profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Vier jaar en ze had nu al het gevoel dat ze tekortschoot’ hetkind.org/?p=60202

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Conferentie in Utrecht: ‘Leerkracht voor de toekomst’

20 januari 2012

robvanderpoel

Geplaatst in:

Wil jij als (aankomend) leerkracht, pabo-docent of schoolbestuurder duurzaamheid zichtbaar maken in het onderwijs, in het schoolgebouw en in de omgeving? Kom dan naar de conferentie ‘Leerkracht van de toekomst!’ op woensdagmiddag 25 januari op de Hogeschool Utrecht. Deze conferentie laat veel praktijkvoorbeelden zien en geeft concrete handvatten voor een duurzame basisschool en duurzame pabo.

De conferentie ‘Leerkracht voor de Toekomst’  wordt georganiseerd door Duurzame PABO i.s.m. Veldwerk Nederland en Hogeschool Utrecht. Een van de sprekers is Charles Hopkins, die de UNESCO leerstoel bekleedt en vanuit deze positie een internationaal netwerk van lerarenopleiders heeft opgezet met als doel om leren voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. Duurzame PABO maakt deel uit van dit netwerk. Op de conferentie maakt hij de succesvolle voorbeelden van het implementeren van duurzaamheidscompetenties voor opleiders zichtbaar.

Inschrijving en kosten

Pabostudenten of studenten Onderwijskunde of Pedagogiek: gratis
Basisschoolleerkrachten: € 25
Pabo-docenten en/of docenten Pedagogiek of onderwijskunde en  alle anderen: €50
Aanmelden kunt u via info@duurzamepabo.nl

Hier de flyer.

Programma
13.30 – 14.00 uur: Inloop met koffie & thee
14.00 – 15.30 uur: Plenair
• Dagvoorzitter: Wichert Duyvendak, directeur Instituut Theo Thijssen van Hogeschool Utrecht
• Opening door Geri Bonhof, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht
• Dromen, durven, delen, doen – Wilco van Rooijen, beroepsavonturier
• Verbondenheid in leren en samenwerken – Kinderen denken op de conferentie mee over concrete duurzaamheidsvraagstukken.
Guus Geisen, stichting Duurzaam Leren en IRISZ

15.30 – 16.30 uur: Workshops
16.30 – 17.40 uur:  Plenair

Samenvatting van de activiteiten in het eerste plenaire deel – Guus Geisen, stichting Duurzaam Leren
Groene Schoolplekken – Wim Pak, basisschool de Bloemhof
Duurzaamheidscompetenties voor opleiders van de Verenigde Naties – Charles Hopkins

17.40 – 18.15 uur: Borrel

Duurzame PABO is een (onafhankelijke) netwerkorganisatie van en voor alle pabo’s en basisscholen in Nederland die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling. DuurzamePABO.nl

Het Groene Web is de verzameling van netwerken met als doel: kennisdeling over natuur, milieu en duurzaamheid als invalshoek voor goed (basis)onderwijs. Het Groene Web is een initiatief van stichting Veldwerk Nederland en Duurzame PABO. VeldwerkNederland.nl

Hogeschool Utrecht is een ondernemende kennisorganisatie waar studenten en medewerkers werken aan professionalisering van de beroepspraktijk. De HU wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Daarom namen pabo-studenten deel aan de voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid en organiseerde de HU samen met partners de Utrecht Sustainability Day. HU.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie