inspiratie, legitimatie en verbinding
Deze website wordt inmiddels elke maand meer dan 100.000 keer bezocht! De verhalen komen van leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders/opvoeders en onderwijsbetrokkenen zelf.
twitter

Een spannend moment: 'Gaat de nieuwe meester ons kind wel zién?' bit.ly/1lq5cuz

Ongeveer 9 minuten geleden op hetkind's Twitter via hetkind.org

facebook

Micha de Winter


Contact

Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht
pedon@uu.nl

Tel: 030 253 4601
Website

Twitter:
@michadewinter

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen

Aandacht voor sociale verbondenheid , preventie en de context waarbinnen de problemen van kinderen zich laten zien.

Micha de Winter pleit in zijn talrijke publicaties voor sociale verbondenheid in een tijd die sterk de nadruk legt op individuele prestaties en waarin persoonlijke belangen om voorrang vragen. Dat is niet een omgeving waarin kinderen gedijen. Kinderen zijn voor hun ontwikkeling aangewezen op een veilige sociale inbedding die door volwassenen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. De Winter laat zich daarom ook zeer kritisch uit over het problematiseren van onze jeugd en over de maatregelen die altijd weer worden voorgesteld om aan het ongemak dat zij bezorgen een
einde te maken. Zo heeft hij ook een hard hoofd in het classificeren van kinderen (ADHD, enz.) waarmee kinderen in feite buiten het gewone leven, in dit geval een school, worden geplaatst. Hij is een voorstander van duidelijke grenzen en handhaving hiervan, maar pleit dan altijd weer voor een directe menselijke benadering van de jeugd die de grenzen opzoekt.

Professor Micha de Winter bekleedt aan de Universiteit Utrecht de Langeveld
leerstoel met als opdracht maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Hij is
een vooraanstaande adviseur van de overheid. Zo is hij kroonlid van de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling.


Items gerelateerd aan dit profiel

Congres ‘BOOS! Aanpakken van probleemgedrag van kinderen’ in Ede

Geplaatst op 1 maart 2013 door Micha-de-Winter

Op woensdag 20 maart vindt in Ede het congres BOOS! Aanpakken van probleemgedrag bij kinderen en jongeren plaats.  Boosheid is een maatschappelijk fenomeen. Door de nadruk op veiligheid in de samenleving wordt er de laatste jaren meer onderzoek gedaan naar boosheid, geweld …

verder lezen

‘Pedagogische civil society’ roept spanningen op: tijd voor een goed gesprek

Geplaatst op 11 februari 2013 door Micha-de-Winter

 Pieter Hilhorst en Michiel Zonneveld bieden een reflectie op de waarde van de pedagogische civil society. Dit essay – ter gelegenheid van het vertrek van Micha de Winter als lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) – schreven zij onder de tite …

verder lezen

Onderwijsavond met Micha de Winter in theater Driebergen

Geplaatst op 19 september 2012 door Micha-de-Winter

Micha de Winter is op donderdagavond 1 november de eerste spreker in de nieuwe serie van zeven inspirerende onderwijsavonden in Driebergen. Het NIVOZ heeft zeven prominente, onderhoudende sprekers uitgenodigd om vanuit zeven actuele thema’s te spreken. In het gloednieuwe …

verder lezen

‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’

Geplaatst op 11 augustus 2012 door Micha-de-Winter

Op het VNG Jaarcongres 2011 hield Prof. dr. Micha de Winter een boeiende lezing over zijn recente boek  ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’. Hij haalt een opvoedingsonderzoek aan waaruit blijkt dat ouders vooral gelukkige kinderen willen, die goed in h …

verder lezen

Nieuwe sprekers en data voor onderwijsavonden 2012-2013

Geplaatst op 20 juni 2012 door Micha-de-Winter

Beate Letschert verzorgde op 20 juni de laatste onderwijsavond van het schooljaar in Driebergen. Het NIVOZ heeft in samenwerking met het platform hetkind ook  de agenda  voor het schooljaar 2012-2013 al samengesteld: zeven inspirerende sprekers, op zeven donderdagavonden. …

verder lezen

De Winter: ‘Professionals maken ouders onnodig bang en onzeker’

Geplaatst op 23 april 2012 door Micha-de-Winter

Veel mensen vinden opvoeden ingewikkeld. Ze stellen zichzelf vragen als: hoe moet ik straffen? Moet ik eigenlijk wel straffen? Wat sta ik toe en wat niet? Micha de Winter, zelf vader, begrijpt dat wel, maar vindt ook dat ouders te veel onnodig bang en onzeker gemaakt worden; …

verder lezen

Micha de Winter over etikettering: ‘Er zit weinig rem op het systeem’

Geplaatst op 21 april 2012 door Micha-de-Winter

Micha de Winter over etikettering en rugzakjes die de vraag naar hulp in het onderwijs enorm heeft aangejaagd. Het interview met KRO’s Brandpunt vond in juni 2011 plaats. ”Er zijn veel voorbeelden van kinderen die op grond van een signaal, dus niet van een diagno …

verder lezen

Meesterklas in Nijmegen: ‘Ambities waar maken met ouderbetrokkenheid’

Geplaatst op 12 april 2012 door Micha-de-Winter

De Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 20 juni 2012 een Meesterklas voor besturen, directies, leraren en leden van ouderraden en medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs met als thema: ‘Ambities waar maken met ouderbetrokkenheid’.  Inspirere …

verder lezen

Rede van Micha de Winter: ‘Democratisch opvoeding’ versus ‘de code van de straat’

Geplaatst op 26 mei 2010 door Micha-de-Winter

Dit is de integrale rede door Micha de Winter bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op de facultaire Langeveld-leerstoel, op het vakgebied van de studie van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, in 2000 aan de Universiteit Utrecht.
INTRO
‘Zolang er tussen …

verder lezen