inspiratie, legitimatie en verbinding
Deze website wordt inmiddels elke maand meer dan 150.000 keer bezocht! De verhalen komen van leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders/opvoeders en onderwijsbetrokkenen zelf.
Stemming van hetkind
twitter

Wat ik mijn kind vertel over Sinterklaas hetkind.org/?p=55497

Ongeveer 16 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
ik, de bestuurder

Welke impact heeft jouw besluit op het leven van een kind?

Geplaatst op 25 oktober 2016 door Astrid Ottenheym

In passend onderwijs nemen we iedere dag besluiten. Besluiten voor kwetsbare kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelf gaat en waar vaak de situatie complex is. Het is soms echt een puzzel: wat past bij dit kind? Bij het zoeken naar antwoorden is het belangrijk  dat we ons realiseren dat besluiten impact hebben. Voor het leven! Dit is een blog van Astrid Ottenheym, al …

verder lezen

‘Leerkracht zonder bevoegdheid niet meer voor de klas’

Geplaatst op 16 oktober 2016 door René Peters

Ieder kind heeft recht op het best mogelijke onderwijs. En dat onderwijs wordt gegeven door de best mogelijke docenten. Docent zijn is een vak. En niet iets wat je er zomaar even bij kunt doen. Natuurlijk horen leraren gedegen vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch geschoold te zijn. Een bevoegdheid hoort erbij. Maar wat als er geen bevoegde leraren voor handen zijn? Re …

verder lezen

#lerarenregisteruitdeweg: ‘Professionele keuzes maak je waar ze gemaakt moeten worden. Op school, in de klas en langs vragen en gesprekken’

Geplaatst op 9 oktober 2016 door Adrie Groot

De Tweede Kamer buigt zich de komende weken over het wetsvoorstel Lerarenregister. ‘Maar met het Lerarenregister gaan we terug naar het oude denken in het onderwijs,’ meent Adrie Groot, bestuurder bij stichting Flore. ‘Want impliciet bepaalt de overheid hiermee wat goed is voor het onderwijs en voor de leerkrachten. Weg eigenaarschap, weg zelfsturing, weg eigen veran …

verder lezen

‘Te veel liefde kan de adem benemen. En te veel controle werkt verstikkend’

Geplaatst op 28 september 2016 door René Peters

Een nogal verontrustende ontwikkeling, vond de Osse wethouder René Peters in zijn vorige blog: de app van een overbezorgde moeder, die maakt dat kinderen móeten terugbellen, omdat anders hun telefoon blokkeert. Hij herinnert zich een film waarin de dochter van twee liefhebbende ouders zich vaak angstig voelt. Priesters en psychologen helpen niets. Tot ze ontdekt dat niet …

verder lezen

Over de petitie: ‘Niet om tijd en autonomie blijven vragen, maar zelf je ruimte pakken’

Geplaatst op 19 september 2016 door Adrie Groot

Een petitie gaat rond op internet en via sociale media. Meer tijd en autonomie voor de leraar, aangezwengeld door de docenten Frans van Haandel en Marjolein Zwik met een opiniestuk in Trouw. Op OnderzoekOnderwijs is de uitgebreide versie – Wat heeft het onderwijs nu nodig? – te lezen. Bestuurder Adrie Groot erkent de problematiek, maar houdt betrokkenen (inclus …

verder lezen

Onderwijs en het bespreken, bepalen én verleggen van grenzen. In het belang van het kind zelf.

Geplaatst op 29 juni 2016 door Adrie Groot

Elk mens – en dus ook een kind – heeft grenzen nodig. Maar de vraag is of deze grens in een pedagogische, dialogische verhouding wordt ontdekt en bepaald – of vanuit angst en controle door een overheid of derde partij wordt opgelegd. Bestuursvoorzitter Adrie Groot las het magazine van hetkind – over Grenzen in onderwijs en opvoeding –  en liet zich i …

verder lezen

Intelligentie is niet de beste voorspeller voor schoolsucces

Geplaatst op 23 juni 2016 door René Peters

Niet iedereen krijgt gelijke kansen. Niet in het onderwijs en niet daarbuiten. En de oplossingen die de overheid aandraagt om dit probleem op te lossen, gaan volgens wethouder René Peters niet werken zolang scholen afgerekend worden op het aantal leerlingen dat met een diploma de school verlaat. Maar wat zou dan wel werken?
Op de radio hoorde ik het een kamerlid zeggen …

verder lezen

‘Tijd dat onderwijs, na bijna 100 jaar, de Cito-eindtoetsklompen laat staan’

Geplaatst op 21 juni 2016 door Adrie Groot

‘Ons onderwijsbestel snijdt leerlingen onnodig vroeg de pas af,’ schrijft bestuurder Adrie Groot. Hij ziet VO-structuren die niet meer passen bij de differentiatie-ontwikkelingen in het basisonderwijs. En die ook niet meer passen bij de personalisering in onze maatschappij. Hij begint zijn blog met een citaat van Theo Tijssen, van bijna honderd jaar geleden. Daar schet …

verder lezen

De schaduwkanten van MaxMania: ‘In een pedagogisch ecosysteem sturen mensen niet op hypes’

Geplaatst op 13 juni 2016 door Adrie Groot

De Canadese onderzoeker Francoys Gagné geeft aan dat ‘talent’ begint met een gave, de aangeboren mogelijkheden van een kind. Of een talent zich daadwerkelijk manifesteert – of in geval van Max Verstappen al op jonge leeftijd uitgroeit tot een succesformule – hangt echter van veel andere factoren (eigenschappen of kwaliteiten) af, zoals: motivatie, doorzettingsverm …

verder lezen

Scholen en leraren moeten kantelen: ‘Waarom doen we het zoals we doen?

Geplaatst op 10 juni 2016 door Adrie Groot

Bij schooldirecteur Anja is er een last van de schouders gevallen. Ze heeft frisse ideeën over onderwijs en anders organiseren. Het kind en het leren staan centraal. Maar ze blijft in elke situatie nadenken. Waarom doen we het zoals we het doen? Het is gelukt om haar team in dat onderzoek mee te krijgen en nu komen er zelfs nieuwe krachten bovendrijven. Een blog van Adrie …

verder lezen