in staat moeten zijn om antwoorden te formuleren op een toekomst die we nu nog niet kennen. Hoe kunnen wij de leerlingen hierop het beste voorbereiden? Voor welke vragen zullen zij komen te staan? En over welke vaardigheden zullen zij moeten beschikken?

Volgens filosofe Hannah Ahrendt is het een van de belangrijkste taken van docenten om leerlingen voor te bereiden op de wereld, door hen te leren die wereld te interpreteren. Als de docent de feiten rangschikt en laat zien welk standpunt iemand redelijkerwijs op grond van zijn achtergrond kan innemen, krijgen leerlingen door hoe breed en complex de wereld is en hoe ze daar hun weg in kunnen vinden. Dit sluit aan bij het bildungsideaal, dat is gericht op algemene vorming, een algemene ontplooiing van menselijke kwaliteiten.

Programma
Deze dag biedt inspirerende lezingen, door o.a. Wouter Sanderse, Paul Schnabel en Joep Dohmen, en prikkelende workshops met een brede visie op bildung. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Ook zal een aanzet worden gegeven tot het opzetten van een Brabants Bildungsnetwerk.
Het volledige programma vindt u hier.

Locatie
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Prof. Goossenslaan 1-01 Tilburg
P1 – Blauwe zaal F204

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 30,- per persoon (inclusief lunch).
Studenten van FLOT betalen €15,-.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie