inspiratie, legitimatie en verbinding
Deze website wordt inmiddels elke maand meer dan 150.000 keer bezocht! De verhalen komen van leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders/opvoeders en onderwijsbetrokkenen zelf.
Stemming van hetkind
twitter

‘Dit was een les die ik gaf met tranen in mijn ogen. Diepe, rauwe gesprekken werden in deze klas gevoerd’ hetkind.org/?p=53693

Ongeveer 4 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
ik, de bestuurder

Over de petitie: ‘Niet om tijd en autonomie blijven vragen, maar zelf je ruimte pakken’

Geplaatst op 19 september 2016 door Adrie Groot

Een petitie gaat rond op internet en via sociale media. Meer tijd en autonomie voor de leraar, aangezwengeld door de docenten Frans van Haandel en Marjolein Zwik met een opiniestuk in Trouw. Op OnderzoekOnderwijs is de uitgebreide versie – Wat heeft het onderwijs nu nodig? – te lezen. Bestuurder Adrie Groot erkent de problematiek, maar houdt betrokkenen (inclus …

verder lezen

Onderwijs en het bespreken, bepalen én verleggen van grenzen. In het belang van het kind zelf.

Geplaatst op 29 juni 2016 door Adrie Groot

Elk mens – en dus ook een kind – heeft grenzen nodig. Maar de vraag is of deze grens in een pedagogische, dialogische verhouding wordt ontdekt en bepaald – of vanuit angst en controle door een overheid of derde partij wordt opgelegd. Bestuursvoorzitter Adrie Groot las het magazine van hetkind – over Grenzen in onderwijs en opvoeding –  en liet zich i …

verder lezen

Intelligentie is niet de beste voorspeller voor schoolsucces

Geplaatst op 23 juni 2016 door René Peters

Niet iedereen krijgt gelijke kansen. Niet in het onderwijs en niet daarbuiten. En de oplossingen die de overheid aandraagt om dit probleem op te lossen, gaan volgens wethouder René Peters niet werken zolang scholen afgerekend worden op het aantal leerlingen dat met een diploma de school verlaat. Maar wat zou dan wel werken?
Op de radio hoorde ik het een kamerlid zeggen …

verder lezen

‘Tijd dat onderwijs, na bijna 100 jaar, de Cito-eindtoetsklompen laat staan’

Geplaatst op 21 juni 2016 door Adrie Groot

‘Ons onderwijsbestel snijdt leerlingen onnodig vroeg de pas af,’ schrijft bestuurder Adrie Groot. Hij ziet VO-structuren die niet meer passen bij de differentiatie-ontwikkelingen in het basisonderwijs. En die ook niet meer passen bij de personalisering in onze maatschappij. Hij begint zijn blog met een citaat van Theo Tijssen, van bijna honderd jaar geleden. Daar schet …

verder lezen

De schaduwkanten van MaxMania: ‘In een pedagogisch ecosysteem sturen mensen niet op hypes’

Geplaatst op 13 juni 2016 door Adrie Groot

De Canadese onderzoeker Francoys Gagné geeft aan dat ‘talent’ begint met een gave, de aangeboren mogelijkheden van een kind. Of een talent zich daadwerkelijk manifesteert – of in geval van Max Verstappen al op jonge leeftijd uitgroeit tot een succesformule – hangt echter van veel andere factoren (eigenschappen of kwaliteiten) af, zoals: motivatie, doorzettingsverm …

verder lezen

Scholen en leraren moeten kantelen: ‘Waarom doen we het zoals we doen?

Geplaatst op 10 juni 2016 door Adrie Groot

Bij schooldirecteur Anja is er een last van de schouders gevallen. Ze heeft frisse ideeën over onderwijs en anders organiseren. Het kind en het leren staan centraal. Maar ze blijft in elke situatie nadenken. Waarom doen we het zoals we het doen? Het is gelukt om haar team in dat onderzoek mee te krijgen en nu komen er zelfs nieuwe krachten bovendrijven. Een blog van Adrie …

verder lezen

Burgerschapsvorming als opdracht? ‘Onderwijzen is opvoeden. Voor mij staat dat als een paal boven water’

Geplaatst op 13 mei 2016 door René Peters

‘Een goede democratie heeft behoefte aan kritisch denkende en verantwoordelijke burgers.’ Dat vindt wethouder en bestuurder René Peters uit Oss. ‘Het is handig, zelfs noodzakelijk, dat burgers de capaciteiten hebben om te kunnen verifiëren of het waar is wat politici zeggen. En daar speelt het onderwijs een zeer belangrijke rol in. Onderwijs en democratie kunn …

verder lezen

‘Help, waar ligt de grens?’ Grenzen aan ondersteuning

Geplaatst op 30 april 2016 door Astrid Ottenheym

Grenzen stellen is lastig. Kijk maar naar de discussie over grenzen bij vluchtelingen. Hoeveel mogen er binnen? Willen we de grenzen open of dicht? Of neem de vele cursussen over je eigen grenzen. Durf je nee te zeggen? Welke grenzen stel je in de opvoeding? De taal die we hierbij hanteren is helder en neigt naar regels. Woorden als ‘stop’, ‘nee’, ‘limiet’, ‘ …

verder lezen

René Peters: ‘Je grenzen opzoeken lukt nou eenmaal beter als je moeder niet kijkt’

Geplaatst op 29 april 2016 door René Peters

Dit jaar had het Jeugdjournaal een item over een app die ouders op de telefoon van hun kinderen kunnen plaatsen om ze 24/7 in de gaten te kunnen houden. Haha, 1 april! Maar… een moeder heeft nu wél een soortgelijke app ontwikkeld. In het echt. René Peters, wethouder onderwijs in Oss, snapt de neiging, maar vindt het gezond hem in te tomen: ‘Ik ben zelf ook vader. En …

verder lezen

‘Het recht op ruimte dienen we elkaar te geven, als we sterk in ontwikkeling willen zijn’

Geplaatst op 16 april 2016 door Paulien Jagtman

‘Mijn drijfveer in mijn nu ruim 40-jarige onderwijscarrière is altijd dezelfde geweest: mensen optillen.’ Dat deed Pauline Jagtman als docent, als conrector, als rector en als algemeen directeur van de Radboud Docenten Academie, zoals ze bij haar afscheid – 1,5 jaar terug – in Nijmegen zei. Haar voordracht ging over ‘het recht op ruimte’ waarop ieder m …

verder lezen