inspiratie, legitimatie en verbinding
Deze website wordt inmiddels elke maand meer dan 150.000 keer bezocht! De verhalen komen van leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders/opvoeders en onderwijsbetrokkenen zelf.
twitter

Tibetaanse wijsheden of: Waarom Mindfulness – stilstand – zo belangrijk is voor scholen, voor leraren en leerlingen’ hetkind.org/2015/03/04/vij…

Gisteren op hetkind's Twitter via Twitter Web Client

facebook
4. Opvoeding

Opinie: ‘School vanaf 3 jaar? Bezint eer ge begint!’

Geplaatst op 18 februari 2015 door Madelon van der Hofstad

Madelon van der Hofstad hoorde het nieuws dat fractievoorzitter van de PvdA, Diederik Samsom, een plan had om 3-jarige kinderen naar school te sturen. Maar zij ziet risico’s en valkuilen. ‘Ze leren de hogere (talige) vaardigheden, terwijl juist de lichamelijke basis het fundament vormt voor activeren van hersengebieden om later goed te kunnen leren.’ Haa …

verder lezen

Column: ‘Laura verstaat het vak’

Geplaatst op 18 februari 2015 door laika

Ik weet het even niet. Ik voel me niet fijn. Hou me alsjeblieft even vast. Dit is niet wat kinderen zeggen, maar soms wel bedoelen. Om dat te zien, moet je het kind verstaan. Laura is zo’n leerkracht.  Een bijdrage van Laika Cortenbach, voormalig schoolleider van OBS Uilenspiegel.
Casper is één van de kinderen die dit schooljaar is gestart op onze school. Hij is 4 jaa …

verder lezen

Column: Kalverliefde en potloodstrepen

Geplaatst op 17 februari 2015 door Martin Dogger

Loek en Marvin zitten in hetzelfde schuitje, het liefdesschuitje. Het gevoel van verliefdheid hangt in de lucht. Ze plagen elkaar, maar dat valt niet goed. Martin Dogger staat er als leraar van groep 4 naast. Hij schrijft erover. Hoe kom je tot een gesprek over zo’n onderwerp? Zijn column Kalverliefde en potloodstrepen.
Het geluid van potloden vult de ruimte. De kind …

verder lezen

‘De leraar doet ertoe. Maar wie is die mens nu eigenlijk die ertoe doet?’

Geplaatst op 13 februari 2015 door Anne van Hees

‘Ook al ben je als volwassene volgroeid, je ontwikkeling gaat door en dat vraagt om steeds weer zorgvuldig kijken naar waarom je doet wat je doet, denkt wat je denkt, voelt wat je voelt.’ Samen met zo’n 300 anderen, was Anne van Hees op vrijdag 16 januari bij de Onderwijsavond met Peter Heerschop en Marcel van Herpen, dit keer in de vorm van een nieuwjaarsco …

verder lezen

Over het werk van Geert Kelchtermans: ‘Onderwijs is niet iets wat men doet of realiseert, maar wat in belangrijke mate gebeurt of plaatsvindt’

Geplaatst op 11 februari 2015 door Geert-Kelchtermans

‘Over zijn werk’ is een serie portretten van onderwijswetenschappers, waarin de essentie en de legitimatie van goede onderwijspraktijk wordt geschetst via kernbegrippen, definities en eerder gepubliceerd werk. In deze aflevering Geert Kelchtermans: ‘Professionele biografie’. Met andere woorden: wie de leraar wil begrijpen luistert naar zijn verhaal.
Dit is …

verder lezen

Bij ruzie en conflict: ‘Wat ben jij als ouder ‘niet’ bereid voor het kind te doen?

Geplaatst op 11 februari 2015 door Marlies Bras

Kinderen die elkaar af en toe plagen, elkaar dwarszitten en op sommige momenten niet meer met elkaar door één deur kunnen! Wie kent het niet? Volwassenen gaan zich er dan mee bemoeien, maar daardoor wordt het er vaak niet beter op.  Marlies Bras wijst op de woorden van de Israelische leraar, kinderpsycholoog en therapeut Haim Ginott (1922–1973): Een goede ouder kun j …

verder lezen

Breinlessen Jolles: ‘Inspireren, activeren, soms duwen en sturen, maar alles in relatie tot individuele kind’

Geplaatst op 9 februari 2015 door Annonay Anderssson

Annonay Andersson gaat  in vogelvlucht door de onderwijsavond met Jelle Jolles, onlangs in Driebergen. Als universiteitshoogleraar ‘Hersenen, Gedrag en Educatie’ wees Jolles op het belang van een breed aanbod voor kinderen om het potentieel tot rijping te laten komen. De analogie met het spoorboekje (‘Je moet eerst weten welke treinen er allemaal rijden, om een keuz …

verder lezen

‘De leerlingen leren mij om naar ze te kijken. En daar mag ik de tijd voor nemen’

Geplaatst op 8 februari 2015 door Dorien Boljoen

Dorien Boeljon werkt op de Bernardusschool, een ZML school in Den Haag, die onderwijs biedt aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Ze schrijft een serie portretten over de leerlingen in haar groep, P3, een uitstroom groep. Als de leerlingen 20 jaar zijn, verlaten ze de school om hun plekje in de maatschappij te vinden.  ‘Zij leren mij om een leerkracht te zijn …

verder lezen

De openheid van een schoolleider: ‘Was ik dan niet bang? Ik was continue bang’

Geplaatst op 8 februari 2015 door Eva Naaijkens

Eva Naaijkens is directeur van SBO Michaëlschool in Amersfoort. Regelmatig komt het in haar school voor dat haar team en zij niet weten wat ze met een leerling aan moeten. Zeker in het geval van geweld of bedreigingen. Wat komt de veiligheid dan ten goede, en wat de leerling? Naaijkens blikt terug op zo’n situatie: ‘Wellicht was ik in dit proces zelfs de groo …

verder lezen

‘Kinderen verdienen het om te spelen in het bos, hutten te bouwen, rottigheid uit te halen en daar soms ook op aangesproken te worden’

Geplaatst op 5 februari 2015 door Martijn Tonies

‘Kinderpsychologen waarschuwen voor gedragsproblemen bij kinderen die nooit zelf conflicten en kleine ongelukjes ondervinden.’ Martijn Tonies lees een artikel over ouders die worden aangeklaagd, omdat ze hun kinderen zelf naar de speeltuin hebben laten lopen. Tonies is al ruim vijftien begeleider van pubers bij scouting en merkt juist hoe goed het de jongeren …

verder lezen