profiel

Joyce van den Bogaard


Joyce van den Bogaard
Bekijk mijn profiel

twitter

Kwetsbaarheid versus ‘the show must go on’ hetkind.org/?p=59603

Ongeveer 6 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Symposium ‘Onderwijs als persoonsvorming’ – Utrecht

10 april 2017

Joyce van den Bogaard

Geplaatst in:

Zaterdag 13 mei a.s. organiseert de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie haar derde symposium. Thema van het symposium is moderne Bildung: de persoonsvorming van jongeren zoals deze in het onderwijs gestalte dient te krijgen.

Bildung en Persoonsvorming

Thema van het symposium is moderne Bildung: de persoonsvorming van jongeren zoals deze in het onderwijs gestalte dient te krijgen. Leidend hierbij is het adviesrapport Ons Onderwijs 2032, dat inmiddels omarmd is door de politiek en het onderwijsveld.

 Sprekers

* Paul Rosenmöller – voorzitter VO-raad, voormalig partijleider Groen Links en lid Tweede Kamer
* Paul Schnabel – opsteller rapport Onderwijs 20132, voormalig dir. SCP, lid Eerste Kamer
* Joep Dohmen – docent en lector Bildung HTF, emeritus hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek UVH, Socrateslezing 2017 over Moderne Bildung
* Jan Bransen – docent HTF, hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen RUN

 De filosofen Joep Dohmen en Jan Bransen gaan tijdens het symposium in debat met Paul Schnabel, opsteller van het rapport Ons Onderwijs 2032 en Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. Uitgangspunt is dat in het onderwijs alleen op zinvolle wijze aan persoonsvorming en Bildung gedaan kan worden, als dit vanuit een filosofisch perspectief gebeurt.

Kenniscentrum Bildung
Tijdens het symposium zal tevens het HTF-kenniscentrum ‘Bildung en Persoonsvorming’ geïnstalleerd worden. Het kenniscentrum beoogt een impuls te geven aan onderwijs als persoonsvorming en oplossingen te bieden voor de handelingsverlegenheid die op dit gebied in het onderwijsveld bestaat. Bij de inrichting van het centrum zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de aanbevelingen uit het rapport Ons Onderwijs 2032. Ook het reeds bestaande vak ‘burgerschap’ kan op deze wijze een nieuwe en zinvolle inhoud krijgen.

Praktische informatie
Datum: zaterdag 13 mei 2017
Tijd: 10.00 – 14. 00 uur
Locatie: nader te bepalen (Utrecht)
Entree: €25 (studenten: €10; HTF-studenten: gratis)

Aanmelden
Aanmelden kan hier.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie