profiel

Hartger Wassink


Hartger Wassink
Bekijk mijn profiel

Frans Droog


Frans-Droog
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 8: ‘Dreamschool’ hetkind.org/?p=59552

Ongeveer 47 minuten geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
United4Education op 5 februari in Den Bosch: uitwisseling over transitiepaden onderwijs

10 december 2014

Hartger Wassink

Geplaatst in:

Na de startbijeenkomst van United4Education – op 1 oktober – zijn er inmiddels verschillende vernieuwingsnetwerken ofwel transitiepaden ontstaan.  De volgende bijeenkomst waarop de voortgang in deze transitiepaden wordt gepresenteerd, en er onderling uitgewisseld kan worden, is op donderdag 5 februari 2015, van ca 19 uur tot 21:30 uur, locatie HAS in Den Bosch. Lees verder.

united4education.orgUnited4Education is een netwerk dat binnen 1000 dagen de transitie naar werkelijk vernieuwend onderwijs onomkeerbaar in gang wil zetten door een gerichte en actieve aanpak die gebaseerd is op de transitiewetenschap.
OP 1 oktober was de aftrap, waarover je hier meer kan lezen.

Hoe gaan we verder na 1 oktober?

Zoals we op 1 oktober hebben aangekondigd willen we vernieuwingsnetwerken creëren, die we transitie-arena’s noemen.

Eerst: wat is kantelen?

Elk maatschappelijk systeem baseert zich op een stabiele macht en een dominant regime. Dit systeem zet alle middelen in om de status quo te handhaven. Daarnaast zijn er niches. Dat zijn radicale, innovatieve en afwijkende culturen, structuren en werkwijzen die krachtig genoeg zijn om het bestaande regime binnen te dringen. Veel systemen bereiken het moment dat ze los komen te staan van mens en omgeving. Er ontstaat een kantelpunt, ze worden vatbaar voor de innovaties en impulsen vanuit de niches. Vaak proberen ze zich te verdedigen door de eigen routines verder te perfectioneren, maar de druk blijft almaar oplopen. Dat komt door de veranderingen in de omgeving (macroniveau) en radicale vernieuwingen van onderop (microniveau). Dit is het moment dat de radicale niches stilaan door het heersende systeem worden opgenomen, waardoor het regime nog verder afbrokkelt. Uit deze co-revolutie van niches en regime groeien contouren van een nieuw systeem. De kantelfase is bereikt, het oude systeem kiepert om.[1]

Niet iedereen wil actief deelnemen in een transitie-arena. Er zijn gelukkig talloze andere manieren om bij te dragen aan een gezamenlijke kanteling van het onderwijs. Zoals:

 • gaan kijken bij andere vernieuwingsprojecten
 • contacten leggen met mensen die met vergelijkbare vernieuwingen bezig zijn
 • contacten leggen met personen of organisaties die belangrijk zijn voor en kunnen bijdragen aan het succes van een vernieuwing.
 • vernieuwingsexperimenten onder de aandacht brengen door te bloggen, stukken in de krant, een interview te regelen, een artikel in een tijdschrift, enz.
 • op zoek gaan naar wetenschappelijke inzichten die de vernieuwingsprojecten waar je mee bezig bent, ondersteunen.
 • contact leggen met mensen buiten het onderwijs die relevant zijn voor het succes van de vernieuwing waar jij mee bezig bent.
 • elkaar op de hoogte houden van inspirerende vernieuwingen door deze te plaatsen op de FB pagina of de website.
 • mee te helpen de bijeenkomst van januari te organiseren.

Voor degene die wel in een transitie-arena stappen, geven we hieronder een beeld van hoe een transitiearena werkt en waar een transitie-arena mee aan de slag kan gaan.

Transitiepaden zijn wegen die allemaal leiden naar en bijdragen aan een kanteling van het onderwijs. Transitiepaden ontstaan rondom vernieuwingsprojecten. Elk transitiepad heeft een lichtpunt in de verte en moet leiden naar een betere situatie. Het pad kent een eigen strategie en eigen betrokkenen. Binnen een transitiepad worden experimenten met elkaar verbonden, waardoor hiaten en nieuwe kansen zichtbaar worden, maar vooral ook krachten worden gebundeld. Gedurende een transitieproces kunnen de doelstellingen en eindbeelden nog veranderen.

Dit zijn de transitiepaden waarmee we van start gaan.

 1. De leerling (of het leren zelf) staat centraal en niet het systeem.
  Hieronder vallen: andere leeromgeving, andere leeropvattingen, inrichten van leerprocessen, leerling gecentreerd onderwijs, enz.
 2. Andere wijzen van toetsen en verantwoorden, passend bij beoogd doel en kwaliteitsniveau. Hieronder valt ook: afschaffing van het examen.
 3. Leren altijd en overal en niet alleen op scholen. Technologie die niet leidend is, maar ondersteunend aan het leren zelf.
 4. De leraar als professional in zijn/haar kracht. Hieronder vallen ook andere manieren van leraren opleiden.
 5. Zinvolle verbindingen: o.a. verbinding school-ouders-leerlingen, leraar en leerling als partners, enz.
 6. Innovatie door verbinding met andere sectoren.
 7. Alternatief schoolontwerp: een innovatieve organisatie die het leren, de leerling en de leraar ondersteunt. Hieronder vallen: democratische scholen, managementloze scholen, alternatieve vormen van toezicht en bestuur, enz.
 8. Zin in toezicht.

Na de bijeenkomst op 5 februari bestaat de mogelijkheid om nieuwe arena’s te vormen.

 LEES VERDER

De transitiepaden

Als je belangstelling hebt om met een van deze paden mee te doen, meld je dan aan via aanmeldingen@united4education.org

Zie ook de pagina met uitleg over de werkwijze van 1 oktober tot 1 januari 2015

a. De leerling (of het leren zelf) staat centraal en niet het systeem.

Hieronder vallen: andere leeromgeving, andere leeropvattingen, inrichten van leerprocessen, leerling gecentreerd onderwijs, enz.

b. Andere wijzen van toetsen en verantwoorden, passend bij beoogd doel en kwaliteitsniveau. Hieronder valt ook: afschaffing van het examen.

c. Leren altijd en overal en niet alleen op scholen. Technologie die niet leidend is, maar ondersteunend aan het leren zelf.

d. De leraar als professional in zijn/haar kracht. Hieronder vallen ook andere manieren van leraren opleiden.

e. Zinvolle verbindingen: o.a. verbinding school-ouders-leerlingen, leraar en leerling als partners, enz.

f. Innovatie door verbinding met andere sectoren.

g. Alternatief schoolontwerp: een innovatieve organisatie die het leren, de leerling en de leraar ondersteunt. Hieronder vallen: democratische scholen, managementloze scholen, alternatieve vormen van toezicht en bestuur, enz.

h. Zin in toezicht

Meer nieuws over 5 februari volgt. Aanmelden kan alvast op aanmeldingen@united4education.org.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie