profiel

Judith Lengkeek


Judith Lengkeek
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 5: Ik alleen in de klas hetkind.org/?p=59545

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Werkconferentie: ‘Ongewenst gedrag, wat kan ik er mee?’ op 22 maart

6 februari 2017

Judith Lengkeek

Geplaatst in:

Feit is dat iedere leerkracht graag passend onderwijs wil voor ieder kind. Tegelijkertijd bevindt hij zich in de spagaat tussen het individu en de rest van de klas. Maar dat is een schijntegenstelling, betoogt de Academie voor Ervarend Leren. Op hun werkconferentie in Zeist zullen zij leraren hun positieve verhalen over passend onderwijs laten vertellen.

Tijd en plaats: woensdag 22 maart 2017, 14.00 – 17.00 uur op Helicon, Socrateslaan 22a, 3707 GL Zeist.

Vanuit de Academie voor Ervarend Leren propageren we om positief te kijken naar wat een kind wil. Terugkijkend op positieve of gelukte onverwachte handelingen zijn we al diverse interessante casussen op het terrein van passend onderwijs tegenkomen. Hierover staat in de publicatie ‘Naar zelf denkende en zelfstandig handelende leerlingen én leerkrachten’ uit 2014 een mooi voorbeeld.

We hebben enkele leerkrachten bereid gevonden om over hun positieve ervaringen te vertellen. Van daaruit kijken we hoe er een nieuwe visie op passend onderwijs kan ontstaan. Graag gaan we met u op onderzoek hoe vanuit een positieve benadering het passend onderwijs zo aan te pakken is, dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van alle leerlingen en de school.

Graag nodigen we jullie uit,
Academie voor Ervarend Leren,
Anne Machiel, Judith Lengkeek, Daan Schieman, Thijs Schiphorst & Albert de Vries

Opgave graag voor 10 maart via de mail: info@academievoorervarendleren.nl
Bijdrage in de kosten: € 25,-, graag vooraf voldoen op NL07 RABO 0140 5134 50

I: www.academievoorervarendleren.nl
E: info@academievoorervarendleren.nl
Bosboomstraat 27, 6813 KB Arnhem
T: 026-351 4098

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie