inspiratie, legitimatie en verbinding
Deze website wordt inmiddels elke maand meer dan 150.000 keer bezocht! De verhalen komen van leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders/opvoeders en onderwijsbetrokkenen zelf.
Stemming van hetkind
twitter

Wat ik mijn kind vertel over Sinterklaas hetkind.org/?p=55497

Ongeveer 12 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Artikelen (wetenschappelijk)

Onderwijsavond met Geert Kelchtermans: het professioneel zelfverstaan als alternatief voor benaderingen waarin we zoeken naar ‘wat werkt’

Geplaatst op 18 september 2016 door Hartger Wassink

Geert Kelchtermans zal op donderdag 29 september de volgende Onderwijsavond in Driebergen verzorgen onder de titel ‘Dé school, dé docent, dé directeur… ze bestaan niet.’  In zijn benadering richt Kelchtermans steeds de aandacht op individuele, achterliggende drijfveren en motieven van leraren als belangrijke bronnen om te begrijpen hoe zij hun werk doen. Hij ont …

verder lezen

Gekoesterde kwetsbaarheid van leraar is een professionele deugd

Geplaatst op 8 september 2016 door Geert-Kelchtermans

Geert Kelchtermans, hoogleraar Onderwijsbeleid en -vernieuwing en Lerarenopleiding, onderzoekt de professionaliteit en professionele ontwikkeling van leraren. In dit artikel, eerder gepubliceerd op het Forum, verkent hij deze dimensie van het onderwijs, in het kader van huidige maatschappelijke tendensen, welke hij samenvat als ‘performativiteit’. In dit eerste deel sc …

verder lezen

‘Pedagogische tact vraagt van leraar om de fundamentele keuze te maken jezelf als instrument te zien en jezelf te willen veranderen’

Geplaatst op 6 september 2016 door Rianne van der Raadt

Rianne van der Raadt – pedagoog en leerkracht basisonderwijs – gaat dieper in op verschillende bekwaamheden die gekoppeld kunnen worden aan pedagogische tact, dan wel voorafgaan aan tactvol handelen. De ideaaltypische bekwaamheden maakt zij concreet zichtbaar aan de hand van enkele uitspraken en voorbeelden uit verschillende onderwijspraktijken. Ze sluit af met een …

verder lezen

Wat betekent het voor een leraar om ‘zichzelf’ te ontwikkelen ‘als instrument’?

Geplaatst op 4 september 2016 door Rianne van der Raadt

Bij de ontwikkeling van de bekwaamheden die samenhangen met pedagogische tact, gaan professionele en persoonlijke ontwikkeling hand in hand. Omdat de persoonlijke component zo belangrijk is, is deze ontwikkeling alleen succesvol, als de leraar zich daarvan zelf eigenaar van voelt. In dit artikel bespreekt Rianne van der Raadt – pedagoog en leerkracht basionderwijs &#8211 …

verder lezen

Naar een relationeel zelfbeeld in het (hoger) onderwijs

Geplaatst op 5 augustus 2016 door Ruben Jacobs

Geïnspireerd door onder meer filosoof Coen Simons’ werk ‘Waarom we onszelf zoeken, maar niet vinden’ zet Ruben Jacobs vraagtekens bij het (hoger) onderwijs en de heersende reflectiecultuur. Immers, het ‘zelf’ bestaat niet op zichzelf, maar alleen in actie, in relatie tot. Zelfreflectie is juist een zoektocht die gericht is op de buitenwereld, ‘niet om …

verder lezen

De paradox van het leraarschap: open blijven en toch besluitvaardig zijn

Geplaatst op 12 juli 2016 door Hester IJsseling

In 2013 verscheen de bundel ‘Het Alternatief’. Een spraakmakend boek, dat zelfs in de Tweede Kamer aandacht kreeg. Hester IJsseling schreef er een hoofdstuk in, dat nu online beschikbaar is. Hoeveel is er sinds 2013 veranderd? En wat is er nog hetzelfde? Hesters essay is een welsprekend pleidooi om je oordeel over kinderen én hoe de wereld in elkaar zit voortdurend op …

verder lezen

‘Er is moed voor nodig om de ander als mede-subject te beschouwen, omdat het kwetsbaar en onvoorspelbaar maakt’

Geplaatst op 6 juli 2016 door Luc Stevens

Wat betekent leiderschap in onderwijs? Luc Stevens en Hartger Wassink schreven eerder een artikel dat betrekking heeft op de morele kern van leiderschap in de onderwijspraktijk. In dit tweede deel onderzoeken ze wat het betekent, als we vertrekken vanuit een opvatting van de interactie tussen leraar en leerling als een subject-subject relatie. Dit heeft namelijk specifieke …

verder lezen

Leiderschap in onderwijs: over het actief boven water houden van pedagogisch belangrijke vragen in de onderwijsactualiteit van alledag’

Geplaatst op 5 juli 2016 door Luc Stevens

In de dagelijkse ervaring zullen velen beamen hoe belangrijk het is dat een school een goede leider heeft. Al is het maar vanuit een negatieve ervaring. Tegelijk blijkt het keer op keer lastig om precies te benoemen waar die belangrijke rol als leider dan uit bestaat. In dit artikel proberen Luc Stevens en Hartger Wassink hierin verheldering en houvast te geven, met name v …

verder lezen

Wat is Bildung eigenlijk? En – vooral – is het antwoord uit 1809 ook het antwoord voor 2016?

Geplaatst op 27 juni 2016 door robvanderpoel

Bildung komt steeds vaker naar voren in onderwijsgerelateerde conferenties, opiniestukken en boeken, en een heuse Bildung Academie opende in augustus 2015 haar deuren.  Ook minister Jet Bussemaker van OCW heeft de realisering van Bildung en persoonsvorming hoog op de agenda staan. Volgens Koen Wessels niet zo verwonderlijk. Hij trekt de parallel met het begin van de 19e e …

verder lezen

‘Hoe relevant is analyse van sir Ken Robinson voor Nederlandse situatie?’

Geplaatst op 19 juni 2016 door Simon Verwer

De TED-bijdrages van sir Ken Robinson waren voor docent Simon Verwer in 2013 reden om het denken van deze zeer gerespecteerde Engelse onderwijsvernieuwer aan een nadere analyse te onderwerpen. Aan de hand van diens quotes probeert Verwer een eventuele toepasbaarheid in de Nederlandse situatie te bespreken en een aantal vervolgvragen te stellen. Er is een crowdfundingactie …

verder lezen