inspiratie, legitimatie en verbinding
Deze website wordt inmiddels elke maand meer dan 100.000 keer bezocht! De verhalen komen van leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders/opvoeders en onderwijsbetrokkenen zelf.
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

profiel

Jacquellne Boerefijn


jacquelline
Bekijk mijn profiel

twitter

'Ik wil als docent geen enkel kind tekort doen. Ook niet op de schoolgang' bit.ly/Y5fq9O

Ongeveer 4 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind.org

facebook
Positieve psychologie biedt kennisbron voor ‘Opvoeden tot geluk’

1 september 2012

jacquelline

De klassieke Griekse filosoof Aristoteles omschreef geluk  als het hoogste goed, het ultieme verlangen. Volgens Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma, schrijvers van het boek ‘Opvoeden tot geluk – help je tiener puberen’,  is het belangrijk geluk te zien in het licht van de volwassenwording, en niet als een geïsoleerde emotie. In dit artikel een deel uit het voorwoord. ”De positieve psychologie biedt de kennisbron waaruit wij voor dit boek geput hebben.”

Wie geluk als geïsoleerd genot opvat, krijgt misschien de indruk dat egoïstisch het eigenbelang najagen de beste weg is. Onderzoek laat echter zien dat dit vaak een doodlopende weg is. Anderen helpen of hen een plezier doen, is een van de beste middelen om zelf gelukkiger te worden. Bovendien zijn gelukkige mensen gemiddeld actiever dan ongelukkige personen, meer bij anderen betrokken en eerder geneigd om hulp te verlenen. Voor wie gelukkig is, zijn de eigen problemen minder absorberend en daardoor hebben gelukkige mensen een meer open kijk op de wereld. Zij zijn daarbij geneigd om medemensen wat gunstiger te beoordelen, maar er is geen sprake van een roze bril die het zicht op sociaal onrecht en politieke problemen verdoezelt.

Gelukkige mensen zijn gemiddeld lichamelijk gezonder en geestelijk kunnen zij beter tegen een stootje. Plezier is dus zeker een onderdeel van geluk, maar geluk is breder dan dat. Tegenslagen onder ogen kunnen zien, is eveneens belangrijk. De kans op duurzaam geluk is het grootst als een tiener uitgroeit tot een goed functionerende, evenwichtige volwassene. Opvoeden tot geluk is helemaal geen nieuw of radicaal idee. Het doel van de opvoeding blijft in grote lijnen hetzelfde als wat alle goedwillende ouders door de eeuwen heen hebben gewild.

Het doel van dit boek is dus niet nieuw, maar het bevat wel een nieuw idee over de manier waarop je dit ideaal kunt bereiken. In onze cultuur is het namelijk gebruikelijk om de puberteit te zien als een periode waarin vooral van alles kan misgaan. Een van ons, Jacqueline Boerefijn, werkt zeer tot haar plezier
dagelijks met pubers op een middelbare school in Vlaardingen. Vanuit de overheid krijgt zij regelmatig de opdracht kinderen te waarschuwen voor wat allemaal kan misgaan in het leven.

De tieners mogen niet ongewenst zwanger worden, niet uitvallen op school, geen seksueel overdraagbare aandoeningen krijgen, zich niet in de schulden steken, niet in depressies verzinken, niet te mager of te dik worden, ze moeten op hun hoede zijn voor drank en drugs, weerbaar zijn voor de invloed van foute vrienden en hun angsten in bedwang houden. Er bestaan zelfs al lesprogramma’s om meisjes die nog nooit een vriendje gehad hebben, te waarschuwen voor jongens met losse handjes. Als ze daar namelijk een relatie mee beginnen, zouden ze weleens een carrière als slachtoffer van mishandeling kunnen opbouwen.

Het lijkt soms wel alsof de zeven Bijbelse plagen kinderspel zijn vergeleken met de gevaren en verleidingen die tieners in de puberteit moeten doorstaan. Natuurlijk is geen van die gevaren helemaal uit de lucht gegrepen, maar in de regel loopt de opvoeding toch goed af. De meeste tieners groeien uit tot prettige volwassenen. Dat komt niet altijd door alle waarschuwingen. Die kunnen zelfs averechts werken. De Britse overheid besloot bijvoorbeeld spotjes te maken over comazuipen. In het spotje zie je een jonge vent wankelen, tot hij hulpeloos op straat valt. Zijn vrienden moeten hem naar huis slepen. Volgens de volwassenen  zou de boodschap zo wel duidelijk zijn. Veel jongeren zagen de actie van de vrienden echter als een jaloersmakende vorm van solidariteit. Zulke
vrienden wilden zij ook en dat je daar heel veel voor moest drinken, namen ze op de koop toe.

Wat tieners nodig hebben, is niet alleen een beeld van wat allemaal kan misgaan, maar evenzeer een idee waar ze wel naar kunnen streven. Welke talenten kunnen ze ontplooien, welke sterke kanten kunnen ze tot ontwikkeling brengen? Volwassen worden is meer dan schichtig gevaar vermijden. Het is eerder de bereidheid het leven onder ogen te zien en er het beste van te maken.

Wij hebben daarom in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut een lesprogramma ontwikkeld voor middelbare scholen, met de vrolijke titel Lessen in Geluk. De lessen duren niet meer dan zes lesuren, maar hebben wel een meetbaar resultaat. Ze leveren niet alleen een bescheiden bijdrage tot de sfeer in de klas, maar ook tot een lichte verbetering van het gemiddelde eindcijfer van alle vakken bij elkaar. Op een constructieve manier zoeken naar geluk heeft een hele reeks van gewenste bijeffecten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen die zeer ongelukkig zijn, een beduidend kortere levensverwachting hebben. Het effect van geluk op de gezondheid is zelfs even groot als dat van (niet-)roken.

Zoeken naar geluk heeft echter alleen zin als er voldoende beproefde recepten zijn om dit ideaal waar te maken. Tot onze vreugde is dat dankzij de opkomst van de positieve psychologie steeds meer het geval. Bij het begin van deze eeuw drong het tot psychologen door dat zij zich vooral bezighielden met depressies, angsten en verslaving, en dat zij zich nauwelijks bogen over de dingen die het leven versterken en de moeite waard maken. De positieve psychologie heeft dat gemis sindsdien voor een deel goedgemaakt en biedt de kennisbron waaruit wij voor dit boek geput hebben.

We wensen je veel leesplezier en – vooral – veel geluk.
Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma

Bestellen hier

Korte beschrijving: Onze kinderen behoren tot de gelukkigste van heel Europa, maar in de puberteit kent hun geluksniveau een plotse daling. Hormonale, neurologische en situationele veranderingen liggen aan de basis, maar een positieve aanpak van tieners heeft een niet te onderschatten invloed. Dit boek focust niet op wat er fout kan gaan, maar wel op hoe je een tiener (én jezelf) gelukkiger kunt maken. Geluk is immers een belangrijke beschermende factor tegen psychische problemen en gedragsmoeilijkheden in de puberteit.

Beste Paul,
Dank voor je reactie. Allereerst hopen we de eerder uitgegeven (gratis) “Lessen in geluk”, (inclusief docentenhandleiding) uit te kunnen breiden, omdat we denken dat leren over geluk voor jongeren leuker en effectiever is om in groepsverband te doen.
Maar een boek voor individuele jongeren sluiten we zeker niet uit.

Paul van Rooijen zegt:

Jacqueline,
Een boek voor ouders en leerkrachten…. en de jongeren zelf? Komt daar ook een boek voor?

Beste Erika,
Dit boek is voor ouders. Een boek speciaal geschreven voor leerkrachten komt er aan.

wat goed dat er een boek hierover geschreve voor pubers! Ik denk dat aanzien dat er een universele behoefte bestaan – “iedereen wil gelukkig worden” is dit boek een hele goede begin om positieve psychologie ook in de onderwijs te integreren.