profiel

Peter te Riele


Peter te Riele
Bekijk mijn profiel

Erno Mijland


Erno Mijland
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Zeker weten wat te doen, in alle situaties, is een illusie’ hetkind.org/?p=50746

Ongeveer 2 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Pleidooi voor plezier, talent en eigenaarschap van leerling en leraar

27 december 2012

Peter te Riele

Met de vele plannen die door het Ministerie van OCW zijn opgesteld, het daaruit volgende publieke debat en de nieuwe verkiezingen, doen vele politici hun duit in het zakje. ‘Zorg dat de basis op orde is’ is een veelgehoorde kreet. Ofde leraar moet weer de baas worden in de klas’. Veelal gaat het dan over het onderkennen van de problematiek en worden er lijstjes aangedragen met oplossingen. Erno Mijland, Ivo Mijland en Peter te Riele laten een ander geluid horen. Zij houden een pleidooi voor het centraal stellen van plezier, talent en eigenaarschap van leerling en leraar.

‘Wees weer streng in het Rotterdamse onderwijs!’ lazen wij als kop boven een opiniestuk van Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam in nrc.next op vrijdag 13 april. Buijt komt in het artikel met 11 oplossingen voor de problemen in het onderwijs in Rotterdam. Wij waren op deze dag bij elkaar voor een brainstorm over talent. Omdat we vonden dat de ‘gemakkelijke’ oplossingen die de heer Buijt voorstelt, geen recht aan de complexiteit van de problematiek, besloten we een gezamenlijke reactie te schrijven. Als uitnodiging voor verdere dialoog.

Ontwikkel het talent in het Rotterdamse onderwijs

Het onderwijs in Rotterdam kampt met problemen, stelt Ronald Buijt in nrc.next van vrijdag 13 april 2012. Buijt bepleit het afschaffen van ‘leerfabrieken’, maar lijkt in zijn overige tien adviezen juist de metafoor van de fabriek te hanteren: orde, tucht, hiërarchie, productie, uniformiteit en van bovenaf opgelegde eisen moeten het onderwijs weer gezond maken.

Buijt lijkt daarbij vooral aan te sturen op een oplossing vanuit de gedachte dat leerlingen (en hun ouders) zich aan moeten passen aan de regels van de school, zonder zich af te vragen of er oplossingen zijn die uitgaan van samenwerking. In een wereld die in rap tempo transformeert van een industriële naar een kennissamenleving hebben we andere oplossingen nodig voor de huidige problemen.

Elf alternatieve zienswijzen
Vierjarigen die nu hun schoolloopbaan beginnen zullen pas vanaf 2028 de arbeidsmarkt betreden. Hoe die arbeidsmarkt er uit zal zien, is nogal onvoorspelbaar. Bestaat de Rotterdamse haven nog als de wetenschap ons in de gelegenheid stelt thuis 3D-objecten te printen en in Nederland elke fruitsoort gekweekt kan worden? Een onzekere toekomst vraagt om creatief, flexibel en zelfstandig denkende burgers, die hun verantwoordelijkheid nemen en zich een leven lang willen blijven ontwikkelen. Ook met de kennis van nu kunnen we vanuit dit perspectief komen tot oplossingen die écht een bijdrage kunnen leveren aan een gezond en succesvol Rotterdams onderwijs. En niet alleen dat van Rotterdam…

1. Goed onderwijs stelt niet de behoefte van de samenleving, maar hettalent van het individu centraal. De behoeften van de samenleving zijn wispelturig. Talent daarentegen vindt altijd een weg, met de economie van vraag en aanbod als motor voor aansluiting. Bied mogelijkheden aan leerlingen zich te specialiseren én zich breed te ontwikkelen. De samenleving van morgen heeft behoefte aan diversiteit en creativiteit. En aan jonge mensen die kunnen functioneren in levendige netwerken, dankzij goede sociale competenties.

2. Organiseer ‘pretopleidingen’, waar leerlingen plezier leren krijgen in leren en in samenwerken. Inspireer en motiveer jongeren, daag ze uit hun grenzen te verleggen en erken en waardeer hun inspanningen. Laat ze de voldoening en trots ervaren van hard werken. Plezier in ‘t leren van nu is plezier in een leven lang leren. Lever als school inspanningen om de lessen prettig te maken, dat is niet alleen goed voor de leerlingen, maar voorkomt op termijn bovendien verzuring van de leraren.

Lees meer op “Eigenwijs in onderwijs”, het weblog van Peter te Riele.

Ivo Mijland ( http://www.orthoconsult.nl/ivomijland.php )
Erno Mijland ( http://www.ernomijland.com/ )
Peter te Riele ( http://www.advieshulpactie.nl/ )

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie