inspiratie, legitimatie en verbinding
Deze website wordt inmiddels elke maand meer dan 150.000 keer bezocht! De verhalen komen van leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders/opvoeders en onderwijsbetrokkenen zelf.
Stemming van hetkind
twitter

‘Klassikaal onderwijs! Omdat het altijd zo is geweest of vanuit een bewuste, pedagogische keuze en visie?’ hetkind.org/?p=55579

Ongeveer 15 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Handreikingen

Teun kwam tot stilstand; faalangst zat hem in de weg

Geplaatst op 31 oktober 2016 door Monique Jonkers

Als de leerprestaties van kinderen tegenvallen, stelt de omgeving doorgaans veel in het werk om daarin verandering te brengen. Maar lang niet altijd blijkt dat de juiste strategie: de omgeving kan niet alles oplossen. Vaak werkt het veel beter om stap voor stap de verantwoordelijkheid terug te brengen bij het kind, aldus hoogbegaafdheidsspecialist Monique Jonkers. Zij schr …

verder lezen

Pesten hoort niet vindt iedereen. Maar hoe pak je het aan?

Geplaatst op 29 oktober 2016 door Margriet van Galen

Waarom delen we andere bevolkingsgroepen zo gemakkelijk kenmerken toe waardoor ze anders en ongewenst zijn? Al gauw denk je daarbij aan volwassenen. Maar de lijn kun je ook doortrekken naar basis- en middelbare scholieren. Drama-docent Margriet van Galen vraagt zich in deze bijdrage af hoe we het ‘wij-zij denken’ kunnen ontmantelen.
Er zijn veel pestprogramma …

verder lezen

Wat ik mijn kind vertel over Sinterklaas

Geplaatst op 26 oktober 2016 door Heleen Bos

Nee, dit is geen bijdrage aan het sociaal-cultureel beladen Pietendebat. Dit is een pedagogische vraag over ouderschap en Sinterklaas. Bij veel ouders knaagt er iets rond deze periode: is het ‘liegen’ over Sinterklaas nou onderdeel van de lol? Of kun je het spel rond de Goedheiligman en Piet ook anders benaderen met je jonge kind? Heleen Bos vertelt hoe zij dat aanpakt …

verder lezen

‘Help, hoe begeleid ik mijn kind bij de studiekeuze?’

Geplaatst op 18 oktober 2016 door Mireille Aalfs

Als mbo-docent ziet Mireille Aalfs veel studenten die niet gelukkig zijn, omdat de opleiding die ze volgen niet aansluit bij hun talenten en drijfveren. Haar missie is dan ook om zo veel mogelijk kinderen op de juiste plek in het vervolgonderwijs te krijgen. En daar zijn naast de mentoren en docenten op de middelbare scholen ook de ouders voor nodig. Als handreiking voor o …

verder lezen

Kersvers magazine #5 draagt thema SPeEL-ruimte: ‘De spelende pedagoog en haar rol in samenleving, school en klas’

Geplaatst op 17 oktober 2016 door robvanderpoel

Met de klassieker Homo Ludens van Johan Huizinga als rode draad in ons kersvers magazine #5, brengen wij het spel, de speelse houding en de voorwaardelijke speelruimte terug in de samenleving, midden in jouw klas en jouw school (po, vo, mbo, hbo). We verkennen het thema met acteur Gijs Scholten van Aschat en met ex-prof Ruud van Nistelrooy, in relatie tot toneel/theater en …

verder lezen

Nee-is-nee, streng je grenzen aangeven. Ik geloof niet meer in die “toverformule”

Geplaatst op 11 oktober 2016 door Annemiek Verbeek

Annemiek Verbeeks vriendinnen en de populaire zelfhulpboeken verkondigen al langer de ‘nee-is-nee’ trend in het opvoeden. Zelf geloofde de freelance journalist ook dat het goed was om duidelijke grenzen te stellen. Totdat haar dochter de peuterleeftijd bereikte en de ‘toverformule’ zijn magie verloor. ‘Je kunt óók de behoeften en emoties van …

verder lezen

‘Ik probeerde mijn gedachten en gevoelens op te rapen en besefte niet vóór, maar ín de klas te staan’

Geplaatst op 9 oktober 2016 door Xandra van Hooff

‘Het was geen makkelijke klas. Dat was het al niet toen ik hem halverwege het jaar overnam. Waarom er niet gewacht kon worden tot aan een schoolvakantie, is me nooit duidelijk geworden. Dat de meiden – want dat waren het, wel elf in één VSO-klas – niet op mij zaten te wachten, was daarentegen gelijk glashelder.’ Xandra van Hooff blogt.
Zoals altij …

verder lezen

Over de verbeeldingskracht van kinderen: ‘Ik kon mijn tong wel afbijten’

Geplaatst op 7 oktober 2016 door Sylvia van Zoeren

‘Normaal gesproken is de deur van mijn praktijk open. De kinderen en ouders kunnen altijd makkelijk binnenlopen. Maar dit keer was hij op slot. ”Waarom?” vroeg Thomas. ”Er is laatst ingebroken in de buurt”, zei ik zonder er bij na te denken.’ Sylvia van Zoeren had haar woorden liever voor zich gehouden, toen ze het gezicht van het jong …

verder lezen

‘Lex wil niet leren. Dat zegt school. En hij is niet testbaar’

Geplaatst op 27 september 2016 door Martine Huurman

Lex wordt per telefoon aangemeld door een bevriende relatie van Martine Huurman. Het jongetje is een jaar of 8. De school loopt tegen problemen aan. Lex wil niet leren. Hij wordt soms zo boos dat hij zijn schriften op de grond gooit en weigert om ook maar iets te doen.  Hij blokkeert en bokt. Wordt boos en is brutaal.  Rekenen gaat nog wel, maar alles wat met taal te m …

verder lezen

Dát is hoogbegaafd zijn: voelen én denken sterk ontwikkeld

Geplaatst op 26 september 2016 door Marianne Rietveld

‘Een blije hoogbegaafde is de hoogbegaafde leerling die hoge cijfers haalt, gemotiveerd is, een grote woordenschat heeft, sociale vaardigheden laat zien en lekker in zijn vel zit. Die zijn goed en makkelijk te herkennen.’ Maar over het algemeen zijn deze kinderen een stuk moeilijker te herkennen, ook thuis, aldus Marianne Rietveld. Zij brengt de twee kanten bij …

verder lezen