profiel

Ellen Emonds


Ellen Emonds
Bekijk mijn profiel

Marcel van Herpen


Marcel van Herpen
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Over lef & leren: wankelmoed, kleerscheuren, adventskalenders en kastanjes hetkind.org/?p=60211

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Symposium Pedagogische tact: donderdagavond bij Marnix Academie in Utrecht

31 januari 2013

Ellen Emonds

Hoe word je een tactvolle leraar, een leraar waarmee leerlingen willen werken, dus een effectieve leraar? Komende donderdagavond 14 februari a.s. zal deze vraag centraal staan op het Pedagogische Tact-symposium op de Marnix Academie in Utrecht. De avond – aanvang 19.00 uur – is  bedoeld voor (aankomende) leraren en schoolleiders uit Utrecht en omgeving, voor mensen die weten dat de relatie bepalend is voor de ontwikkeling en de prestaties van kinderen. Het is het eerste (gratis) symposium in een maandelijkse reeks langs lerarenopleidingen en Pabo’s. U kunt zich hier opgeven.

Het systeem kraakt in zijn voegen en het onderwijs klaagt. Er worden oplossingen bedacht. Nieuwe methodes, er is meer controle en competitie. Alles om de toekomst van onze maatschappij – onze welvaart en ieders welzijn – zeker te stellen. Toch blijven de problemen dezelfde en wordt algemeen ondergepresteerd.

Maar wat hieraan te doen?
En – vooral – waar vragen onze kinderen eigenlijk om?

Pedagogische tact brengt de kern van ons onderwijs onder de aandacht. In de relatie tussen leraar en leerling ligt de basis voor ontwikkeling en prestaties, voor motivatie en zelfvertrouwen, en voor het besef van verantwoordelijkheid – het fundament van onze samenleving. Daar waar leraren tactvol handelen, is er geen schooluitval, staan geen kinderen op de gang en is orde houden geen issue meer.

Op deze avond wordt het belang en de betekenis van pedagogische tact getoond. Dat gebeurt met verhalen uit de praktijk, gekoppeld aan literatuuronderzoek en verslaglegging van trajecten Pedagogische tact die een kleine duizend leraren inmiddels via het NIVOZ hebben gevolgd.

Een sleutelaspect is dat een leraar zijn eigen instrument is. Het leraarschap is meer dan (bepaalde competenties) hebben, het is vooral een kwestie van (met je hele persoon leraar) zijn. Handelend vanuit pedagogische vertrekpunten én met tact.
Wat dat is, wordt het best omschreven als:

‘Op het goede moment de juiste dingen doen,
ook in de ogen van de leerling’

Lerarenopleidingen
Het boek, het begrip en de waarde van pedagogische tact zal in 2013 worden behandeld in maandelijkse symposia op lerarenopleidingen en Pabo’s. Op elk symposium zullen naast Luc Stevens (wetenschappelijke onderbouwing) ook Marcel van Herpen (onderwijsspreker en verteller) en Ellen Emonds (Leraar van het Jaar 2012) een prominente rol spelen. Ellen volgde zelf het traject en is nu als docente verbonden aan het NIVOZ en aan het traject Pedagogische Tact. Ook zullen docenten, studenten, lectoren van de betreffende lerarenopleidingen en Pabo’s hun perspectief op pedagogische tact inbrengen. Tot slot wordt een bekende Nederlander gevraagd om zijn verhaal, zijn onderwijservaringen, te delen.

Opgave Marnix Academie, 14 februari
Het symposium op de Marnix Academie vindt plaats in de aula (Vogelsanglaan 1 3571 ZM Utrecht). De toegang is gratis en iedereen is welkom. Meld je wel aan vóór 10 februari a.s. bij Suzanne Niemeijer , die werkzaam is bij de Marnix Academie (s.niemeijer@hsmarnix.nl). En wacht niet te lang, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Overige data en locaties volgen op deze plek en via www.pedagogischetact.nl

Tot slot…
Er is een korte introductie-uitgave Pedagogische Tact online te bekijken. Achter deze link krijgt u een eerste indruk.

Volgende PT-symposium

Dinsdagavond 19 maart, bij Fontys in Den Bosch. Aanmelden bij info@hetkind.org

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie