profiel

Jack Provily


Jack Provily
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Streven naar volwassenheid: ‘Waar voel ik een grens bij het oplossen, voorzeggen, begeleiden, spiegelen en v hetkind.org/?p=60766

Ongeveer 10 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Spellingsles van Rob: integratie van recente kennis over breinfunctioneren

26 maart 2013

Jack Provily

Geplaatst in: Samenleving, Legitimering

Recente wetenschappelijke kennis over het brein en het menselijk functioneren biedt kansen voor het onderwijs. Op de Mariaschool in Wateringen probeert leraar Rob Altena nieuwe ontwikkelingen een plek te geven in het dagelijkse onderwijs. In deze bijdrage een les  aan groep 4-leerlingen. Hij integreert het leerschema van David Sousa, met Human Dynamics, met Jack Provily als stille getuige.

De bronnen:

David A Sousa is een Amerikaanse onderwijskundige die de wetenschappelijke kennis over de werking van het brein vertaald heeft naar praktische toepassingen voor het onderwijs. Hij heeft inmiddels veel boeken en artikelen gepubliceerd. Een van zijn bestsellers is How the brain learns. In dit boek beschrijft hij o.a. hoe informatie al dan niet in ons lange-termijn-geheugen belandt (leerschema).

Eric Jensen is een leerkracht die zich ontwikkeld heeft tot expert in brein-vriendelijk onderwijs. Hij weet de kennis over het brein om te zetten in simpele, voor elke leerkracht toepasbare handelingen in de klas. Jensen is een veel gevraagd spreker over de hele wereld en er zijn reeds veel boeken van zijn hand verschenen. Een bekende is Brain-based learning en een van zijn laatste is Fierce teaching.

Sandra Seagal is de grondlegger van Human Dynamics, een manier om verschillen tussen mensen te begrijpen en te waarderen. Human Dynamics gaat over de processen die diep van binnen bij mensen zitten en die ons dagelijkse handelen sturen. Leerkrachten die kennis van Human Dynamics hebben, begrijpen beter de verschillende onderwijsbehoeften in hun klas en kunnen daar antwoord op geven.

De les:

Als ik binnenkom om 11.00 uur is Rob net begonnen met een verhaaltje te vertellen over wat hij, lopend langs een weiland, allemaal zag. Hij gebruikt daarbij zijn digitale bord voor de beeldende ondersteuning (visualisatie, noodzakelijk voor het geheugen). Hij vraagt aan de leerlingen om eens mee te denken wat zij daar allemaal kunnen zien. Op dat moment weet hij alle leerlingen te betrekken bij zijn les (een mooie warming up volgens het leerschema van Sousa).

Vervolgens bespreekt Rob, als hij paarden aan de leerlingen laat zien, het feit dat je bij paard aan het eind een t hoort maar – zie paarden – een d schrijft. Hij vraagt uitleg aan de leerlingen, hij betrekt ze bij het proces en activeert daarmee hun korte-termijn-geheugen (leerschema Sousa).

De instructie zoals hierboven beschreven duurt slechts negen minuten. Volgens Eric Jensen (Brain-based learning) voor leerlingen in groep 4 de maximale tijd voor instructie. Jensen hanteert de vuistregel: leeftijd van een kind in jaren is de tijd in minuten die je hebt voor instructie (kinderen van 8 jaar maximaal acht minuten instructie).

Als een van de kinderen de spellingregel geformuleerd heeft, geeft Rob de volgende opdracht (coöperatief leren).

Alle kinderen schrijven vier voorbeelden op die bij deze spellingregel horen. Als ze klaar zijn, gaan ze staan. Als de meeste kinderen staan, geeft Rob de opdracht dat alle kinderen op zoek gaan naar een klasgenoot die een ander voorbeeld heeft. Daarna zoek je een nieuwe klasgenoot, net zo lang tot je vier nieuwe voorbeelden hebt.

Volgens Jensen is samenwerken belangrijk omdat het:

  •  kinderen de kans geeft iets te zeggen
  •  bevestigt dat je hen vertrouwt
  •  de onderlinge verbondenheid versterkt

Daarnaast geeft deze vorm leerlingen ook de kans even te bewegen (nodig om glucose aan te maken en dat is weer nodig voor het geheugen).

Rob maakt de groep stil met een afgesproken teken en leerlingen gaan weer zitten.

Lees verder  Artikel Mariaschool

Jack Provily was werkzaam als leerkracht, intern begeleider en directeur in het Primair Onderwijs. Hij blogt op de website Zo Mooi Anders.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie