profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Lars werd gepest op school en mijn zoon was één van de daders’ hetkind.org/?p=57027

Ongeveer 7 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Minisymposium lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind in Leiden

2 maart 2013

robvanderpoel

Met het minisymposium ‘Van Deadline naar Lifeline’ bouwt Hogeschool Leiden en Pabo Thomas More Rotterdam op woensdag 20 maart een klein interessant programma rondom de lectorale rede van Dieuwke Hovinga. Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind richt zich op de betekenis en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen. Op dit symposium willen we de thematiek verbinden aan onze huidige omgang met tijd en ruimte. Stilstaan bij de deadlines die wij kinderen voortdurend stellen en het tegenwicht dat natuur kinderen hierin kan bieden. 

We leven in een tijd waarin dynamiek hoog in het vaandel staat. We hebben flexplekken. We multitasken. We zijn hier en straks daar, en altijd bereikbaar. We spoeden ons door de dag van deadline naar deadline. Alles uiterst efficiënt, maar tegen welke prijs? We leven met verrassend veel aan ons hoofd. We zijn al ‘vol’ voordat de dag begint; ook kinderen. Hoe dan je te openen voor leren en ontwikkelen, voor willen, kunnen en creëren?

Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind richt zich op de betekenis en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen. Op dit symposium willen we de thematiek van het lectoraat verbinden aan onze huidige omgang met tijd en ruimte.

Stilstaan bij de deadlines die wij kinderen voortdurend stellen en het tegenwicht dat natuur kinderen hierin kan bieden. Hiervoor hebben wij een boeiend programma samengesteld. Wij nodigen u van harte uit bij deze inspirerende bijeenkomst aanwezig te zijn, en met u het denken in het stellen van deadlines te bewegen in de richting van het bieden van lifelines aan kinderen.

Lees meer over het programma en aanmeldingen. U kunt zich tot 13 maart inschrijven

Nut en noodzaak van het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind

Als je aan kinderen van 8 jaar vraagt: “Waar speel je liever, buiten op het strand of binnen op de computer?”, dan kiest een ruime meerderheid voor het strand. Leg je de kinderen vervolgens foto’s voor van speelplekken, variërend van een binnenspeeltuin tot ‘wilde’ natuur, dan kiest opnieuw een meerderheid voor natuurrijke buitenspeelplekken.

Een natuurrijke omgeving is divers en onvoorspelbaar. Het heeft kinderen veel te bieden. Een rafelrand in de wijk, een schoolplein, een tuin, bos of strand; elke omgeving biedt nieuwe uitdagingen. Als het snikheet is, vriest, hard waait of regent; elke keer doen kinderen andere ervaringen op. Deze ervaringen zijn tegelijkertijd fysiek, zintuiglijk, gevoelsmatig en rationeel. Binnen de ‘Embodied cognition theorie’ wordt gewezen op het belang van ervaringen waarin tegelijkertijd verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd, waardoor deze elkaar (ook in andere situaties) kunnen versterken.

De ontwikkelingskansen die natuur daarmee kinderen biedt, zijn de afgelopen jaren in onderzoek beschreven. Ondanks deze positieve bevindingen verdwijnt natuur steeds meer uit kinderlevens. De verstedelijking zorgt ervoor dat natuur voor veel kinderen te ver weg is om er zelf te kunnen en mogen spelen. De grote aandacht voor gezondheid, veiligheid en risico’s in de zorg, kinderopvang en het onderwijs heeft de ontwikkelingswaarde van natuur voor kinderen naar de achtergrond verdrongen. En tot slot heeft het programmatische denken en opbrengstgerichte werken het perspectief op de omgeving als leer- en ontwikkelingsomgeving voor kinderen versmald. In antwoord hierop beoogt het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind de betekenis en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen in onderwijs, opvang en zorg te concretiseren.

Hogeschool Leiden en Stichting Veldwerk Nederland, kennis- en praktijkcentrum voor natuureducatie, zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor het Lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind. Stichting Veldwerk Nederland biedt eerste- en tweedelijns activiteiten aan binnen het werkveld van onderwijs, kinderopvang en natuur- en milieu-educatie. Via dit netwerk en de netwerken van Hogeschool Leiden en Pabo Thomas More Rotterdam richt het lectoraat zich, in nauwe samenwerking met partners uit de betrokken werkvelden, op praktijkvragen door middel van praktijkgericht onderzoek.

Lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind

Lectoraten Educatie | Hogeschool Leiden | Zernikedreef 11 Leiden | Postbus 382 2300 AJ Leiden | Tel. +31 (0) 71 5188 761
http://www.hsleiden.nl/lectoraten/natuur-ontwikkeling-kind

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie