profiel

Gert Jan Kleinpaste


Gert Jan Kleinpaste
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

We gaan het begrip 'volwassenheid' verder verkennen, zie ook nivoz-jaarthema en jaarprogramma: nivoz.nl/lezingen/jaart… twitter.com/nivoz/status/9…

Ongeveer 2 uur geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Ondernemers verenigt u: ‘Maak van Steve Jobsschool in Breda een feest’

6 april 2013

Gert Jan Kleinpaste

Geplaatst in: Samenleving,

‘Het leven is een groot feest, je moet alleen wel zelf de slingers ophangen’. Onduidelijk is of deze stelling moet worden toegeschreven aan Dr. Pieter Brama (die hem in juni 2003 publiceerde) of aan de collectieve denkkracht die ten grondslag ligt aan ‘Loesje’. Gert Jan Kleinpaste denkt regelmatig aan deze stelling en de onvoorwaardelijkheid die hij als kwartiermaker voelt bij het stichten van een nieuwe school. Met een ‘ondernemerslunch’ op 17 april in het NAC-stadion nodigt hij het bedrijfsleven (‘Ondernemers zijn bij uitstek mensen die de slingers zelf ophangen’) uit om met elkaar van de Steve Jobsschool in Breda – vanaf 1 augustus – een feest te maken. Zijn persoonlijke blog. ‘Als je echt iets wilt, ga je door roeien en ruiten’.

Ik beweeg mij met mijn ondernemerschap in een branche en omgeving die ambtelijk en bureaucratisch is: het onderwijs. Dat levert een boeiend spanningsveld op. In een ambtelijke, bureaucratische wereld gaat het om handhaving, bestendiging van het bestaande en het uitsluiten van alles van daarin verstorend werkt. Ondernemerschap gaat over nieuwe ideeën, gaten in de markt en de continue drang te innoveren.

Trends

Mijn ‘product’ is moeilijk te definiëren en laat zich niet in een businessmodel gieten, dat banken doet applaudisseren. Voor zover banken überhaupt nog enthousiasme opbrengen voor nieuwe initiatieven die ontspruiten aan een ondernemende geest. Mijn bijdrage aan het onderwijs is dat ik trends schets en scholen wil laten nadenken over doelmatigheid en efficiëntie in hun organisatie.

Onderwijskundig bepleit ik de individuele talentontwikkeling van ieder en voor mij is opbrengstgericht werken geen doel, maar een middel. Waarschijnlijk nog een paardenmiddel ook.

Geldverslindend vergadercircuit

De overheid, de ‘PO-raad’, de ‘VO-raad’, de Onderwijsraad zijn allemaal instituten uit een omvangrijk een geldverslindend vergadercircuit dat de toon zet voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. De gevestigde bureaucratieën pompen geld rond en een stroom mooie woorden. De verdeling van overheidsgeld is hun doel. Het onderwijs is daaraan ondergeschikt.

Het is een mechanisme dat ook in andere sectoren tot verstarring en navelstaren leidde. Voor het UWV werd de verstrekking van uitkering en het bestrijden van uitkeringsfraude het doel in plaats van arbeidsparticipatie en het creëren van kansen. In de zorg, waar de kosten nog altijd gierend uit de pas blijven lopen, blokkeren gevestigde belangen en hardnekkige lobbyisten iedere poging effectiever met de middelen om te gaan. In onderwijsland zien wij hetzelfde. Stroperig, als op het strand klevende olieresten. Symbool voor fossiele ideeën.

Beschränkung

Maar ‘in de beperking toont zich de meester’ knipoog ik dan maar vrij naar Johann Wolfgang von Goethe (In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben). Als je echt iets wilt, ga je door roeien en ruiten. Wie fundamenteel iets in het onderwijs wil veranderen, zal zich tot ondernemers moeten richten. Dat is waarom ik sympathie heb voor een organisatie als Jong Ondernemen, die projectmatig iets met ondernemerschap in het onderwijs doet.

Voor verandering moet je niet bij de overheid zijn. Politici hebben vandaag de dag geen visie die verder reikt dan de eigen ambtstermijn. Ondernemers daarentegen willen dat ook over vijftien jaar de kachel brandt. Zij zijn bovendien als geen ander  gewend in kansen en mogelijkheden te denken, waar de dichtgeslibde vergadercultuur als een verstikkende deken beperkingen over ons uitspreidt.

Twentyfirst Century skills

Wil je het onderwijs innoveren, zal je ondernemers daarvan moeten doordringen. Of het nu gaat om het meer sexy maken van techniek in het onderwijs of talentontwikkeling inrichten volgens de ideeën over de Twentyfirst Century skills.

Ik wil een school beginnen in Breda waar kinderen echt leren voor hun toekomst. Waar vaardigheden voor de 21ste eeuw centraal staan, kennis reproduceren vervangen wordt door het creëren van kennis door informatie te vinden en te delen. Waar we de wereld continue ontsluiten via het wereld wijde web.

Luther

Dat voelt soms zoals Luther zich moet hebben gevoeld toen hij 95 stellingen op de deur timmerde van de Slotkapel te Wittenberg (1517). Gelukkig leven wij in 2013 en kan ik mijn stellingen via social media, discussiefora en blogs met de wereld  delen en hopen dat er zoveel enthousiasme uit opklinkt dat ondernemers en initiatiefrijke collega’s hun steun uitspreken.

In mijn project kan dat door deel te nemen aan een crowdfunding event – een netwerklunch op 17 april in het NAC-stadion  – of door diensten aan te bieden aan een school in oprichting. Door maatschappelijk verantwoord  ondernemen, een uit het verkeerde vergadercircuit gelanceerde term om ondernemers het gat te laten vullen dat de overheid slaat.

Sponsorgeld

Het kan door sponsorgeld te doneren. Ik beloof u een return of involvement. Uw betrokkenheid en ondernemerslust in relatie tot onderwijs dat kinderen in staat stelt de toekomst zelf vorm te geven, biedt volop kansen tot publiciteit en marketing. Het laat zien dat u echt onderneemt! Het laat zien dat ondernemen ruimte creëert voor de volgende generatie.

Dat brengt mij terug bij Goethe (1749-1832) die dacht dat de wetgever ons ruimte en vrijheid zou geven. Onze overheid gaat over het inperken daarvan; u gaat over de ruimte!

Gert Jan Kleinpaste


Samenvattend:

In Nederland een school beginnen is lastig en de overheid stelt niet zomaar geld ter beschikking. Daarom werkt de Steve JobsSchool Breda, die op 1 augustus 2013 wil starten –  met Crowdfunding. Op 17 april is er een Ondernemerslunch in het NAC-stadion in Breda. Daarin zoekt kwartiermaker Gertjan Kleinpaste en het schoolteam actief naar samenwerking met het bedrijfsleven. Maurice de Hond verzorgt de inleiding en er is een animatiefilm.

Naast onderwijs biedt de Steve JobsSchool Breda vanaf 1 augustus 2013 ook kinderopvang aan. De school is alle werkdagen van het jaar geopend van 07.30 tot 18.30 uur. Wij vangen dus ook kinderen van 0 t/m 3 jaar op. 

Een pitch van de Steve Jobsschool in Breda, in februari 2013.

Gave dingen doen breda pitch 5 feb 2013a from Jos Quaedvlieg
Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie