profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
NIVOZ en hetkind

Hetkind is een initiatief van het NIVOZ, een onafhankelijk Nederlands onderzoeksen ontwikkelingsinstituut ten dienste van goed onderwijs. Vanuit een gefundeerd en geëmancipeerd mensbeeld, zoals ook verwoord in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, en een daarop gebaseerde lange termijn visie op onderwijs verzamelt en verspreidt het (wetenschappelijke) inzichten uit binnen- en buitenland en geeft deze richting.

nivozHet NIVOZ draagt bij aan de opinievorming en versterkt en legitimeert (toekomstige) schoolleiders en leraren in het creëren van goede onderwijspraktijk. Dat gebeurt langs drie (elkaar versterkende) pijlers: het wetenschappelijk Forum, de (persoonlijke) ontwikkelingstrajecten Tact en Leiderschap en het platform hetkind.org. Dit alles met het oog op een pedagogisch klimaat waarin jonge mensen kunnen laten zien wat zij kunnen. Hierin vinden we de basis voor ontwikkeling en leren – en daarmee ook de basis voor onze samenleving.

NIVOZ en hetkind zijn gehuisvest in Driebergen. De mensen van het kernteam van hetkind zijn ook betrokken bij activiteiten van het NIVOZ en omgekeerd. Meer informatie in de jubileumuitgave NIVOZ en de urgentie van goed onderwijs (€ 10,–).

Het NIVOZ is een bij de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Stichting zonder winstoogmerk. Het voorziet via haar leertrajecten, evenementen en uitgeverij voor een steeds groter deel in haar eigen middelen. Daar waar nodig wordt NIVOZ ondersteunt door enkele private fondsen die het belang en de noodzaak van de beweging en activiteiten onderschrijven. We kunnen het vele werk dat op ons afkomt doen door een uitzonderlijk hoge betrokkenheid van onze medewerkers en een grote groep vrijwilligers die ons bijstaat.

www.nivoz.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie