inspiratie, legitimatie en verbinding
Deze website wordt inmiddels elke maand meer dan 100.000 keer bezocht! De verhalen komen van leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders/opvoeders en onderwijsbetrokkenen zelf.
twitter

Yong Zhao: 'Passend Onderwijs betekent in deze tijd kinderen nieuwsgierig, wereldwijs, flexibel en ondernemend maken’ hetkind.org/2014/09/01/yon…

Ongeveer 12 uur geleden op hetkind's Twitter via Twitter Web Client

facebook
4. Opvoeding

Temperamentvolle kinderen: ‘Intenser, gevoeliger, vasthoudend, opmerkzaam en meer moeite om zich aan te passen’

Geplaatst op 23 augustus 2014 door Eva Bronsveld

Heb jij een kind in de klas dat opvliegender lijkt te zijn dan andere kinderen? Lijkt dat kind soms koppiger dan anderen of kan hij van slag raken van iets waarvan je het totaal niet had verwacht? Dan lijkt het er op dat je te maken hebt met een ‘temperamentvol’ kind. Aan het hebben van meer temperament zitten voor- en nadelen, schrijft Eva Bronsveld in haar me …

verder lezen

‘Als jij niet kan loslaten, kan de ander niet veranderen’

Geplaatst op 22 augustus 2014 door Marlies Bras

Marlies Bras weet het zeker: ‘Veel problemen ontstaan niet in eerste instantie bij kinderen’. Zij spiegelen hoe wij, volwassenen, ons gedragen. Lossen we zo’n probleem op door een kind te veranderen? Of door je eigen handelen onder de loep te durven nemen? Het is een hele  kunst om jezelf de vraag te durven stellen ‘Wat doe ik nu, dat mijn kind zo moe …

verder lezen

Annes advies aan ouders van ADHD’ers: voed ‘ns op als een lui mens

Geplaatst op 21 augustus 2014 door Geert Bors

‘Mensen met ADHD leren vooral door te ervaren’, schrijft begeleider Anne van Hees. ‘Mensen zonder ADHD leren natuurlijk ook door ervaring, maar bij hen is het meestal ook mogelijk te leren door iets te vertellen of te laten zien. Bij ADHD’ers blijkt de beleving cruciaal; ze moeten het als het ware “gevoeld” hebben.’ Hier komt het heikele punt voor hun ouders, …

verder lezen

‘In mijn onderwijspraktijk géén ontkoppeling meer!’

Geplaatst op 21 augustus 2014 door Bas Huijbers

Onvoldoendes geven, iemand de klas uit sturen, straf geven. Het zijn maatregelen die Bas Huijbers als leraar op het IJburg College geregeld inzette. Maar hij is ermee gestopt. ‘Het zijn oplossingen waarbij sprake is van ontkoppeling.’  Huijbers vindt andere, positievere wegen om leerlingen betrokken, gemotiveerd en aan het leren te krijgen. Met Martin, Ivo, S …

verder lezen

‘Stil zijn en niets doen, ter meerdere eer en glorie van de leerling zelf en de samenleving’

Geplaatst op 20 augustus 2014 door janfasen

Schoolleider Jan Fasen las het gedicht Schoolsysteem uit  ‘Soms moet het werkelijk stil zijn….Onderwijsgedichten 1591-2010′ . Daarin verwoord dichter Jan Kal de spanning tussen de school als systeem en de leerling als onderzoekend, creërend en zelfredzaam individu. Een thema dat ook Fasen aan het hart gaat. ”Scholen houden  twee werelden krampa …

verder lezen

Over pedagogische tikken: ‘Iedereen voelt zich weleens onmachtig’

Geplaatst op 20 augustus 2014 door Sanne Bosmans

‘Een meta-analyse die de resultaten van een tik op de broek of ledematen en alle andere disciplinerende tactieken vergeleek, toont aan dat dit conditioneringsmiddel bij kinderen van 2 tot 6 jaar door liefhebbende ouders doeltreffend kan zijn.’ Kinderarts Rob Bakker en arts Anneke Bulk-Bunschoten schreven recentelijk een artikel waarin ze verschillende vormen va …

verder lezen

Waaraan herken je een goede leerkracht?

Geplaatst op 19 augustus 2014 door Ellen Emonds

Goede leerkrachten herken je niet aan hun leeftijd, niet aan hun uiterlijk, niet aan hun opleiding. Je herkent hen aan hun zíjn. Ze zijn tot in hun kern verbonden met hun klas, handelen uit liefde en zorgzaamheid, hebben altijd het beste met hun leerlingen voor en (her)kennen nog steeds het kind in zichzelf. Ellen Emonds ontmoet juf Wendy in Amsterdam en haar leerlingen. …

verder lezen

‘Ymre past niet in het programma. En er is geen tijd om door te denken of te praten over wat hem fascineert’

Geplaatst op 16 augustus 2014 door Natasja-de-Kroon

Natasja de Kroon voert 10 minuten-gesprekken met de juffen en meesters van haar twee kinderen. Met zijn vieren fietsen ze richting school. Ze beginnen bij de juffen van groep 3. Juf vertelt dat Ymre – hun zoon – behoorlijk aanwezig is in de klas. Hij trekt  de aandacht, vaak op een negatieve manier, bijvoorbeeld door geluidjes te maken. Precies op dat moment z …

verder lezen

De participatiepedagogiek van Korczak: ‘Praten mét kinderen over hoe zij willen en kunnen zijn’

Geplaatst op 16 augustus 2014 door joopberding

Joop Berding  beschrijft de historische wortels van Korczaks participatiepedagogiek en een drietal kernbegrippen uit diens omvangrijke werk: respect, rechtvaardigheid en participatie. Aansluitend plaatst hij enkele kanttekeningen bij de praktijk van ‘burgerschapsopvoeding’ in het huidige basisonderwijs. ‘Praten met kinderen niet over hoe ik wilde dat z …

verder lezen

Dertig dingen die je gedaan zou moeten hebben, maar wél voor je 11e!

Geplaatst op 15 augustus 2014 door Martin Dogger

Gever Tulley, oprichter van Tinkering School, gaf in maart 2007 een TEDtalk over ‘5 dangerous things you should let you kid do‘. Een verhaal met een knipoog, maar ook een serieuze ondertoon. Kinderen krijgen steeds minder de kans om op eigen initiatief de wereld om zich heen te ontdekken. Het filmpje zette Martin Dogger aan het denken, niet alleen over het spel …

verder lezen