profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Hoe kunnen we een sfeer creëren waarbij iedereen betrokken is en verantwoordelijkheid draagt? hetkind.org/?p=59939

Ongeveer 25 minuten geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Verkennend onderzoek: ‘Goede praktijk ten aanzien van talentontwikkeling’

9 juli 2012

robvanderpoel

Geplaatst in: Partnerschap, Legitimering

Het onderzoek ‘Vizier op talentontwikkeling, de beloften voorbij’ is het resultaat van een project van de VBS in samenwerking met scholen en experts uit de pedagogische vernieuwingsbewegingen van het netwerk SOVO. Het is een verkennend onderzoek naar welke goede praktijken er al bestaan en wat ieder daarvan kan leren. Hier leest u een eerste passage en het volledige rapport. De auteur Marco Mathijssen stelt suggesties, kritiek en vragen bijzonder op prijs: mmatthijsen@vbs.nl

Deze verkenning is een handreiking voor diegenen die willen werken aan ontwikkeling van onderwijs voor en vanuit het perspectief van talentontwikkeling van alle leerlingen. Als adviseurs, experts, schoolleiders en onderwijsontwikkelaars in de praktijk. De notitie heeft een logica in de opbouw die derhalve in volgorde is te lezen. Andere tracks zijn echter uiteraard ook te doen.

Centrale onderzoeksvragen voor dit onderzoek waren: 
1. Wat zijn belangrijke kernbegrippen rond talentontwikkeling?
2. Wat betekenen die voor het onderwijs? In het bijzonder met betrekking tot het pedagogischdidactisch handelen, relatief los van verschillen in onderwijsvisies?
3. Talentontwikkeling op school: waar gaat het om, welke factoren zijn onderscheidend en wat zijn de handelingsperspectieven daarvoor?

Een passage…

Voorbeeld, Najib Amhali: “Op school kan je wel talenten hebben, maar die worden niet altijd opgemerkt. In de sport staat dat bijv. wel centraal, als je iets goeds deed, dan was dat geweldig. Het belangrijkste is dat je als school beter talenten signaleert en stimuleert, op alle talentgebieden. Je hoeft die talenten niet volledig te kunnen ondersteunen, maar een volwassene die een talent van jou opmerkt en jou stimuleert daar meer mee te doen betekent heel veel. Door dat te doen laat een school zien dat het meer is dan onderwijs alleen”. (Matthijsen, 2006)

Alvorens we specifieker ingaan op wat talenten zijn en hoe die ontwikkeld kunnen worden is het goed eerst eens na te gaan waarom dit überhaupt voor onderwijs een belangrijk thema is. Het waarom heeft namelijk een sterke invloed op waar we de accenten leggen, hoe uitgebreid we het wat en hoe willen beantwoorden. Als je mensen ernaar vraagt naar het belang valt op dat als je dit goed bestudeert, zoals in het voorbeeld van Najib Amhali, dat het niet gaat om een enkele reden, maar om meerdere. De ene reden spreekt de een weer meer aan als de ander. Zo vormen zij een aanvulling op elkaar die elkaar niet hoeft uit te sluiten. Wel kunnen zij consequenties hebben voor de uitwerking in beleid omdat de ene reden weer andere aspecten oplicht als de andere. Kijk maar eens naar onderstaand schema waarin de verschillende antwoorden op het belang zijn gerubriceerd.

 LEES HIER HET COMPLETE ONDERZOEKSRAPPORT

Het onderzoek is een mengvorm van analytisch samenvattend, synthetiseren van goede praktijken en ontwerpen van verbindende kaders. In deze notitie is dit onderzoek teruggebracht tot een aantal kernaspecten om het handen en voeten te kunnen geven. Uitgangspunt daarbij is de vraag wat maakt dat scholen in de praktijk wat betekenen voor de ontwikkeling van talenten. Dit is vervolgens afgezet tegen wat het onderzoek aangeeft over welke factoren van belang zijn. Tussen praktijk en onderzoek heeft een constante terugkoppeling plaatsgevonden waardoor sprake is van een combinatie tussen een literatuurverkenning, een ontwerpend onderzoek voor centrale begrippen en invalshoeken en een rubricering van goede praktijken in een handreiking als perspectief, aangevuld met de mogelijkheden uit literatuur en gesprekken.

Het heeft extra tijd gekost om tot een synthetische samenvatting in kernbegrippen te komen die recht doet aan de verschillende onderzoeksresultaten, onderwijsvisies en praktijken. Het gaat namelijk om een enorm breed terrein waarbij er nog geen lange historie is van onderzoek rond dit thema. Maar juist voor complexe zaken helpen goede gesprekken om tot een beter kader te komen. De notitie is mede tot stand gekomen dankzij deze gesprekspartners, de experts en schoolleiders die input hebben gegeven voor dit onderzoek:

Henk Frenken – directeur openbare Jenaplanschool de Dukdalf, Leiden
Ernest ten Hacken – lid Abo afdeling AOb & docent Trinitas college
Amito Haarhuis – Manager Science Centre Nemo
Nicole Hanegraaf – directeur Het Kindcentrum de Ontdekking, Oosterhout (OGO)
Sonja Helling – directeur Vrije School Driebergen
Jona Isaac – senior adviseur VBS
Maaike Kramer – directeur EWMS – Eerste Westlandse MontessoriSchool, Monster en medeontwikkelaar Montessori Kind Volgsysteem
Henny Manders – lid Abo afdeling AOb & leraar Nutschool Zevensprong
Jaap Meijer – voorzitter Jenaplan vereniging
Jimke Nicolai – Freinet werker bureau Levend Leren
Peter te Riele – Als zelfstandige verbonden aan JAS, Jenaplan advies & Training
Michael Rubinstein – Nederlandse Montessori Vereniging
Patrick Sins – lector Dalton onderwijs
Ed Stoete – leraar Graaf Florisschool, partner in TechnoChallenge
Robert Vegter – lid bondsbestuur AOB & leraar
Stef van Wickeren – directeur ICBS Dalton Columbus te Heerhugowaard
Annemieke Zwart – Onderwijs anders APS & directeur Bernard Lievegoed College of Liberal Arts
Leden van Netwerk MI Nederland – ambassadeursnetwerk meervoudige intelligentie en ict ondersteund door Kennisnet, bestaande uit schoolleiders, leraren en ict coördinatoren van 25 scholen van verschillende denominaties.

Marco Matthijsen
Mei 2012, Den Haag,
Onderzoeker talentontwikkeling
Senior (innovatie) adviseur VBS

Verenigingen van Netwerk SOVO: Dalton, Freinet, Jenaplan, Montessori, Vrije School, EGO, OGO.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie