inspiratie, legitimatie en verbinding
Deze website wordt inmiddels elke maand meer dan 150.000 keer bezocht! De verhalen komen van leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders/opvoeders en onderwijsbetrokkenen zelf.
Stemming van hetkind
twitter
facebook
ik, de docent

Verbinding tegen pestgedrag

Geplaatst op 12 januari 2017 door Joris Arts

De dood van de 15-jarige Tarukshan Selvam heeft iedereen geschokt. Weer een slachtoffer van pesten voor wie het leven te zwaar werd. Het gesprek over wat te doen tegen pesten wordt weer volop gevoerd, en docent en anti-pestcoördinator Joris Arts draagt zijn steentje bij. Hij pleit voor meer verbinding tussen scholen, ouders en bijvoorbeeld sportclub als antwoord tegen pes …

verder lezen

Zuurstof – hoe leerkrachten en pedagogisch medewerkers op een professionele manier voor zichzelf kunnen zorgen

Geplaatst op 12 januari 2017 door Bas ter Avest

‘Als ik nu geen pauze neem, kan ik jullie geen goed college geven. Gaan jullie maar even met elkaar kletsen, terwijl ik mijn boterham eet.’ Bas ter Avest leert studenten onder andere om handelingsgericht te werken. Het denken vanuit ondersteuningsbehoeften van kinderen staat daarbij centraal. Maar hoe kun je nu je eigen ondersteuningsbehoeften formuleren en met elkaar …

verder lezen

Biografisch perspectief: ‘Verhaal met Danny, als basis voor mijn leraar-zijn’

Geplaatst op 10 januari 2017 door Simone Mark

Voor Simone Mark vond één van de meest betekenisvolle ervaringen plaats aan het begin van haar loopbaan. Vandaag de dag vertelt ze het ‘verhaal over Danny’ aan alle leerkrachten die hun pedagogische sensitiviteit willen ontwikkelen.  Dit deel van de pedagogische biografie is de basis  voor haar leraar-zijn. Haar bijdrage.
Ik was 23 jaar en mentor van negen …

verder lezen

‘Een tienminutengesprek kan veel meer impact hebben’

Geplaatst op 9 januari 2017 door Christiaan van Os

Christiaan van Os – docent economie in Haarlem – besloot het tienminutengesprek anders aan te pakken. Daags tevoren gaf hij de kinderen die met hun ouders  zouden komen, een briefje mee met daarin het verzoek om het gesprek zelf voor te bereiden én te gaan leiden. Zijn verhaal: ‘Wanneer je wilt dat een kind verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag …

verder lezen

‘Juf, denkt u ook weleens over dat u dood wilt?’

Geplaatst op 7 januari 2017 door Neomi Lotte

‘Je neemt steeds meer afstand. Ik zoek naar de verbinding, maar je glipt door mijn vingers en ik heb geen idee hoe ik je weer bij me kan krijgen.’ Neomi Lotte schrijft een blog aan de leerling waar ze altijd over na bleef denken. Het meisje met wie ze, steeds opnieuw, contact probeerde te zoeken, maar bij wie het niet leek te lukken. Leek. 
NB: Dit is noch Neo …

verder lezen

Gehoor geven aan het ‘niets’

Geplaatst op 4 januari 2017 door Pascal Cuijpers

‘We denken dat ons leven steeds overzichtelijker en objectiever is geworden in de loop der eeuwen. Het tegendeel is echter waar. De prikkels die we dagelijks tot ons nemen zorgen voor een enorme overdaad aan informatie.’ Mocht je nog een paar dagen vakantie hebben, lees dan mee met Pascal Cuijpers pleidooi voor een overgave aan het niets. ‘Meer van alles …

verder lezen

De economisering van het onderwijs sijpelt overal doorheen: Hoe dit tij te keren?

Geplaatst op 31 december 2016 door Marcel van Herpen

Ja, het onderwijs is de laatste decennia steeds meer in de ban gekomen van toetsen en meten. Met strategische scholen en calculerende leerlingen als gevolg. Maar tijdens deze eindexamenperiode ontwaarde Marcel van Herpen een voor hem nieuw fenomeen: leraren, die via commerciële bedrijfjes hun eigen leerlingen buiten schooltijd examentraining geven. Wat zegt dat over de st …

verder lezen

Leerling voor één dag: ‘Ik voelde me als docent, in de rol van leerling, kwetsbaar’

Geplaatst op 31 december 2016 door Inge van de Goor

Als Inge van de Goor op een nieuwe school begint als leerkracht, gaat ze op haar eerste werkdag een dag meelopen als ‘leerling’ met een mavo2-klas. Ze probeert haar dagelijkse routine los te laten en mee te lopen met een klas die al helemaal op elkaar ingespeeld is. ‘Als de jongen naast me vraagt of ik niet beter thuis kan gaan gamen, fluister ik terug dat ik me …

verder lezen

De weeffout die infantilisering heet: over het kleinhouden van kinderen én volwassenen

Geplaatst op 29 december 2016 door Marcel van Herpen

‘Wat ik wil bespreken is een weeffout waardoor het emancipatieproces, dat onderwijs ten diepste zou moeten zijn, gedwarsboomd wordt’, zegt Marcel van Herpen. Het onderwijs kent een controledrang die infantiliserend werkt: met regeltjes en codes houden we onze kinderen klein. En daarmee ook onszelf. ‘Dat heeft effect op onze mogelijkheden tot zelfsturing en zelfde …

verder lezen

Als de plattegrond niet werkt: ‘De bom barst en ik vertel haar dat ze eruit mag’

Geplaatst op 28 december 2016 door Anke Niessen

 
Dinsdagochtend, 11:10 uur. Anke Niessen start haar les met havo 4 op. De leerlingen moeten volgens de door haar gemaakte plattegrond gaan zitten. Maar sommigen weigeren. Het wekt irritatie op bij Anke, het laatste wat ze wil. Als ze diezelfde dag een leerling uit de klas spreekt, lijkt het tij te keren. Waarom? ‘Met Mila had ik een sleutel in handen. Door rui …

verder lezen