profiel

Reinier Bos


Reinier
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Lars werd gepest op school en mijn zoon was één van de daders’ hetkind.org/?p=57027

Ongeveer 14 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Onze leraren zien dagelijks hun ‘speelveld’ vrolijk binnenstappen’

26 maart 2013

Reinier

Reinier Bos was aanwezig zijn bij de uitreiking van de Nationale Onderwijsprijzen. Met een ranking of zelfaanmelding voor een prijs heeft hij als schoolleider in Haarlem niets op. Maar voor de Speelbrein Award 2013 zette hij zijn principes toch overboord. Hij schreef een blog over nominaties, cultuurverandering van leerkrachten én ruimere speelvelden. ‘Onze leerkrachten kennen hun speelveld maar al te goed. Ze zien dagelijks hun speelveld vrolijk naar binnenstappen en over het algemeen heeft dat speelveld zin om er een mooie dag van te maken.’

Ik mocht ik aanwezig zijn bij de uitreiking van de Nationale Onderwijsprijzen. Een sinds 1993 in het leven geroepen uitreiking van beste scholen voor PO en VO. Schoonheidsfout daarbij: zij moeten zich daar per provincie zelf voor aanmelden. Mijn standpunt ken je. Met een ranking of zelfaanmelding voor een prijs heb ik niet veel op. Geen prijs als beste school voor ons dus. En toch was ik aanwezig, voor de Speelbrein Award 2013. Met een dubbel gevoel.

Ons schoolplein is een paar jaar geleden volledig gerenoveerd en voldoet aan alle gestelde eisen. Onze projectleider heeft lange tijd en intensief samengewerkt met tal van vrijwilligers en sponsors van diverse materialen en handwerkzaamheden. Voor hen is de nominatie een eerbetoon en daarvoor moesten zelfs mijn principes wijken. Als een Johan Derksen die aanschopt tegen de Televizierring voor zijn programma Voetbal International, maar ondertussen stiekem blij is met de nominatie voor zijn redacteuren, heb ook ik meegestribbeld.

Op 4 februari 2013 heeft staatssecretaris Sander Dekker het predicaat Excellente School 2012 uitgereikt aan 52 scholen. Dat kunstje wordt in 2013 herhaald zoals je weet. Er is al volop over gediscussieerd. Nu mag ook het speciaal onderwijs meedingen en worden we door Fons van Wieringen voor de vorm in de gelegenheid gesteld om twee weken mee te denken met de 5 selectiecriteria die al lang bekend en ingevuld zijn. Of weet Fons het eigenlijk ook niet goed met betrekking tot het speciaal onderwijs?

Immers, hoe meet je in het speciaal onderwijs 1. Resultaten, breed opgevat, 2. Omstandigheden waarbinnen de school werkt, 3. Inrichting van het onderwijsproces, 4. Een verband tussen het onderwijsproces en de excellentie van de school en 5. Schoolexcellentiebeleid?

De Inspectie van het Onderwijs constateert dat 90% van de scholen in het onderwijs met een voldoende beoordeeld wordt. Deze onderwijsinspectie is nu bezig de oordelen goed en excellent te ontwikkelen, zoals dat in omringende landen al gemeengoed is. Een ruimer speelveld dus. Daarnaast ontwikkelt de PO Raad de Vensters PO. Binnen Vensters PO is het streven om scholen te tonen zoals deze in werkelijkheid zijn, herkenbaar voor ouders, leerlingen en personeel. Veel beter nog dan slechts de ranking van centrale eindtoetsgegevens, zoals onze staatssecretaris vraagt in Buitenhof van 17 maart 2013. Een ruimer speelveld dus.

Onze leerkrachten kennen hun speelveld maar al te goed. Ze zien dagelijks hun speelveld vrolijk naar binnenstappen en over het algemeen heeft dat speelveld zin om er een mooie dag van te maken. Met elkaar en voor hun enthousiaste meester of juf. Enthousiasme werkt aanstekelijk namelijk (zie blog: Kaars van de natie). Onze minister wil een cultuurverandering bij leraren. “Dit is mijn les, daar zet ik een hek omheen en ik houd de deur van mijn klaslokaal dicht”, zegt Jet in haar onderbouwing. Leerkrachten willen een cultuurverandering bij Jet en Sander zien. Hun mening is achterhaald en incorrect. Het werd pijnlijk duidelijk bij de afsluiting van ISTP2013 en Buitenhof.

Onze leerkrachten zijn al zóveel verder. Hun speelveld ligt al open. Net als bij onze leerlingen. Die weten niet dat ze op het bijna mooiste schoolplein van Nederland spelen. Zij spelen. Elke dag. In hun speelveld.

Groet,
@ReinierBos

Reinier Bos is schoolleider op de dr. A. van Voorthuisenschool in Haarlem (SO/VSO-cluster 3 -school). Met Edwin Borger – een tweede schoolleider – blogt hij over actuele onderwijszaken en ervaringen.  Op de website Zicht op wat mij drijft lees je meer conversaties. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie