profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Symposium in Rotterdam: ‘Hoe kan de stem van de leerling gehoord, vergroot en gewaarborgd blijven?’

20 januari 2014

robvanderpoel

Geplaatst in:

Op donderdag 20 november 2014 vindt een groots onderwijssymposium plaats i.s.m. het platform hetkind met als titel ‘De Stem van de leerling’. Deze dag is bedoeld voor alle betrokkenen uit het primair en voortgezet onderwijs, dus leraren, schoolleiders, bestuurders, maar ook ouders zijn welkom. De organisatie is in handen van het NIVOZ, i.s.m met EMI van de Hogeschool Rotterdam. De locatie is de RDM Campus in Rotterdam. Lees meer.

stemvdlMomenteel wordt het gesprek over goed onderwijs steeds vaker gevoerd, in en buiten de media. Tegelijkertijd is op te merken dat het perspectief van leerlingen in het debat vrijwel onzichtbaar en onhoorbaar is. In scholen zien wij – hoewel er veelbelovende uitzondering zijn – dezelfde tendensen. Des te opvallender, juist nu de VN-Kinderrechten dit jaar haar 25ste verjaardag vieren.

De Kinderrechten schetsen een heel duidelijk – weliswaar juridisch – kader voor participatie van kinderen en jongeren waaruit implicaties volgen voor de vormgeving en inrichting van onderwijs. Wij merken dan ook op dat hierin nog een aantal stappen te maken zijn binnen de Nederlandse onderwijspraktijk.

Juist in tijden waarin de focus ligt op duurzame onderwijsontwikkeling achten wij de stem van de leerling hierin onmisbaar.

Tijdens dit symposium wordt stilgestaan bij de implicaties van de Rechten van het Kind voor het onderwijs, zoals deze in het Internationale Verdrag  zijn opgetekend. Centraal staat de vraag: Hoe kan de stem van de leerling vergroot en gewaarborgd blijven?

Waarom?

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’ aan. Volgens dit verdrag dient onderwijs zo volledig mogelijk gericht te zijn op:

  • de ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind;
  • het scheppen van condities waardoor het kind in staat wordt gesteld en de ruimte wordt geboden om zijn of haar eigen mening te vormen over alle aangelegenheden die het kind aangaan en deze vrij te uiten; en
  • aan deze mening dient (overeenkomstig leeftijd en rijpheid) passend belang gehecht te worden, er moet met andere woorden naar het kind geluisterd worden wat zich vertaald in overeenkomstig handelen (zie ook Ponte & Smit, 2013; Verbeek & Ponte, 2014).

Dit veronderstelt van onderwijsbetrokkenen dat zij deze ‘participatieruimte’ mogelijk moeten maken voor leerlingen en dat ook zij deze ruimte waarborgen. In beginsel geldt dit voor alle onderwijscontexten.

Doel

Het symposium kent  twee doelstellingen:

a)     het bieden van een (denk)kader voor het gesprek over de stem van kinderen en jongeren in het onderwijs; en
b)     een kennismaking met goede voorbeelden van leerling-partricipatue.

Keynote-sprekers: Laurentien van Oranje (directeur en oprichter Missing Chapter Foundation); Professor Michael Fielding (Emeritus Professor of Education, Institute of Education, University of London); Prof. dr. Micha de Winter (Universiteit Utrecht).

stemStem van de Leerling

Datum: donderdag 20 november 2014, 9:00 – 17:00.
LocatieRDM Campus, RDM-kade 59, 3089 JR, Rotterdam.
Organisatie: NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken) i.s.m. EMI (Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van de Hogeschool Rotterdam).
Kosten: 215 euro, inclusief boek Participatie in het onderwijs.
Meer informatie: www.stemvandeleerling.nl

Mocht u nog vragen hebben, dan hkunt u contact opnemen met Gijs Verbeek (06 407 344 59, g.verbeek@nivoz.nl)

Aanmelding: via onderstaand formulier. U krijgt een factuur toegestuurd.


 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie