profiel

admin HetKind


admin

Meer weten over deze pagina of dit onderwerp? Stuur een e-mail naar: redactie@hetkind.org

twitter
facebook
Boekenkast van hetkind: onze favorieten op een rij


Hier vindt u de favoriete boekenlijst van hetkind. Als u op een boek klikt, komt u bij een bestelformulier.

 

phpThumb_generated_thumbnailjpgIk, de leraar – Marcel van Herpen

Uitgeverij hetkind – Prijs 18 euro (excl. verzendkosten)

Onderwijs, leren en ontwikkelen vindt altijd plaats in een relatie tussen leraar en leerling. In het onderwijsproces heeft die leraar – waar en wanneer dan ook – de sleutelrol en is verbondenheid het antwoord. ‘Ik, de leraar’, dat ben jij! Ook als je schoolleider bent. Jíj bent de mogelijkheid om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien. Jíj, die niet wijst naar de minister, de inspecteur, de toetsen of methodes. Maar jíj, die als professional de volledige verantwoordelijkheid neemt voor jouw handelen.

Het kleurrijke boek (104 pagina’s) is geschreven uit liefde voor het vak, in het belang van ieder kind en ter aanmoediging van alle leraren, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. De auteur deelt praktijkverhalen, koppelt ze aan een heldere visie en draagt uiteindelijk een krachtige manifest uit. Het is een boek dat leraren tot steun is, een verlangen wekt en legitimering biedt.

— Terug naar boven —

Levenslessen van meester Kanamori – Toshiro Kanamori

Uitgever hetkind –  Prijs: 15 euro plus verzendkosten

In mei 2012 gaf Toshiro Kanamori toestemming om Inochi no kyokasho naar het Nederlands te vertalen en beschikbaar te maken voor de Nederlandse onderwijswereld. Het boek – in 2003 geschreven – beschrijft een context en een achtergrond van waaruit hij zijn levenslessen geeft. Met één uitgangspunt: Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig. ‘En dat betekent,’ schrijft Marcel van Herpen in het voorwoord, “dat buitensluiten de grootste misstand is en verbondenheid het grootste goed. Kansen bieden in plaats van selecteren. De school als afgeleide van het leven en niet andersom.’

In het boek refereert Kanamori regelmatig aan de lessen die hij leerde met de kinderen uit de documentaire Children Full of Life. Hij geeft handvatten, beschrijft dialogen en talloze praktijkvoorbeelden.

— Terug naar boven —

Het Poetisch Argument – Jos Kessels

Sociocratische gesprekken over het goede leven – Uitgeverij Boom
Prijs: 36,90 euro en geen verzendkosten –  ISBN: 9789085062059 – 224 blz. 

Een boek uit 2006 gericht op de toepassing van de socratische methode in organisaties, dagelijkse gesprekken en handelingspraktijken. Kessels zoekt in een heldere schrijfstijl het spanningsveld tussen denken en doen. Vertrekpunt zijn steeds uiterst herkenbare situaties die stapsgewijs worden ontrafeld. De dominantie van het kennen moet ruimte maken voor het poëtisch argument, wil een ‘echt’ gesprek slagen. De auteur slaagt er met dit boek opnieuw in zijn grote kennis van de filosofie te verbinden met praktische handreikingen en methodieken voor individuen in organisaties. Goed leesbaar, veel voorbeelden, prima geschikt voor opleiders, trainers, coaches en andere professionals. Ook leerzaam voor studenten filosofie, rechten en sociale wetenschappen.

— Terug naar boven —

hetkind jaarboek voorkantHetkind – Jaarboek 2014 – Waardevolle verhalen voor goed onderwijs

Uitgeverij hetkind
Prijs: 24 euro (excl. Verzendkosten)

Vier jaar na de start van het platform hetkind, verschijnt het eerste Jaarboek. Het fraai vormgegeven werk (192 bladzijden) is samengesteld uit de mooiste online bijdrages, aangevuld met tien speciaal voor deze exclusieve uitgave geschreven verhalen. Aan het Jaarboek 2014 is gewerkt door leraren, schoolleiders, wetenschappers, ouders en onderwijsbetrokkenen. De verhalen zijn vanuit verschillende perspectieven geschreven, zijn gelinkt aan de zeven principes voor goed onderwijs en kleuren een pedagogisch goede onderwijspraktijk. LET OP: Donateurs van hetkind (50 euro/jaar) ontvangen het Jaarboek, plus een speciale uitgave ‘NIVOZ en de urgentie van goed onderwijs’, zolang de voorraad strekt. Lees verder.

— Terug naar boven —

De sleutel tot je kind – Charlotte Visch

Respectvolle opvoedtips voor gevorderde ouders, gedreven therapeuten en fantastische kinderen – Uitgeverij 248media
Prijs: 21,95 euro – ISBN: 9789079603039 | 208 pagina’s

De sleutel tot je kind is bestemd voor ouders die op een andere, respectvolle en liefdevolle wijze hun kinderen willen opvoeden. Ouders die bereid zijn om aan zelfonderzoek te doen. Zij kunnen dit boek gebruiken als inspiratiebron om anders naar hun kind te kijken en te luisteren.

Het is wellicht verleidelijk de handige opvoedtips klakkeloos na te volgen. Dat is niet de bedoeling. Gebruik de praktische tips als antwoord op de vragen: hoe kan ik mijn kind beter begrijpen?; hoe kan ik mijn kind helpen om zijn probleem op te lossen?; hoe kunnen wij onszelf helpen in lastige opvoedsituaties?

Je kind staat centraal en niet jouw gemak, deze opvoedtips of het management van de dag. Jouw kind is uniek, jij bent uniek. Leer van je kind en leer over jezelf. Dan wordt opvoeden pas echt leuk. Het boek is ook geschreven voor kindertherapeuten die praktische opvoedtips aan ouders en kinderen willen meegeven.

— Terug naar boven —

Niet voor de winst –  Martha Nussbaum

Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft
Prijs 19,95 euro – Uitgeverij  Ambo – ISBN: 9789026324048 – 213 bldz,

De rechtsfilosoof Martha Nussbaum (1947), verbonden aan de universiteit van Chicago, wordt door The New York Times gekwalificeerd als de belangrijkste vrouwelijke intellectueel van de Verenigde Staten. In zeven hoofdstukken houdt zij een vurig pleidooi voor socratisch onderwijs, voor een opvoeding tot kritisch, goed geinformeerd, onafhankelijk en empathisch, democratisch burgerschap. Dat levert ook economisch voordelen op. Omgang met ‘liberal arts’ is noodzakelijk. Overal worden de kunsten, de niet-exacte vakken en de geesteswetenschappen wegbezuinigd. De filosoof Tagore in India en John Dewey in Amerika zijn door hun socratische dialogen lichtende voorbeelden. Maar ook tal van experimenten en onderwijshervormers komen aan de orde met voorbeelden en toepassingen. Geen concrete lesmethoden, maar een pleidooi voor een algehele mentaliteitsverandering. Leerlingen dienen te worden uitgedaagd tot competente, kritische burgers in een complexe wereld. De praktische voorbeelden van scholen over de hele wereld maken haar bedoelingen duidelijk. Dit geinspireerde, overtuigende betoog verdient een plaats op iedere studeerkamer van leraar en onderwijsbestuurder.

— Terug naar boven —


Cover magazine 3Magazine hetkind #3 – Vertrouwen

Uitgeverij hetkind / NIVOZ 64 pagina’s
Prijs per 5 stuks: 9 euro. Per 10 exemplaren: 15 euro (exclusief verzendkosten)
Klik hier voor bestelling.

Het magazine van hetkind wordt twee keer per jaar uitgegeven. Het themanummer ‘Vertrouwen’ verschijnt in een oplage van 4000 stuks als derde in de reeks, na Passend Onderwijs– Niemand buitengesloten (najaar 2014) en Ik wens je de wereld – mens, maatschappij en onderwijs (voorjaar 2015). Beide themanummers vonden gretig aftrek bij scholen, schoolleiders, leraren, ouders en andere onderwijsbetrokkenen.

De verhalen in dit derde magazine (64 pagina’s en rijk geïllustreerd) laten zien dat ‘vertrouwen hebben en geven’ voorwaardelijk is voor ontwikkeling, maar nooit eenvoudig. Het is iets van jou in relatie tot een ander, een samenleving. Dat vergt soms stevige inspanning, tegen vooringenomenheden in. Redacteuren van hetkind trokken het land in om praktijkvoorbeelden op te tekenen. Daarnaast biedt ook dit magazine onderbouwing via wetenschappelijke achtergrondverhalen. Voor wie het platform nog niet kent, is dit een mooie kennismaking. En een aanzet om eigen verhalen te schrijven, te delen en andere onderwijsbetrokkenen te ontmoeten. 

— Terug naar boven —

Pedagogische Tact – Luc Stevens en anderen

Op het goede moment de juiste dingen doen, óók in de ogen van kinderen
Prijs 22 euro – Uitgeverij Garant. ISBN: 978-90-441-3012-6  208 bldz.

Het boek PEDAGOGISCHE TACT is vanaf 22 januari 2013 leverbaar, maar nu al te koop via deze link. Het werk – onder redactie van prof. Luc Stevens en Geert Bors en met medewerking van veel leraren en deelnemers – beschrijft het fenomeen, de theorieën, de praktijk en de ontwikkeling van de trajecten zoals vanaf 2008 zijn aangeboden door het NIVOZ. Veel quotes, verslagen, tact-columns van praktijksituaties en literatuurverwijzingen. En met een voorwoord van Kete Kervezee, voorzitter van de PO Raad.

Dit boek biedt een schat aan wijsheid voor elke – aankomende – leraar!  Robert Viëtor, directeur Lerarenopleidingen Hogeschool Leiden

— Terug naar boven —

Goed onderwijs en de cultuur van het meten – Gert Biesta

Ethiek, politiek en democratie – Uitgeverij Boom Lemma
Prijs 19,50 euro | 978‐90‐5931‐813‐7 | 135 pagina’s | 

In veel landen heeft de zorg om de kwaliteit van het onderwijs geleid tot een cultuur van meten en vergelijken. In dit boek wordt deze ontwikkeling kritisch bevraagd vanuit de veronderstelling dat ‘de cultuur van het meten’ het risico in zich draagt de aandacht af te leiden van waar het in het onderwijs echt om zou moeten gaan. Enerzijds wordt verkend waarom het zo veel moeilijker is geworden om de vraag ‘Wat is goed onderwijs?’ expliciet aan de orde te stellen, en welke gevolgen dit heeft gehad voor de kwaliteit van en de democratische zeggenschap over het onderwijs. Anderzijds biedt Goed onderwijs en de cultuur van het meten concrete handreikingen om de discussie over de doelen van het onderwijs op een nieuwe, preciezere en meeromvattende manier aan de orde te stellen. Daarbij is er expliciet aandacht voor de ethische, politieke en democratische dimensies van onderwijs en onderwijzen.  Gert Biesta is als hoogleraar pedagogiek en onderwijskunde verbonden aan de School of Education van de Universiteit van Stirling in Schotland. Zijn onderzoek richt zich op de theorie en filosofie van opvoeding en onderwijs, de relatie tussen opvoeding, onderwijs en democratie, de methodologie van pedagogisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek, beroepsonderwijs, volwasseneneducatie, en de opleiding van leraren.

— Terug naar boven —

Paul Verhaeghe – Identiteit

Prijs 19,90 euro – Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN13: 9789023473039 | Aantal pagina’s: 256

In Identiteit dringt Paul Verhaeghe door tot de maatschappelijke veranderingen die ten grondslag liggen aan de het veranderlijke ik-gevoel. De kern van het nieuwe ik-gevoel draait om drie problemen: veranderingen in identeitsvorming, in normen en waarden en de consequenties van het neoliberalisme. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit, de liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden.

 — Terug naar boven —

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie